Noi prevederi privind restructurarea obligațiilor bugetare restante, introduse prin Legea nr. 114/2020

Noi prevederi privind restructurarea obligațiilor bugetare restante, introduse prin Legea nr. 114/2020

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

În Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative. Actul normativ aduce o serie de modificări OUG nr. 90/2020, pe care le vom prezenta mai jos. 

Principalele modificări:  

1. Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Anterior acestei modificări, OUG nr. 90/2020 prevedea posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și a obligațiilor bugetare accesorii.

2. Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 iulie 2020 inclusiv.

3. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

4. Prin obligații bugetare se înțelege obligația de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării.

5. Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă mențiunea că debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 (n.a. – în vechea prevedere era termenul de 1 aprilie 2020) și data depunerii solicitării de restructurare. 

De reținut!

a) Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

b) Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a OUG nr. 90/2020 , acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 114/2020 (legea intră în vigoare începând cu data de 11 iulie a.c.), pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020 și depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut (15 decembrie 2020).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.