Noi reglementări în domeniul achizițiilor publice, al achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii

Noi reglementări în domeniul achizițiilor publice, al achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii

Telex » Știri 13 aprilie 2023  

Executivul a adoptat o HG care vizează modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin HG nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin HG nr. 867/2016. Actul normativ aprobat modifică și completează cadrul legal în domeniul achizițiilor publice, al achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii, în vederea corelării prevederilor legislației secundare cu cele privind legislația primară. „Modificările aduse sunt armonizate în conformitate cu prevederile europene în vigoare”, se menționează într-un comunicat al Guvernului.

PUBLICITATE
Astfel, principalele amendamente aduse HG nr. 394/2016 vizează următoarele aspecte: detalierea la nivelul normelor metodologice a pașilor procedurali pe care îi presupune aplicarea și derularea unui sistem dinamic de achiziții; corectarea mai multor erori existente la nivelul legislației secundare privind achizițiile sectoriale, cum ar fi trimiteri greșite la unele articole, precum și eliminarea publicării procesului verbal al ședinței de deschidere în SEAP în situația în care nu se poate utiliza SEAP-ul; prevederea situației în care procedura se desfășoară offline ca urmare a imposibilității tehnice de derulare online, pe întreaga perioadă de depunere a ofertelor, din motive imputabile operatorului SEAP; reglementarea faptului că atât documentele constatatoare negative, cât și cele care certifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant trebuie publicate în SEAP, precum și a faptului că, pentru a produce efecte, acestea trebuie publicate în termen de 60 de zile de la data emiterii, cu excepția situației în care efectele au fost suspendate prin hotărârea instanței de judecată; reglementarea publicării în SEAP de către entitatea contractantă a momentului la care contractul sectorial/acordul-cadru/contractul subsecvent a fost finalizat/a încetat, după caz, pentru o mai mare transparență a procesului de achiziție sectorială; abrogarea unor prevederi (referitoare la achiziția directă, garanția de participare și garanția de bună execuție, ajustarea prețului contractului etc.) care au fost preluate la nivelul legislației primare, în vederea evitării dublajului legislativ.

În mod similar modificărilor legislative aduse HG nr. 394/2016, menționate anterior, se modifică și se completează prevederile HG nr. 395/2016 și HG nr. 867/2016.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.