Noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salariile programatorilor

Noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salariile programatorilor

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Curier legislativ

De la 1 februarie se vor aplica noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de programatori în sensul că a fost eliminată obligația ca firma la care lucrează aceștia să obțină un venit anual din activitatea de creație de programe pentru calculator de cel puțin 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat.

Măsura este prevăzută în Ordinul comun al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, ministrului educației naționale și cercetării științifice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului finanțelor publice nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat recent în Monitorul Oficial (nr. 22/09.01.2017).

Conform noilor prevederi, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 1. posturile pe care sunt angajați corespund ocupațiilor menționate în actul normativ (administrator baze de date; analist; inginer de sistem în informatică; inginer de sistem software; manager de proiect informatic; programator; proiectant de sisteme informatice; programator de sistem informatic);
 2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 3. dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile menționate mai sus;
 4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creație de programe pentru calculator.

Față de actul normativ ce reglementa anterior încadrarea în activitatea de creație de programe informatice (Ordinul nr. 217/4.172/1.348/835/2015), noile reglementări stabilesc că și societățile care se înființează în cursul anului fiscal beneficiază de această facilitate fiscală, prin exceptarea de la îndeplinirea condiției prevăzute la lit. d), pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor, precum și cele care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Documentele justificative necesare pentru a beneficia de scutirea de impozit sunt:
 1. actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 2. organigrama angajatorului;
 3. fișa postului;
 4. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 5. copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 6. statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;
 7. comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creație de programe pentru calculator;
 8. balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creație de programe pentru calculator.

Totodată, potrivit noilor reglementări, angajatorul poate păstra documentele justificative în format electronic. În acest caz, documentele amintite vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, se aplică lunar, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Prevederile Ordinului nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial (1 februarie – n. red.) și se aplică începând cu veniturile aferente acestei luni.

De la această dată se abrogă prevederile Ordinului nr. 217/4.172/1.348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.