La început a fost cuvântul...

„Previziuni pentru viitor”

„Previziuni pentru viitor”

Întrucât ne aflăm la început de an, am considerat că este bine să folosesc drept titlu o remarcă a unui participant la obişnuitele talk-show-uri televizionistice. Atrag, astfel, atenţia asupra modului înşelător în care pleonasmele mai marchează scrisul şi vorbirea unor concetăţeni. Cărui segment de timp i s-ar putea atribui conceptul de „previziune”?

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Mesajul Consiliului Superior al CECCAR

2017, sub semnul acțiunilor comune, al dialogului constructiv pentru a răspunde competent noilor oportunități și provocări

2017, sub semnul acţiunilor comune, al dialogului constructiv pentru a răspunde competent noilor oportunităţi şi provocări

Acum, la început de an, ne adresăm cititorilor revistei CECCAR Business Magazine, tuturor colegilor profesionişti contabili, cu cele mai bune gânduri, cu urarea de a obţine, împreună, în 2017, rezultate tot mai bune în deplină consonanţă cu angajamentul nostru unanim de a sluji interesul public.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Agenda CECCAR

Conferința Națională Extraordinară a CECCAR – optimizarea metodologiei de acordare a vizei anuale și a sistemului de cotizații

Conferinţa Naţională Extraordinară a CECCAR – optimizarea metodologiei de acordare a vizei anuale şi a sistemului de cotizaţii

Profesionişti contabili din întreaga ţară au participat săptămâna trecută la Conferinţa Naţională Extraordinară a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care a avut loc la Poiana Braşov. Cu această ocazie au fost aprobate o serie de modificări care vizează activitatea CECCAR, în ansamblu, precum şi a membrilor.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Filiala CECCAR Bihor: O nouă generație de profesioniști contabili a depus jurământul profesional

Filiala CECCAR Bihor: O nouă generaţie de profesionişti contabili a depus jurământul profesional

La 12 ianuarie a.c., în sala de cursuri a Filialei CECCAR Bihor s-a desfăşurat, în cadru festiv, ceremonia depunerii jurământului profesional de către cei 47 de absolvenţi ai examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2016. Preşedintele filialei, ec. Valerian Pavel Susa, i-a felicitat pe absolvenţi pentru obţinerea calificării de expert contabil/contabil autorizat şi a subliniat semnificaţia jurământului profesional, aceea de asumare a angajamentului de a sluji interesul public, conferit de calificarea de expert contabil şi de contabil autorizat şi de calitatea de membru cu drepturi depline al CECCAR.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Direct de la sursă

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa

Aşa cum am anunţat într-o ediţie anterioară a publicaţiei noastre, Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa organizează, la 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, preşedintele Consiliului de Stat.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Joy Thomas: Diversitatea și incluziunea, necesitate vitală pentru întreprinderi

Joy Thomas: Diversitatea şi incluziunea, necesitate vitală pentru întreprinderi

Într-un scurt interviu promovat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), Joy Thomas, preşedinte şi CEO al Institutului Contabililor Autorizaţi din Canada şi membru al Consiliului IFAC, vorbeşte despre diversitate şi incluziune în profesia contabilă şi în mediul de afaceri.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Noi resurse de informare despre raportarea integrată

Noi resurse de informare despre raportarea integrată

Anul trecut, IFAC a lansat, împreună cu IIRC (International Integrated Reporting Council – Consiliul Internaţional pentru Raportarea Integrată), Reţeaua pentru Organisme Profesionale Contabile, care are rolul de a susţine organismele profesionale în adoptarea raportării integrate, prin crearea unei comunităţi unde membrii şi experţii pot face schimb de idei, cunoştinţe şi resurse privind raportarea integrată.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Convergența standardelor de contabilitate – o garanție a stabilității piețelor și a protecției investitorilor

Convergenţa standardelor de contabilitate – o garanţie a stabilităţii pieţelor şi a protecţiei investitorilor

Într-o declaraţie recentă, Mary J. White, care va preda noii administraţii funcţia de conducere a Comisiei de Valori Mobiliare şi Burse din Statele Unite (SEC), încurajează FASB (Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiară din SUA) şi IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate) să îşi continue colaborarea.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

BNR menține dobânda-cheie la 1,75% pe an

BNR menţine dobânda-cheie la 1,75% pe an

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, în cea mai recentă şedinţă, următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Patru inițiative la nivelul UE pentru impulsionarea sectorului serviciilor

Patru iniţiative la nivelul UE pentru impulsionarea sectorului serviciilor

Comisia Europeană a prezentat, săptămâna trecută, un pachet ambiţios şi echilibrat de măsuri care vor facilita, pentru întreprinderi şi profesionişti, furnizarea de servicii către o bază de clienţi potenţiali din UE ce conţine 500 de milioane de persoane. Potrivit reprezentanţilor CE, imprimarea unui nou impuls sectorului serviciilor va aduce beneficii clienţilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi întreprinderilor, generând, totodată, creştere economică în Europa.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Un nou organism: Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat

Un nou organism: Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu, a decis, prin ordin de ministru, înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat. Viitorul organism va avea ca scop consolidarea parteneriatului cu mediul privat şi aprobarea programelor şi măsurilor de stimulare a mediului de afaceri din România.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Principiile proiectului Legii prevenției, analizate de Guvern

Principiile proiectului Legii prevenţiei, analizate de Guvern

Principiile şi mecanismul de funcţionare care vor sta la baza proiectului Legii prevenţiei au fost prezentate spre analiză membrilor Guvernului de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu. „Componenta de prevenţie trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri, iar o măsură de prevenţie înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp preţios oferit întreprinzătorului pentru a se conforma.”

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Românii vor avea mai multe zile libere în 2017

Românii vor avea mai multe zile libere în 2017

Românii vor avea 14 zile libere în 2017, cu două mai mult decât în 2016, după ce au fost stabilite zile nelucrătoare legale 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, şi 1 iunie, Ziua Copilului, informează News.ro. Potrivit Codului muncii, zilele nelucrătoare în 2017 sunt: 1 ianuarie (duminică) şi 2 ianuarie (luni), 24 ianuarie (marţi) – Ziua Unirii Principatelor Române, 16 aprilie (duminică), 17 aprilie (luni) – prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai (luni) – Ziua Muncii, 1 iunie (joi) – Ziua Copilului, 4 iunie (duminică), 5 iunie (luni) – prima şi a doua zi de Rusalii, 15 august (marţi) – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie (joi) – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, 1 decembrie (vineri) – Ziua Naţională a României, 25 decembrie (luni) şi 26 decembrie (marţi) – prima şi a doua zi de Crăciun.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

2017 – anul învățământului profesional și tehnic în România

2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) vor derula programul naţional 2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România. Desfăşurarea acestei campanii de informare şi conştientizare privind rolul învăţământului profesional şi tehnic, dar şi a învăţământului dual a fost aprobată prin ordin al ministrului de resort.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Noi standarde și indicatori de performanță în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a școlilor doctorale, pe domenii

Noi standarde şi indicatori de performanţă în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a şcolilor doctorale, pe domenii

Prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale a fost aprobată metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Actul normativ are la bază cele trei domenii de asigurare a calităţii – capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii – în raport cu care sunt definite standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă care trebuie îndepliniţi de o şcoală doctorală pentru a putea funcţiona.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Acces mai rapid și mai simplu la medicamente gratuite și compensate

Acces mai rapid şi mai simplu la medicamente gratuite şi compensate

Persoanele care suferă de afecţiuni grave – precum cele oncologice, cardiovasculare, boli rare etc. – vor avea acces mai rapid şi mai facil la medicamente gratuite şi compensate după ce Guvernul a aprobat, prin hotărâre, mai multe modificări prin care se elimină o verigă intermediară administrativă.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Conectarea la era digitală

Studiu EY: Amenințările privind securitatea cibernetică a companiilor, în creștere la nivel mondial

Studiu EY: Ameninţările privind securitatea cibernetică a companiilor, în creştere la nivel mondial

Organizaţiile globale sunt mai încrezătoare ca oricând în capacitatea lor de a prevedea şi de a rezista unui atac cibernetic sofisticat, dar nu dispun de investiţiile şi planurile de revenire în cazul unui atac, în condiţiile înmulţirii tipurilor de ameninţări informatice, se arată în raportul anual EY privind securitatea informaţiilor (GISS) – Path to cyber resilience: Sense, resist, react, dat recent publicităţii.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Mașinile Uber pot fi comandate direct din Google Maps

Maşinile Uber pot fi comandate direct din Google Maps

Google Maps adaugă o nouă funcţie aplicaţiei, alături de rezervările la restaurante sau hoteluri, disponibile în unele regiuni ale lumii, Google Maps va oferi utilizatorilor şi mijloacele necesare ajungerii la destinaţia dorită, informează News.ro. Astfel, utilizatorii care caută o destinaţie anume în Google Maps pot acum să-şi comande un Uber, direct din aplicaţie, pentru a ajunge la destinaţia dorită.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Semnal editorial

Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor - abonamente 2017
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Prim-plan decizional

Formularul 088 va fi eliminat de la 1 februarie

Formularul 088 va fi eliminat de la 1 februarie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a analizat oportunitatea eliminării formularului (088) Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi a decis renunţarea la acesta. Demersul are loc în contextul în care unul dintre obiectivele declarate ale Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Comentariul ediției

Construcția bugetară – moment al adevărului economico-financiar

Construcţia bugetară – moment al adevărului economico-financiar

Teodor Brateş

Incontestabil, experţii contabili şi contabilii autorizaţi au, comparativ cu cei de alte profesii, marele avantaj că ştiu exact despre ce este vorba în materie de „construcţie” a bugetului la scară naţională, că nu trebuie să li se explice conţinutul noţiunii de buget general consolidat. Din această perspectivă le este şi mai lesne să identifice abordările inadecvate, de pe poziţii de partizanat politic, şi să-şi concentreze atenţia asupra unor teme de fond.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Eveniment

Ziua Culturii Naționale

Ziua Culturii Naţionale

Alexandra Rizea

Aula Academiei Române, martoră a unor mari momente de istorie, găzduieşte – începând cu anul 2010 – principala manifestare dedicată Zilei Culturii Naţionale. Instituirea acestei Zile, cu ample rezonanţe în conştiinţa fiecărui român, a avut o motivaţie care se înscrie organic în modul în care se cer promovate, în toate cazurile, tradiţiile noastre naţionale, omagierea personalităţilor de primă dimensiune ale istoriei poporului român.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Calitatea profesională, comportamentul etic – suportul bunei reputații în relațiile cu membrii CECCAR și cu clienții

Calitatea profesională, comportamentul etic – suportul bunei reputaţii în relaţiile cu membrii CECCAR şi cu clienţii

Interviu cu prof. univ. dr. Costel Istrate, preşedintele Filialei CECCAR Iaşi: „Opţiunea pentru contabilitate – legată mai întâi de comerţ şi, mai apoi, de finanţe – a fost una foarte timpurie: am optat, în 1983, pentru profilul de comerţ-contabilitate al unui liceu economic. După absolvire am avut convingerea că trebuie să continui cu un profil similar şi am beneficiat de şansa de a fi admis la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Finanţe-Contabilitate.”

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Au început înscrierile pentru programul EY Express – acceleratorul de carieră pentru piața de muncă a viitorului

Au început înscrierile pentru programul EY Express – acceleratorul de carieră pentru piaţa de muncă a viitorului

EY a conceput şi a demarat un program educativ inovator – un accelerator de carieră – care antrenează competenţele ce vor fi necesare în piaţa muncii în viitorul apropiat. Creat pentru studenţii de anul al III-lea, masteranzii şi absolvenţii cu background tehnic, IT şi de business, programul EY Express se va desfăşura în perioada 13-17 martie, la biroul EY din Bucureşti.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Audit Finans – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Vrancea

Audit Finans – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Vrancea

Un citat motivaţional folosit la cursurile de vânzări spune „Nu te aştepta să ai rezultate diferite făcând mereu acelaşi lucru!”. AUDIT FINANS a adaptat citatul astfel: „Rezultatele bune obţinute de fiecare dată confirmă lucrul bine făcut!”. AUDIT FINANS SRL din municipiul Adjud, judeţul Vrancea, a luat fiinţă în anul 2005, ca răspuns la nevoia pieţei locale de servicii de contabilitate prestate cu profesionalism.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Contabilitatea reorganizării sub formă de fuziune prin absorbție realizată între societăți care aplică reglementări contabile diferite – partea a II-a –

Contabilitatea reorganizării sub formă de fuziune prin absorbţie realizată între societăţi care aplică reglementări contabile diferite – partea a II-a –

Marian Săcărin

Reorganizarea sub formă de fuziune prin absorbţie se reflectă în contabilitate în funcţie de reglementările contabile pe care le aplică societăţile care sunt implicate în aceasta. Astfel, în cazul societăţilor care aplică IFRS, la contabilizarea fuziunii se ţine cont de Re­glementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare finan­cia­ră, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tran­zacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

IFRS pentru întreprinderi mici și mijlocii

IFRS pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Ludovica Breban

Armonizarea reglementărilor contabile din Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IAS/IFRS) cu directivele europene se realizează prin implicarea organismelor şi instituţiilor profesionale precum Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE).

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Studiu: 42% dintre IMM-urile din România au avut, în 2016, o pagină de internet

Studiu: 42% dintre IMM-urile din România au avut, în 2016, o pagină de internet

Mai puţin de jumătate dintre IMM-urile din România (42%) au o pagină de internet, relevă o analiză realizată de agenţia de marketing Perceptum, preluată de News.ro. Studiul mai relevă că numai 12 din 100 de firme româneşti cu peste 10 angajaţi şi-au făcut publicitate prin intermediul internetului în 2016, ceea ce plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul promovarea afacerilor în mediul online.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Facilități de creditare pentru IMM-uri

Facilităţi de creditare pentru IMM-uri

IMM-urile beneficiază, de săptămâna trecută, de un nou instrument de garantare prin intermediul căruia le este facilitat accesul la credite – atât pentru susţinerea activităţii curente, cât şi pentru realizarea proiectelor de investiţii – prin semnarea, de către OTP Bank România şi EximBank, a acordului Plafon de Garantare IMM.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Curier legislativ

Modificarea și completarea Codului fiscal

Modificarea şi completarea Codului fiscal

Guvernul a modificat şi completat Codul fiscal, printr-o ordonanţă de urgenţă, în scopul implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare aprobat de Parlament la 4 ianuarie 2017. Setul de măsuri introduse prin actul normativ vizează susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, publicată în Monitorul Oficial

Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, publicată în Monitorul Oficial

Legea prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis şi publicată în Monitorul Oficial nr. 15/06.01.2017. Prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial (n. red. – 1 februarie).

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salariile programatorilor

Noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salariile programatorilor

De la 1 februarie se vor aplica noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de programatori în sensul că a fost eliminată obligaţia ca firma la care lucrează aceştia să obţină un venit anual din activitatea de creaţie de programe pentru calculator de cel puţin 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

ANAF a actualizat procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatorii nerezidenți

ANAF a actualizat procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatorii nerezidenţi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a actualizat, prin ordin al preşedintelui ANAF, procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatorii nerezidenţi, ca urmare a intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Pensionarii vor avea venituri mai mari

Pensionarii vor avea venituri mai mari

Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care sunt eliminate plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru toate pensiile şi impozitul pe venit de 16% pentru cele sub 2.000 lei, a fost promulgată, săptămâna trecută, prin decret prezidenţial, şi publicată în Monitorul Oficial (nr. 36/12.01.2017).

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

ANAF: Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile pentru aplicarea unor regimuri speciale și pentru declararea TVA

ANAF: Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile pentru aplicarea unor regimuri speciale şi pentru declararea TVA

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 25/10.01.2017 şi înlocuieşte ordinul anterior în care era prevăzută această procedură.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Breviar statistic

INS a revizuit în scădere estimarea privind creșterea economică din trimestrul III 2016, de la 4,4% la 4,3%

INS a revizuit în scădere estimarea privind creşterea economică din trimestrul III 2016, de la 4,4% la 4,3%

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în uşoară scădere estimările publicate la începutul lunii decembrie privind creşterea produsului intern brut (PIB) din trimestrul al treilea al anului 2016 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2015, atât pe serie brută, cât şi ajustată la influenţa factorilor sezonieri, dar a menţinut la 0,6% rata de creştere faţă de trimestrul precedent, informează News.ro.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Balanța de plăți și datoria externă la 30 noiembrie 2016

Balanţa de plăţi şi datoria externă la 30 noiembrie 2016

În perioada ianuarie-noiembrie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3,441 miliarde de euro, comparativ cu 1,237 miliarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2015, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Serviciile către companii au urcat cu 10% în noiembrie 2016

Serviciile către companii au urcat cu 10% în noiembrie 2016

Afacerile din sectorul serviciilor prestate în principal către companii au crescut, în a 11-a lună din 2016, cu 10% faţă de aceeaşi lună a anului anterior, ritm similar celui din octombrie, susţinute în special de cererea de servicii IT şi de transport, arată datele publicate, săptămâna trecută, de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de News.ro.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Rata anuală a inflației, minus 0,5% în decembrie 2016

Rata anuală a inflaţiei, minus 0,5% în decembrie 2016

În decembrie 2016, rata anuală a preţurilor de consum a fost de -0,5%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Datele INS, citate de News.ro, arată că preţurile de consum au crescut în ultima lună a anului anterior, în medie, cu 0,24% comparativ cu luna noiembrie.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

ANAF a colectat, în 2016, cu 2,6 miliarde de lei mai mult decât în 2015

ANAF a colectat, în 2016, cu 2,6 miliarde de lei mai mult decât în 2015

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că, potrivit datelor provizorii centralizate până în prezent, a colectat, în 2016, venituri bugetare cumulate în cuantum de 199,4 miliarde de lei, cu 2,6 miliarde de lei mai mult decât în 2015 şi cu 3,52 miliarde de lei (1,8%) mai mult decât programul prevăzut în ianuarie 2016 de legile bugetare, în timp ce programul revizuit la rectificarea din noiembrie 2016 a fost îndeplinit în proporţie de 99,8%, potrivit unui comunicat al instituţiei.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017

Roza vânturilor

Teatru românesc la București, Iași și Chișinău

Teatru românesc la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău

Trei spectacole prezentate pe scena Naţionalului bucureştean vor deschide cea de-a patra ediţie a Turneului Teatru românesc la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău. Reprezentaţiile vor avea loc la Sala Studio a Teatrului Naţional „I. L. Caragiale”, în zilele de 20, 21 şi 22 ianuarie, de la ora 19.00.

  Nr. 1, 17-23 ianuarie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.