Noi standarde și indicatori de performanță în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a școlilor doctorale, pe domenii

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Direct de la sursă

Prin ordin al ministrului Educației Naționale a fost aprobată metodologia privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii. Actul normativ are la bază cele trei domenii de asigurare a calității – capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității – în raport cu care sunt definite standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de o școală doctorală pentru a putea funcționa.

Unul dintre indicatorii de performanță avuți în vedere în cadrul procesului de evaluare periodică a școlilor doctorale îl reprezintă calitatea tezelor de doctorat susținute în ultimii cinci ani. Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel științific de vârf, nivel științific ridicat, nivel științific bun, nivel științific modest și non-valoare științifică.

Cunoașterea științifică generată în cadrul școlii doctorale în ultimii cinci ani este, de asemenea, un indicator de performanță în interiorul căruia vor fi evaluate, prin raportare la specificul domeniului de doctorat, articolele publicate de studenții doctoranzi în reviste relevante domeniului și volume de autor sau colective, rezultatele cercetării științifice relevante domeniului, contribuția la demersuri de cercetare programatice și integrate în rețele academice naționale sau internaționale și contribuțiile științifice de top ale membrilor școlii doctorale, din ultimii cinci ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care școala se consideră un actor competitiv la nivel internațional. Se va pune accent pe contribuții în care autorii principali sunt din cadrul școlii doctorale. Un plus poate fi adus de publicații de top, premii naționale și internaționale de prestigiu (de exemplu, premii ale unor universități de top sau organizații profesionale internaționale de referință în domeniu) și recunoașteri academice internaționale de prestigiu.

De asemenea, un accent deosebit va fi pus pe existența procedurilor de prevenire a fraudei academice și de rezolvare a situațiilor de încălcare a eticii universitare.

Fiecare școală doctorală va fi evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării, din cinci în cinci ani, pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte școala doctorală. Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale se realizează de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

În baza criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea externă a școlilor doctorale, agenția abilitată, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), prin consultarea structurilor asociative ale universităților și a federațiilor studențești reprezentative la nivel național, vor elabora ghidul de evaluare a școlilor doctorale, adoptat ulterior prin ordin al ministrului Educației, și fișele vizitei.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.