Audit Finans – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Vrancea

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Un citat motivațional folosit la cursurile de vânzări spune „Nu te aștepta să ai rezultate diferite făcând mereu același lucru!”. AUDIT FINANS a adaptat citatul astfel: „Rezultatele bune obținute de fiecare dată confirmă lucrul bine făcut!”. 

AUDIT FINANS SRL din municipiul Adjud, județul Vrancea, a luat ființă în anul 2005, ca răspuns la nevoia pieței locale de servicii de contabilitate prestate cu profesionalism. Așa cum cu toții cunoaștem, pe lângă capitalul social subscris și vărsat la constituirea unei societăți comerciale există și un aport în natură. În cazul AUDIT FINANS, aportul în natură a fost plin de „e-uri”: Entuziasm, Efort, Energie și nu în ultimul rând Experiența profesională acumulată anterior.

AUDIT FINANS a crescut, s-a dezvoltat și a ajuns la un portofoliu semnificativ de clienți, atât persoane juridice, cât și alte forme de organizare: 120 de societăți comerciale și 50 de PFA-uri pentru care „pune la bătaie” o echipă formată din cinci profesioniști.

Eforturile depuse au fost pe deplin răsplătite, AUDIT FINANS obținând în șase ani consecutivi (2011-2016) Premiul special pentru rezultate deosebite obținute în profesia contabilă acordat de CECCAR.

Nevoia de servicii de calitate a clienților a obligat compania la pregătire și perfecționare profesională continue. Toate eforturile companiei concentrate asupra satisfacerii exigențelor în creștere ale clienților săi într-un mediu de afaceri tot mai concurențial o obligă la perfecționare continuă și îi asigură calea către succes.

Oferta AUDIT FINANS acoperă practic toată gama de servicii din domeniile financiar-contabil, fiscalitate, salarizare și administrare de personal, expertiză contabilă, verificări și certificări ale situațiilor financiar-contabile, suport pe probleme de insolvență și evaluări de bunuri.

SERVICII:

Contabilitate
 • Depunerea declarațiilor în conformitate cu vectorul fiscal;
 • Înregistrarea documentelor contabile și elaborarea balanțelor de verificare lunare;
 • Stabilirea obligațiilor aferente activității desfășurate și întocmirea documentelor de plată;
 • Întocmirea și depunerea deconturilor de TVA;
 • Prelucrarea pontajelor și înregistrarea în contabilitate a obligațiilor aferente;
 • Calculul impozitului pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor, întocmirea și depunerea declarațiilor;
 • Suport și furnizare de informații în cazul solicitării de credite bancare sau de leasinguri;
 • Suport și reprezentare în relațiile cu organele de control;
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil.
Consultanță
 • Informare privind modificările de natură legislativă;
 • Informări privind modificările Codului fiscal și influența asupra activității desfășurate în funcție de specificul și domeniul de activitate al fiecărui client;
 • Documentare și informare cu privire la impozitele și taxele locale;
 • Asistență și consultanță de specialitate pe perioada inspecțiilor fiscale și a altor controale ale autorităților statului;
 • Analiza activității economice desfășurate și identificarea oportunităților de natură fiscală, precum și a riscurilor în cazul identificării de nereguli;
 • Verificarea și certificarea situațiilor financiare la solicitarea clienților;
 • Suport în întocmirea și transmiterea cererilor de recuperare a TVA către statul membru al Comunității Europene în care clientul a desfășurat relații comerciale.
Resurse umane și evidența personalului
 • Instruiri cu privire la legislația muncii;
 • Acordarea de suport la întocmirea pontajelor;
 • Întocmirea dosarelor de personal și a contractelor de muncă;
 • Întocmirea de acte adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților;
 • Eliberarea de adeverințe pentru salariați;
 • Evidența și gestionarea popririlor, precum și întocmirea documentelor de plată aferente;
 • Prelucrarea pontajelor și întocmirea statelor de plată lunare;
 • Întocmirea și transmiterea către unitățile bancare a fișierelor privind salariile;
 • Prelucrarea formularelor de concedii medicale și întocmirea documentației de recuperare a sumelor de la Casa de Sănătate;
 • Depunerea Declarației 112 în conformitate cu vectorul fiscal;
 • Stabilirea sumelor de plată aferente salariilor și întocmirea ordinelor de plată sau a foilor de vărsământ.
Consiliere pe probleme de insolvență și faliment 
 • Verificarea periodică a societăților care intră în insolvență și informarea clienților din portofoliu;
 • Pregătirea documentelor care însoțesc cererile de creanță ale clienților;
 • Întocmirea și transmiterea către instanța competentă a cererilor de creanță formulate în numele clientului;
 • Verificarea termenelor de judecată pe portalul just.ro, precum și a valorilor creanțelor înscrise în Tabelul creditorilor;
 • Suport în întocmirea și formularea contestațiilor atunci când este necesar, cu precizarea clară a motivelor și a temeiului legal;
 • Consiliere privind votul acordat în adunarea creditorilor referitor la desfășurarea procedurilor.
Expertiză contabilă și audit financiar
 • Analiza documentelor și întocmirea de rapoarte de expertiză contabilă extrajudiciară la solicitarea clienților;
 • Întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară la solicitarea instanțelor de judecată;
 • Auditarea situațiilor financiare și întocmirea rapoartelor de audit la solicitarea clienților.
Evaluări de bunuri mobile și imobile
 • Analiza pieței și consilierea clienților în ceea ce privește achizițiile sau investițiile imobiliare;
 • Întocmirea de studii de piață și analiza oportunităților;
 • Întocmirea de rapoarte de evaluare a bunurilor la solicitarea clienților.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.