Calitatea profesională, comportamentul etic – suportul bunei reputații în relațiile cu membrii CECCAR și cu clienții

Calitatea profesională, comportamentul etic – suportul bunei reputații în relațiile cu membrii CECCAR și cu clienții

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu prof. univ. dr. Costel Istrate, președintele Filialei CECCAR Iași

Alexandra Rizea: Așa cum au atestat interviurile publicate la această rubrică, cititorii noștri sunt interesați să cunoască evoluțiile profesionale ale celor care îndeplinesc funcții de răspundere în organizațiile teritoriale ale CECCAR. În consecință, vă adresăm și dvs. întrebarea care a devenit „clasică”: care au fost principalele etape ale împlinirilor dvs. în profesia contabilă?

Costel Istrate: Opțiunea pentru contabilitate – legată mai întâi de comerț și, mai apoi, de finanțe – a fost una foarte timpurie: am optat, în 1983, pentru profilul de comerț-contabilitate al unui liceu economic. După absolvire am avut convingerea că trebuie să continui cu un profil similar și am beneficiat de șansa de a fi admis la Facultatea de Științe Economice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Finanțe-Contabilitate.

Înțeleg că acest parcurs a prefațat etapa în care întreaga economie românească a început procesul de tranziție spre o piață liberă reală.

Este adevărat. Imediat după 1990, când specializările universitare au început să se restructureze prin crearea modulelor oarecum separate de finanțe și de contabilitate, am ales din nou contabilitatea. După absolvire am lucrat un timp ca analist la o firmă producătoare de programe informatice de gestiune, iar aici activitățile mele principale au constat tot în exploatarea cunoștințelor de contabilitate și de sisteme informaționale în vederea proiectării și urmăririi funcționării unor softuri specializate îndeosebi pe gestiunea contabilității firmelor.

Este o experiență practică demnă de tot interesul, întrucât a anticipat și stadiul actual de dezvoltare a profesiei.

Ați sesizat esența unei alte opțiuni, și anume aceea de a valorifica în alt plan experiența practică: am intrat în învățământul superior, la catedra de contabilitate a Facultății de Științe Economice. Am avut șansa de a lucra într-o perioadă de schimbări majore în contabilitatea românească, respectiv trecerea din 1994 la noul sistem. Am fost implicat în activitatea de formare profesională a practicienilor care urmăreau să-și adapteze competențele la noile reguli și la noile condiții economice. Am început să lucrez, încă din anul 1994, ca formator în cadrul CECCAR, îndeosebi pe teme de contabilitate financiară, precum și de contabilitate de gestiune, de evaluare, de consolidare a conturilor ori de contabilitate a operațiunilor de reorganizare a firmelor.

Însăși noțiunea de formator atestă îmbinarea teoriei cu practica, element esențial în exercitarea profesiei la un nivel calitativ superior.

Fără îndoială, experiența de formator, contactele cu practicienii din diverse domenii de activitate, discuțiile cu specialiștii români și străini la care am participat, pe teme tot din zona contabilității, au fost extrem de benefice pentru mine, în sensul că am reușit să pătrund dincolo de aspectele teoretice și de reglementare ale contabilității, în subtilități practice ale adaptării contabilității  la diferite tipuri de afaceri. În ceea ce privește activitatea universitară, am urmat treptele specifice ale carierei și, în prezent, sunt profesor.

Ați amintit de calitatea de membru al CECCAR. Cum s-a reflectat aceasta în domeniile de activitate pe care le-ați menționat?

Legătura cu CECCAR s-a manifestat îndeosebi prin calitatea mea de lector autorizat pe contabilitate financiară și IFRS. De asemenea, am devenit membru CECCAR prin echivalarea oferită celor care au doctoratul în domeniul contabilității. La alegerile din februarie 2016 din cadrul Filialei CECCAR Iași am candidat pentru funcția de președinte și am fost ales în Adunarea generală.

Cu siguranță, parcursul pe care l-ați evocat oferă temeiuri pentru desprinderea a numeroase „lecții de viață”. Care ar fi, în sinteză, acestea?

Principalele învățăminte din activitatea mea profesională sunt legate de necesitatea îmbinării cât mai armonioase a practicii de contabilitate – în multiplele ei forme – cu activitatea de formare continuă. De fapt, cei mai mulți contabili – indiferent de poziția de pe care își exercită profesia – știu că rolul principal al școlii este să-i învețe... să învețe. Cunoștințele acumulate sunt foarte bune, dar dinamica vieții economice, a vieții pur și simplu, evoluțiile din afaceri și din tehnologie ne obligă să învățăm mereu. De asemenea, pot aprecia că în activitatea profesională – și nu numai – comportamentul etic este esențial, te ajută să nu devii vulnerabil și îți asigură, pe termen lung, o bună reputație în relația cu ceilalți membri ai profesiei și cu clienții.

Pornind de la experiența dvs., care sunt premisele afirmării și în funcțiile de conducere în filialele CECCAR, evident, cu concretizări la filiala Iași.

Funcția de reprezentare din cadrul Filialei CECCAR Iași îmi permite să cunosc mai bine oamenii, membrii organizației noastre, cu problemele lor profesionale – unele cu un caracter general, altele specifice. Pornind de aici, noi – eu, Consiliul filialei, executivul, auditorii de calitate, membrii Comisiei de disciplină – ne propunem să găsim și să oferim posibilitatea îmbunătățirii, pe toate planurile, a relației cu colegii noștri, să intensificăm colaborarea cu diversele organisme de la nivel local cu care intrăm în contact. De asemenea, urmărim să facilităm relația dintre membrii CECCAR și instituții precum liceele economice, facultățile de economie, Camera de Comerț și Industrie. Am avut și vom mai avea, în acest sens, diverse acțiuni desfășurate fie în virtutea protocoalelor pe care le-am semnat deja, fie prin înțelegeri punctuale.

Bineînțeles, în acest interviu nu putem face abstracție de ceea ce înseamnă Iașiul ca important centru economic, științific și cultural al țării și, tocmai de aceea, vă rugăm să vă referiți mai pe larg la contribuția filialei CECCAR la dezvoltarea economico-socială a ceea ce a intrat în conștiința publică drept capitală a Moldovei.

CECCAR este organizația care contribuie explicit la buna desfășurare a vieții economice locale. În Iași trăim o efervescență a industriei IT&C, cu multe firme înființate în acest domeniu – persoane juridice sau PFA –, cu investitori serioși care au deschis puncte de lucru în județ. Apare, astfel, o cerere importantă pentru servicii de calitate oferite în zona contabilității, fiscalității, resurselor umane, uneori a consultanței juridice. Membrii Filialei CECCAR Iași, prin competențele lor, aduc acestor clienți un plus de siguranță, de confort necesar în buna desfășurare a afacerilor. Totodată, o parte dintre membrii CECCAR s-au implicat în gestionarea de fonduri europene și au realizări importante în acest domeniu.

În final, vă rugăm să conturați câteva dintre obiectivele pe care vi le-ați propus pentru 2017 și într-o perspectivă mai largă.

Obiectivele filialei derivă din strategia CECCAR la nivel național. Urmărim și, în același timp, contribuim – pe măsura posibilităților – la actualizarea actelor normative, a regulamentelor și a standardelor pe baza cărora funcționează CECCAR. Avem un nou sediu pe care urmează să-l adaptăm astfel încât să corespundă necesităților desfășurării activității filialei în funcție de numărul membrilor. De asemenea, purtăm în permanență discuții cu autoritățile locale pe probleme de interes pentru membri, acționăm pentru a pune în aplicare protocoalele pe care le-am încheiat, cum ar fi cele cu Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă etc., și inițiem alte protocoale de colaborare cu Primăria, cu asociațiile oamenilor de afaceri, cu Registrul Comerțului. Firește, pe agenda noastră sunt înscrise toate preocupările din programele de activitate ale CECCAR, un loc central ocupându-l ceea ce dvs. ați numit „o perspectivă mai largă”. Este vorba despre asigurarea unei formări continue de calitate pentru membri, prin diversificarea cursurilor oferite și prin foarte buna pregătire a lectorilor invitați. Din acest punct de vedere, cea mai potrivită formulă ar fi... viitorul începe astăzi.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.