ANAF: Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile pentru aplicarea unor regimuri speciale și pentru declararea TVA

ANAF: Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile pentru aplicarea unor regimuri speciale și pentru declararea TVA

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Curier legislativ

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 25/10.01.2017 și înlocuiește ordinul anterior în care era prevăzută această procedură.

Emiterea actului normativ a fost necesară în condițiile în care, potrivit referatului de aprobare ce l-a însoțit în varianta de proiect, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-au adus atât modificări de formă, cât și modificări de fond unor dispoziții legale. Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală a impus adaptarea procedurii.

Procedura se aplică de către persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care utilizează, în condițiile prevăzute la art. 314 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în UE (regimul non-UE).

Procedura este aplicabilă și persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în UE, dispun de un sediu fix în România care utilizează, în condițiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în statele membre de consum, dacă persoanele impozabile nu sunt stabilite în aceste state membre (regimul UE).

Regimul UE poate fi utilizat și de persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în UE, dar dispun de mai multe sedii fixe în UE, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg țara noastră ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ținute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici.

Regimul UE nu se poate utiliza de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care și-au stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune care au locul prestării în România. Îndeplinirea obligațiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de TVA, fără utilizarea regimului special.

Procedura conține pașii pe care îi presupune înregistrarea persoanelor impozabile în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale menționate mai sus, precum și prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor prestate în cadrul unuia dintre aceste regimuri (completarea și transmiterea declarației speciale de TVA, gestionarea, rectificarea declarațiilor speciale de TVA).

De la data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă Ordinul președintelui ANAF nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 și art. 1525 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.