Noile reglementări privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național, publicate în Monitorul Oficial

Noile reglementări privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 37, 21-27 sep. 2022  »  Curier legislativ

Prin OPANAF nr. 1.644/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022, au fost reglementate modelul și conținutul formularului 395 „Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național”. Formularul se completează și se depune de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale definite la art. 2 punctul 20 din OUG nr.13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.187/2013, pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național.

PUBLICITATE
Pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național, persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale au obligația transmiterii informațiilor prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordin lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare. În situația în care furnizorul de servicii poștale constată anumite erori în declarația depusă inițial, acesta poate rectifica informațiile referitoare la documentul de transport.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier .xml atașat, semnat electronic. Programele de asistență și specificațiile tehnice sunt disponibile pe portalul ANAF.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-guvernare. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat

Noul act normativ are la bază și art. 59 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, care prevede:

(21) În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poștale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespondenței, să furnizeze lunar organului fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.

(22) Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la: a) numărul de înregistrare și data trimiterii poștale; b) datele de identificare a expeditorului; c) numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare; d) adresele de expediție, respectiv livrare; e) contravaloarea bunului livrat.

(23) Perioada de stocare a datelor prevăzute la alin. (22) este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen.

(24) Furnizorul de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central.

(25) Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit alin. (2^1) beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.