Noul model al formularului 112, publicat în Monitorul Oficial

Noul model al formularului 112, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 30 octombrie 2020  

În Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2814/1536/1806/2020 al ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.

Actul normativ a fost necesar ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament şi Guvern în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 și a instrucțiunilor de completare ale acestuia. Declarația cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative: Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic; OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2; OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă; Legea nr. 188/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. S-a ţinut, de asemenea, cont de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Astfel, ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative menționate, au fost efectuate următoarele modificări:

introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. - Anexa angajator, Secțiunile C2, C3, E2 și E3, în vederea centralizării separate a concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;

introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4, pentru declararea distinctă a bazelor de calcul ale indemnizațiilor acordate în baza dispozițiilor art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020 și în baza dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, precum și a contribuției de asigurări sociale aferente;

actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.1., în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, prevederilor OUG nr. 120/2020, precum și a prevederilor OUG nr. 147/2020;

actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4. Centralizator, în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, prevederilor OUG nr. 120/2020 precum și a prevederilor OUG nr. 147/2020;

introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat” din Anexa nr. 4 a formularului, a unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

- Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin.(4) din O.U.G. nr. 132/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;

- Membru cooperator, salariat în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, pentru care nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă;

- Salariat care beneficiază de indemnizația acordată potrivit OUG nr. 147/2020;

- Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au  fost desfăcute că urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate;

- Modificarea denumirii tipului de asigurat 5 - Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;

- Persoane fizice care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în perioada de raportare, în celelalte tipuri de asigurați prevăzute în   Nomenclatorul „Tip asigurat” din Anexa nr. 4. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatoriil/plătitorii de venituri să își îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative.

introducerea în  Anexa 5  - Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale”, a două noi valori aferente celor două noi locuri de muncă în condiții speciale, introduse prin Legea nr. 234/2019 și OUG nr. 10/2020;

modificări de natură tehnică ce constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Prevederile noului Ordin se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial.

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile acestui Ordin.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.