Noul model de declarație pe propria răspundere, necesară pentru eliberarea certificatului de situație de urgență tip 2

Noul model de declarație pe propria răspundere, necesară pentru eliberarea certificatului de situație de urgență tip 2

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

<

PUBLICITATE
rget="_blank" href="http://www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html" target="_blank" rel="noopener">Ordinul MEEMA nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 13 mai 2020.

Se modifică declarația pe propria răspundere necesară pentru eliberarea certificatului de situație de urgență tip 2 –GALBEN, incluzând luna APRILIE 2020 ca lună de raportare a veniturilor/încasărilor. Astfel, se va elibera certificatul tip GALBEN dacă în baza declarației pe propria răspundere rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

Vă reamintim că potrivit art. 9 din Ordinul MEEMA nr. 791/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Mai jos vă prezentăm noul model al declarației pe propria răspundere, care trebuie încărcată pe platforma prevenire.gov.ro în vederea eliberării CSU:

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . .,cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., având CUI/CIF . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere următoarele:

1. toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;

2. toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente;

3. îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU;

4. adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată;

5. optez prin intermediul platformei prevenire.gov.ro, pentru următorul tip de certificat:

☐  TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;

☐  TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;

6. entitatea pe care o reprezint:

☐  nu este definită ca o organizație non-guvernamentală (ONG);

☐  este definită ca ONG care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform prevederilor titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

7. toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:

☐  subsemnatul, în calitate de reprezentant legal;

☐  domnul/doamna . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații" din Codul penal referitor la: (1) „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă".

           Data Semnătura solicitantului          
ATENȚIE!
Toate câmpurile se completează obligatoriu!

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.