Nova Cont Expert – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Buzău

Nova Cont Expert – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Buzău

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Societatea Nova Cont Expert SRL din Buzău a fost înființată la sfârșitul anului 1994 din dorința asociaților săi de a-și pune în valoare aptitudinile profesionale și capacitățile manageriale și de a oferi firmelor locale servicii de contabilitate de cea mai înaltă calitate.

Conducerea firmei a pornit la drum cu minimum de echipamente, factorul forte al asociaților fiind experiența și profesionalismul lor în furnizarea de servicii contabile și efectuarea de cursuri de contabilitate, aprofundate în ani de studiu și permanent actualizate în funcție de modificările legislative. Totodată, reprezentanții managementului firmei beneficiază de o putere de muncă deosebită și de o capacitate ridicată de a se adapta cerințelor firmelor-client, aflate într-o continuă dinamică.

Deși firma a început cu o activitate restrânsă, atât din punct de vedere al numărului de activități, cât și al numărului de clienți asistați, aceasta a ajuns în numai câțiva ani să dețină un bogat portofoliu de clienți, dintre cei mai reprezentativi ai județului Buzău, iar serviciile prestate să fie dintre cele mai variate.

Politica firmei este de a avea relații de colaborare stabile cu clienții și de a fi receptivă la solicitările acestora, menținând o calitate superioară a serviciilor oferite. Acest lucru nu a fost deloc simplu de-a lungul timpului, în condițiile în care societatea a parcurs alături de clienții săi o perioadă de criză economică, cu un mediu economic nefavorabil, cu risc determinat de instabilitatea cererii, a vânzărilor, a prețurilor, dar mai ales cu legislație în permanentă schimbare și nu de puține ori interpretabilă.

Societatea are o piață bine conturată, operând în principal pe plan local, dar și în alte județe. Relevant pentru dimensionarea pieței sale actuale este faptul că numărul firmelor-client a crescut în fiecare an, iar majoritatea clienților au rămas fideli încă de la începutul colaborării, adică de peste 20 de ani.

NOVA CONT EXPERT dispune de specialiști proprii și de colaboratori bine pregătiți în domeniu (experți contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, contabili, evaluatori, practicieni în insolvență), capabili să presteze servicii personalizate în funcție de nevoile clienților și să execute lucrări de calitate în conformitate cu standardele naționale și internaționale în materie.

Munca în echipă, promptitudinea, comunicarea eficientă în interiorul societății între diferitele categorii de vârstă, împletirea dinamismului și entuziasmului salariaților tineri cu vasta experiență în domeniu a salariaților mai vechi, dezvoltarea performanțelor personalului, actualizarea permanentă a informațiilor acestuia cu privire la schimbările legislative în domeniu au ridicat nivelul profesional la care se execută lucrările solicitate.

Toate acestea au condus la dezvoltarea serviciilor, a numărului de clienți și implicit la creșterea numărului de personal.

Activitățile firmei s-au diversificat, aceasta oferind în prezent o gamă variată de servicii în domeniul financiar-contabil, compusă din:

 Contabilitate, expertiză contabilă
 • Înregistrarea cronologică a documentelor primare;
 • Evidență contabilă financiară și de gestiune;
 • Întocmirea registrelor obligatorii și a jurnalelor de TVA;
 • Evidența mijloacelor fixe și calculul amortizărilor;
 • Realizarea balanțelor de verificare lunare;
 • Reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obținerea de certificate fiscale;
 • Întocmirea și transmiterea declarațiilor privind impozitele și taxele datorate;
 • Reprezentare sau asistență în cadrul controalelor fiscale;
 • Întocmirea raportărilor lunare, trimestriale, a situațiilor financiare;
 • Evidența pe articole bugetare și centre de cost;
 • Fuziuni, divizări;
 • Întocmirea documentațiilor solicitate de bănci în vederea obținerii de credite bancare;
 • Certificarea bilanțurilor semestriale și anuale;
 • Consultanță contabilă;
 • Cursuri de contabilitate, inițiere, instruire și perfecționare în contabilitate;
 • Examinarea și revizuirea situațiilor financiar-contabile, asigurare și servicii conexe;
 • Cenzorat.
☑ Consultanță fiscală și financiară
 • Elaborarea și certificarea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit;
 • Întocmirea vectorului fiscal;
 • Reprezentarea sau asistența contribuabililor pe parcursul controalelor fiscale;
 • Asistență privind legislația financiar-contabilă și fiscală și comunicarea schimbărilor periodice ale acesteia;
 • Oferirea de soluții în privința eficientizării activității;
 • Servicii de analiză și întocmire a documentațiilor financiare pentru credite bancare, leasinguri etc.;
 • Consultanță în domeniul managementului financiar-contabil pentru a identifica soluții pertinente și măsuri de optimizare, respectiv de redresare a activității economice;
 • Consultanță fiscală (optimizarea impozitelor de plată, soluții de minimizare în conformitate cu legile în vigoare);
 • Consultanță în procesul de achiziție/preluare/vânzare de entități economice, transfer de active și proprietăți imobiliare;
 • Consultanță în vederea implementării de proceduri proprii de organizare, comunicare între departamente, de politici și proceduri contabile;
 • Asistență în alegerea strategiei de investiții potrivite și privind decizia de contractare a creditelor;
 • Consultanță privind eficientizarea activității de creditare a clienților și de plată a furnizorilor.
 Salarizare
 • Asistență la încheierea și desfacerea contractelor de muncă;
 • Consultanță în domeniul resurselor umane privind contractele individuale și colective de muncă, întocmirea Regulamentelor de ordine interioară;
 • Calculul drepturilor salariale și al contribuțiilor sociale aferente;
 • Completarea și transmiterea REVISAL la ITM;
 • Întocmirea a diverse declarații;
 • Întocmirea rapoartelor de cheltuieli salariale;
 • Întocmirea de adeverințe de salarii pentru angajați în diverse scopuri;
 • Întocmirea și trimiterea lunară a statelor și fluturașilor de salarii.
 Audit financiar
 • Auditul situațiilor financiare;
 • Audit intern;
 • Certificarea situațiilor financiar-contabile intermediare și anuale;
 • Audit statutar;
 • Auditul fondurilor europene.
☑ Evaluare de întreprinderi
 • Analiza-diagnostic a societății comerciale / întreprinderii în vederea evaluării acțiunilor acesteia;
 • Evaluarea elementelor de activ și de datorii din bilanț.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.