Nu există alternativă reală la atitudinea profesională proactivă

Nu există alternativă reală la atitudinea profesională proactivă

Numărul 37, 6-12 oct. 2021  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

Cu siguranță, un număr semnificativ de colegi a urmărit, prin CECCAR TV, în timp real, Congresul profesiei contabile din zilele de 29-30 septembrie a.c., iar acest fapt este de natură a insufla mai multă încredere, un plus de cunoaștere în activitățile pe care le prestează și pe care le vor presta în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Bogăția de idei, de teme pentru reflecții profunde nu poate fi nici măcar „contabilizată” într-un singur comentariu. În perioada următoare, vom avea suficiente prilejuri pentru o abordare cuprinzătoare, inter și multidisciplinară, a unor teme de incontestabil interes pentru toți profesioniștii contabili. Acum, „la cald”, cum se spune, ne apare în prim-plan ideea subliniată de mai multe ori pe parcursul lucrărilor de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului Superior al CECCAR, potrivit căreia numai o atitudine pro-activă este de natură a oferi cadrul strict necesar pentru o activitate dezirabilă în raport cu schimbările care au loc la nivel național, regional, european și global, sub impactul actualei faze a revoluției științifico-tehnice, precum și al proceselor declanșate de criza sanitară și economică mondială.

Firește, se impune mărirea capacității de reacție pozitivă la aceste schimbări, deoarece – în caz contrar – devine, practic, imposibilă până și exercitarea profesiei. Clienții experților contabili și contabililor autorizați sunt, cum bine se știe, confruntați cu numeroase riscuri și provocări, dar și cu oportunități noi în condițiile prelungirii crizei provocate în special de pandemia Covid-19, iar deciziile pe care le iau nu pot fi corect fundamentate fără sprijinul direct și calificat al profesioniștilor contabili. Prin urmare, consultanța de specialitate pe care sunt chemați să o acorde vizează adaptarea politicilor de firmă la amintitele schimbări dintr-o perspectivă, la rândul ei, nouă, în zona de competență, de calificare specifică. Or, calitatea acestor consultanțe este condiționată de mulți factori în rândul cărora un loc central îl ocupă pregătirea profesională continuă cu tot ceea ce presupune aceasta nu numai în condițiile actuale, ci și prin prisma transformărilor pe care le anticipăm.

Astfel, din aproape în aproape, ajungem la ceea ce constituie miezul managementului schimbărilor, și anume capacitatea de prevedere nu doar pe baza datelor care permit extrapolări, ci și a înțelegerii profunde a direcției de mișcare a economiei de la nivelul micro la cel macro și de la cel mezzo la cel mondo.

Atitudinea pro-activă, a cărei necesitate imperioasă a relevat-o recentul Congres al profesiei contabile, presupune, așadar, mutarea centrului de greutate tocmai pe acest avans previzionar, respectiv de la analiza și sinteza rezultatelor din trecut și din prezent la estimări bazate pe tot ceea ce oferă știința viitorului, de la metodologii până la elaborarea de planuri, prognoze și proiecte la nivel de firmă.

S-a confirmat, deci, extinderea considerabilă a posibilităților de manifestare a atitudinilor pro-active, în special prin procesele specifice erei digitale. Instrumentele de care dispunem în prezent, inclusiv profesioniștii contabili, noile tehnologii însușite pe o scară tot mai largă, reprezintă fundamentul certitudinii că cerințele viitorului vor fi împlinite prin pregătirea din prezent pe toate planurile specifice profesiei contabile.

Măsurile conturate prin luările de poziție exprimate la Congres se definesc și prin concretețea cu care elementele conceptuale la care ne-am referit se convertesc în soluții tactice și strategice adaptate la necesitățile fiecărui client. Această relație de tip cibernetic – dintre ceea ce este comun la scara întregii economii și ceea ce este particular fiecărei firme – reprezintă chiar cadrul ideatic și acțional în care se manifestă practic atitudinea pro-activă.

Nivelul teoretic ridicat al abordărilor de la Congres a căpătat un plus de relevanță tocmai prin apelul la realitățile în schimbare la toate nivelurile evocate. Astfel, profesioniștii contabili din întreaga țară au căpătat nu numai un plus substanțial de informații, ci și un plus de energie creativă, ceea ce este foarte important pentru depășirea dificultăților cu care ne confruntăm. Avem, deci, de-a face cu un suport al rezilienței față de ceea ce va avea să vină. De aici, convingerea că numai o atitudine pro-activă poate asigura un viitor cât mai bun profesiei contabile.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.