O serie de entități raportoare vor avea obligația de a notifica ONPCSB, exclusiv electronic, cu privire la începerea, desfășurarea și încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019

O serie de entități raportoare vor avea obligația de a notifica ONPCSB, exclusiv electronic, cu privire la începerea, desfășurarea și încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019

Numărul 15-16, 20 apr. - 3 mai 2022  »  Curier legislativ

Executivul a adoptat joi, 21 aprilie, o OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ modifică și completează Legea nr. 129/2019 în sensul instituirii obligației anumitor entități cu atribuții de raportor în astfel de cazuri de a notifica „Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența dispozițiilor actului normativ, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități”.

PUBLICITATE
Entitățile raportoare vizate sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) - k) din Legea nr. 129/2019, respectiv:  furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) (respectiv – auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală) și lit. f) (respectiv – notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri 9 ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;  furnizorii de portofele digitale; ▪ agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult; ▪ alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele; ▪ persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult; ▪ persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, „modificările și completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea și supravegherea categoriilor de entități raportoare vizate”.

România se află, până în luna octombrie a.c., în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea României de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita „listă gri”, ceea ce ar avea consecințe negative majore în plan economic, politic și social.

UPDATE: OUG nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 21 aprilie 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.