ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților

ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților

Numărul 7, 25 feb. - 2 mar. 2020  »  Curier legislativ

PUBLICITATE
s="titlu-negru">Firmele trebuie să depună anual o declarație referitoare la beneficiarii reali ai persoanelor juridice

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat că a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.       

Astfel, ONRC precizează, într-un comunicat, că:

Potrivit art. 56 alin. (1) din actul normativ menționat, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, după cum urmează:

  1. la înmatriculare – printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.
  2. anual – declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
  3. ori de câte ori intervine o modificare – în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale, și de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenți constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

În cazul societăților înregistrate până la 21 iulie 2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere (potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020.

Declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației prevăzute la art. 62 alin. (1), la expirarea termenului menționat anterior, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale, și de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenți constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul societății nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

În toate cazurile menționate, declarația se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real, vor depune o singură declarație, după aprobarea situațiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementată de dispozițiile art. 62 alin. (1) din lege, cât și cea reglementată de dispozițiile art. 56 alin. (4).

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor menționate pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot accesa pagina de internet a instituției www.onrc.ro, Secțiunea – Mențiuni persoane juridice, Subsecțiunea – Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.