Oportunităţi de finanţare nerambursabilă pentru microîntreprinderi

Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru microîntreprinderi

Numărul 15-16, 23 apr. - 13 mai 2019  »  Fonduri europene

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va deschide un nou apel de proiecte pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 – Prioritatea de investiții 2.1.A, a anunțat Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADRVEST), printr-un comunicat. Vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare servicii, dotarea cu active corporale/ necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Ghidul specific aferent apelului de proiecte pentru PI 2.1.A - Microîntreprinderi va fi publicat la 6 mai 2019, pe site-ul www.inforegio.ro, conform MDRAP. Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect va fi de 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) va fi de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR) a anunțat totodată principalele modificări și actualizări aduse ghidului specific:

● Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;

● Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;

● Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

● Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;

● Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

● Introducerea modului de reglementare a semnării cererii de finanțare, în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident;

● Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări.

● Actualizarea condițiilor contractuale specifice priorității 2.1

● Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;

● Actualizarea formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.