Oportunități pentru membrii CECCAR. MMSS propune modificări la reglementările privind serviciul de completare și transmitere a datelor în registrul general de evidență a salariaților, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile legii

Oportunități pentru membrii CECCAR. MMSS propune modificări la reglementările privind serviciul de completare și transmitere a datelor în registrul general de evidență a salariaților, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile legii

Telex » Știri 8 iunie 2023  

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat în transparență decizională un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, proiect care vizează corelarea prevederilor HG nr. 905/2017, referitoare la serviciul de completare și transmitere a datelor în registru, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare.

PUBLICITATE
În Nota de fundamentare care însoțește proiectul, inițiatorii menționează că, prin HG nr.905/2017, se reglementează, în principal, următoarele aspecte:

a) obligația angajatorilor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal;

b) posibilitatea angajatorilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, de a contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal;

c) completarea și transmiterea datelor în registru se realizează de către: una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat; persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului în cazul angajatorilor instituții sau autorități publice; prestatorii care oferă serviciul de completare și transmitere a datelor în registru;

d) interdicția de a subcontracta serviciile de completare și transmitere a datelor în registru încredințate de angajator;

e) obligația angajatorilor care optează pentru externalizarea serviciului de completare și transmitere a datelor în registru de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială își au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii, precum și datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii;

f) contractarea serviciului de completare și transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligațiile stabilite de prezenta hotărâre;

g) angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează și transmit datele în registru au obligația să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

„În acest context, se impune corelarea prevederilor HG nr. 905/2017, referitoare la serviciul de completare și transmitere a datelor în registru, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare. Avându-se în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, fiecare angajator are dreptul de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare prin una dintre modalitățile reglementate de lege, respectiv prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice, prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare sau prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare (inclusiv servicii externe de contabilitate autorizate de CECCAR) și activitatea de completare și transmitere a datelor în registru, astfel cum este reglementată în cuprinsul HG nr. 905/2017, se poate realiza în una dintre modalitățile enumerate anterior, cu informarea în termen a inspectoratului teritorial de muncă în legătură cu încheierea, sau după caz, încetarea contractelor de furnizare servicii”, menționează reprezentanții MMSS, în Nota de fundamentare.

Astfel, potrivit proiectului de HG aflat în dezbatere publică, angajatorii „pot contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: a) cu servicii externe specializate în resurse umane și salarizare coordonate de către un expert în legislația muncii; b) cu servicii externe de contabilitate autorizate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

De asemenea, se va stabili obligația serviciilor externe ca, la încetarea contractului de furnizare servicii, să elibereze angajatorului baza de date în format electronic care conține toate înregistrările făcute de prestator pe durata contractului.

Se va stabili obligația angajatorului de a transmite suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a absențelor nemotivate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de suspendare, în condițiile prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se va stabili posibilitatea angajatorilor de a solicita inspectoratului teritorial de muncă o copie a datelor existente în registru, în format electronic sau letric, pentru situația în care, din diferite motive nu mai dețin aceste date.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.