Ordinul nr. 872/543/2020: Noi prevederi privind durata concediilor medicale și procedura de acordare a certificatelor de concediu medical

Ordinul nr. 872/543/2020: Noi prevederi privind durata concediilor medicale și procedura de acordare a certificatelor de concediu medical

Numărul 19-20, 19 mai - 1 iun. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul ministrului Sănătății  și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020.

Ordinul nr. 872/543/2020 modifică și completează Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I. Durata de acordare a concediilor medicale

După cum se știe, durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Vechea reglementare prevedea că durata menționată mai sus nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă pentru urgențe medico-chirurgicale sau în cazul prelungirii pe baza scrisorii medicale a medicului curant din spital.

Ordinul nr. 872/543/2020 adaugă faptul că durata cumulată prevăzută mai sus nu cuprinde și zilele de prelungire a concediului medical pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență și nici pe cele reprezentând prelungirea concediilor pentru pacienții cu Covid-19. De asemenea, nu cuprinde zilele de concediu acordate pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 și data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele de îmbolnăvire cu virusul Covid-19, starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, caz în care medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

II. Noi reglementări privind procedura de acordare/decontare a certificatelor de concediu medical: 
 1. Certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 2. Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical menționate mai sus, adeverința eliberată de plătitorii de indemnizații de asigurări de sănătate se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 3. Certificatele de concediu medical prevăzute la pct. 1, acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără viza medicului de familie.
 4. Certificatele de concediu medical prevăzute la pct. 1 se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate (angajator/casa de asigurări de sănătate) și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 5. Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020, adică persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă), persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19), membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin (în baza unei declarații pe propria răspundere a persoanei), dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.
 6. Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină a persoanei asigurate, pentru alte situații decât cele prevăzute la pct. 5, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 7. Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.
 8. Certificatele de concediu medical prevăzute la pct. 1, care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță potrivit pct. 4, constituie document justificativ de plată și se depun la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.
 9. Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.
 10. Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie.
 11. Prevederile pct. 4 și 9 sunt aplicabile și certificatelor de concediu medical prevăzute la pct. 10.
 12. La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător.
 13. Pentru situațiile prevăzute la pct. 12, în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.
 14. Pentru situațiile prevăzute la pct. 13, dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune cu cel mult 14 zile.
 15. Pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 și data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele prevăzute la pct. 14, starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

De reținut!

Toate prevederile de mai sus se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția prevederilor de la pct. 7,10 și 15, care se aplică până la 30 iunie 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.