Ordonanța de urgență nr. 43/2024: modificarea și completarea unor acte normative

Ordonanța de urgență nr. 43/2024: modificarea și completarea unor acte normative

Numărul 19, 15-21 mai 2024  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordonanța de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 30 aprilie 2024.

Principalele prevederi:

1. Modificări care privesc aparatele de marcat electronice fiscale (OUG nr. 28/1999):

Prin hotărâre a Guvernului pot fi stabilite și alte date și informații din bonul fiscal, precum și din raportul fiscal de închidere zilnică decât cele prevăzute în anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, care se transmit de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale. Hotărârea Guvernului care va aduce aceste modificari se aprobă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

2. Modificări care privesc sistemul RO e-Transport:

2.1 Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri revine si următorilor utilizatori:

(...)

e) prestatorului de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

f) beneficiarului din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

g) clientului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;

h) furnizorului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

2.2 Pentru contravenția în ceea ce privește nerespectarea obligatiilor privind obtinerea codului UIT in cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective. Aceeași excepție se aplică și în cazul transporturilor rutiere internaționale de bunuri.

2.3 Sunt prevăzute următoarele excepții de la prevederile OUG nr. 41/2022 privind sistemul RO e-transport:

a) transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică ce necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului;

b) transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;

c) transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.

3. Modificări privind OUG nr. 115/2023:

Contravențiile privind nerespectarea obligațiilor impuse de OUG nr. 41/2022 (sistemul RO e-transport) în cazul transporturilor rutiere internaționale de bunuri se pot sancționa începând cu data de 01.07.2024, dar pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.

4. Modificări privind Codul fiscal:

4.1 În categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, se cuprind și veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare.

4.2 În categoria accizelor nearmonizate sunt incluse produsele cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe, cu încadrarea tarifară NC 2404 91 90;

4.2 Sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit dispozițiilor art. 457 Cod fiscal, depășește 2.500.000 lei.

Contribuabilii plătitori de impozit pe clădiri pentru care organul fiscal local a determinat o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 lei sunt înștiințați de către acesta până la data de 30 mai a anului pentru care se datorează impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

Pentru acești contribuabili, impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, până la data de 30 septembrie inclusiv a anului pentru care se datorează.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.