Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Numărul 30-31, 13-26 august 2019  »  Curier legislativ

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale instituie o serie de facilități fiscale și are în vedere două categorii de contribuabili:

 1. Debitori, persoane juridice (cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale), cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei;
 2. Debitori, persoane fizice și juridice, cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mic de un milion lei.

Facilități fiscale în cazul debitorilor (persoane juridice) care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

Contribuabilii din această categorie își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Totuși, pentru a beneficia de facilitățile fiscale, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 2. să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 3. să nu se afle în procedura insolvenței;
 4. să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 5. să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.
 6. să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Contribuabilul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 30 septembrie 2019 și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

 • înlesniri la plata obligațiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligațiilor bugetare se înțelege plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale;
 • conversia în acțiuni a obligațiilor principale;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile;
 • anularea unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale.

Facilități fiscale în cazul debitorilor (persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică) care au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei

Contribuabilii din această categorie pot să solicite anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019;
 2. sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 3. debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.