Parlamentul va trimite la promulgare legea pentru aprobarea OUG nr. 132/2020

Parlamentul va trimite la promulgare legea pentru aprobarea OUG nr. 132/2020

Numărul 45, 17-23 nov. 2020  »  Curier legislativ

Actul normativ include modificări față de forma inițială promovată de Guvern

Parlamentul va transmite președintelui Klaus Iohannis, pentru promulgare, Legea pentru aprobarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Forul legislativ a adus formei inițiale a OUG nr. 132/2020, promovată de Guvern, o serie de modificări.

Între altele, noul act normativ stipulează că, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii. (a fost eliminată obligația de a se transmite în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia).

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Indemnizația este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzută la art. 11 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii de reducere a timpului de lucru sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990.

Noul act normativ prevede, totodată, că, în cazul angajatorilor care aplică măsura reducerii programului de lucru, acordarea de bonusuri, la salariul de bază, pentru structura de management a angajatorului, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

Legea adoptată de Parlament prevede procedura și condițiile privind decontarea sumelor către angajatori. Astfel, în vederea decontării sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (11), angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente: a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință; b) balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b); c) un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă; d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4); e) copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației. Cererea de decontare și documentele se depun de către angajator, în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social. În situația în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară, suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna următoare. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează că sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute la art. 1 alin. (11).

În cazul reducerii timpului de muncă, profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ extinde, și pentru perioada stării de alertă, acordarea sprijinului financiar în valoare de 2.500 lei acordat, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. Astfel, potrivit legii adoptate de Parlament, sprijinul financiar în valoare de 2.500 de lei „se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertă pentru cel puțin 15 zile lucrătoare”. În forma promovată de Guvern, sprijinul putea fi obținut doar „pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare”.

Potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 se modifică în mod corespunzător.

Forma legii care va fi transmisă pentru promulgare poate fi consultată aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.