Parteneriat strategic între profesioniştii contabili şi tehnologiile digitale

Parteneriat strategic între profesioniștii contabili și tehnologiile digitale

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile din România

Dat fiind interesul general faţă de lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile, continuăm să prezentăm sinteze privind dezbaterile desfăşurate în sesiunile importantului forum. Reamintim că, în numerele precedente, ne-am referit la Sesiunea plenară şi la Sesiunea I. De asemenea, reamintim că toţi cei interesaţi pot să urmărească desfăşurarea integrală a lucrărilor la adresele youtu.be/Vyvq44uKc0Q şi youtu.be/e7_LG3VbzPg.

Sesiunea II: Profesionistul contabil în era digitală: inovare, competitivitate, servicii

Moderatorul acestei sesiuni, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR, a subliniat că dezvoltarea tehnologică a simplificat serviciile tradiţionale oferite de profesioniştii contabili şi, totodată, a deschis calea spre oferirea altor servicii, între care cele de consultanţă financiar-contabilă. Acelaşi proces a transformat rapid modele de afaceri sub impactul vitezei şi al intensităţii modificărilor determinate de era digitală. Astfel, s-a ajuns la eliminarea graniţelor tradiţionale între diferite servicii, determinând accelerarea procesului de globalizare. Acesta este cadrul în care evoluează spiritul creator concretizat în inovare, competitivitatea, diversitatea şi natura serviciilor. Ideea principală a constat în sublinierea necesităţii de a se realiza un parteneriat strategic între profesioniştii contabili şi tehnologiile digitale.

La începutul dezbaterilor propriu-zise, a luat cuvântul Alexandra Lazăr, director în Ministerul Finanţelor Publice, care a relevat mutaţiile principale care au loc în structura profesiei contabile sub impactul însuşirii şi aplicării noilor tehnologii. Fiind vorba despre furnizarea unei cantităţi tot mai mari de informaţii cu ajutorul tehnicilor digitale, se creează condiţii pentru completarea operaţiunilor de conformare cu analize care permit o mai bună fundamentare a procesului decizional. În acelaşi timp, noile mijloace tehnice permit o mult mai bună comunicare între instituţiile de reglementare cu operatorii economici, în rândurile cărora se află şi profesioniştii contabili. Într-un sistem digital, informaţia circulă mai repede, fapt extrem de important şi pentru Ministerul Finanţelor Publice, întrucât, în acest fel, se facilitează cunoaşterea realităţilor şi se asigură feed-back-ul necesar între reglementator şi cei care aplică actele normative. Din punctul de vedere al utilizatorilor, investiţiile în mijloace IT prezintă importanţă şi datorită faptului că amortizarea se face în timp relativ scurt.

Cu o serie de precizări, unele până la detalii, a venit în dezbatere Radu Dănăilă, director de marketing al companiei WinMENTOR. Vorbitorul a prezentat date şi fapte concrete din care rezultă modalităţile practice prin care tehnologia ajută profesia contabilă. Instrumentele IT facilitează fructificarea competenţelor profesionale, chiar dacă preiau multe dintre acestea, mai ales pe cele cu caracter repetitiv. În acelaşi timp, nu trebuie subapreciate riscurile, în special cele care se referă la slaba protecţie a datelor. Dacă se priveşte tot mai departe în viitor, se poate aprecia că va creşte rolul aplicaţiilor în sfera tehnologiilor inteligente, care vor permite analize tot mai adânci, specifice. Esenţialul este să se înţeleagă că noile tehnologii ajută la fundamentarea unor măsuri proactive, la formularea de predicţii care au o bază ştiinţifică tot mai solidă. Tendinţa principală este aceea că stocarea şi prelucrarea datelor se vor efectua, într-un viitor mult mai apropiat decât ne imaginăm, numai digital.

În intervenţia sa, Ovidiu Bunget, preşedintele Filialei CECCAR Timiş, a evocat un articol apărut în urmă cu mai mulţi ani, articol intitulat „Contabilitate fără contabili”. Atunci când a citit articolul, s-a întrebat dacă nu cumva şi-a greşit meseria. Între timp, însă, şi-a conturat o opinie din care rezultă că oricât de multe mutaţii ar avea loc în sfera profesiei contabile, mai ales în condiţiile erei digitale, nu poate fi vorba, în niciun caz, despre dispariţia unei asemenea profesii. Sistemele digitale nu vor putea înlocui niciodată raţionamentul uman. În acest context, factorul TIMP capătă o importanţă excepţională, atât sub aspectul operativităţii cu care trebuie însuşite noile tehnologii, cât şi al modificării valorii lui, inclusiv în spaţiu, prin vitezele uriaşe de culegere şi prelucrare a informaţiilor. Odată cu reducerea costurilor determinate de noile tehnologii, vor interveni şi schimbări în „cererea de piaţă” privind nevoia de profesionişti contabili. Toate acestea se cer luate în considerare în vederea identificării celor mai adecvate răspunsuri la provocările erei digitale. Revenind la tema centrală, vorbitorul a afirmat că niciodată tehnologiile nu vor putea înlocui actul de conştiinţă, implicarea de suflet, manifestarea responsabilităţii.

Aspecte de ordin tehnic desprinse dintr-o experienţă interesantă au fost relevate în cuvântul lui Adrian Floarea, CEO al companiei CertSIGN BY UTI. Accentul a fost pus pe asigurarea securităţii datelor colectate, procesate şi transmise prin tehnologiile informatice. Elementul de confidenţialitate absolut legitim în lumea afacerilor, pe o piaţă concurenţială, reprezintă cheia înţelegerii specificităţii măsurilor de securizare. Desigur, este necesară şi o selecţie riguroasă, deoarece nu toate informaţiile impun măsuri severe de securizare. Totodată, nu trebuie neglijat nici elementul de încredere între manager şi personalul firmei, între membrii staff-urilor, între furnizor şi beneficiar, deoarece înseşi relaţiile de piaţă impun respectarea cuvântului dat, reciprocitate pe bază de integritate profesională. Aceasta nu înseamnă că se diminuează importanţa securizării datelor. În ceea ce priveşte aria de aplicare a tehnologiilor informatice, au fost evidenţiate rezultate semnificative în transmiterea şi semnarea contractelor, inclusiv a celor de muncă, utilizându-se formatul electronic.

Tot pe tema acumulării unor experienţe interesante a fost axată intervenţia lui Zeno Caprariu, director la Deloitte Audit România. Studiile elaborate de această companie la nivel naţional şi internaţional confirmă că procesul de digitalizare a lumii afacerilor cunoaşte un ritm deosebit de accentuat. Acest fapt reflectă conştientizarea în sfera managerială a unei trăsături esenţiale a lumii contemporane, şi anume că rămânerea în urmă în acest domeniu are consecinţe negative asupra rezultatelor fiecărei firme, indiferent de dimensiunile acesteia. De aici, tendinţa de a se  aloca resurse tot mai mari pentru achiziţionarea de echipamente, pentru harduri şi softuri, deoarece experienţa a demonstrat, cât se poate de convingător, că fără o adaptare la cerinţele erei digitale nu există nicio şansă de succes în business. Acest proces nu se desfăşoară, însă, lin, fără dificultăţi, iar semne de rezistenţă la schimbare se întâlnesc pretutindeni. Important este că tot mai mulţi antreprenori, manageri, experţi contabili înţeleg că nu este vorba despre un moft, ci despre o necesitate. Vorbitorul a subliniat că se impune o abordare integrată a tuturor modalităţilor de foosire a tehnologiilor informaticii, nu numai pentru reducerea costurilor, ci şi pentru creşterea relevanţei raportărilor, inclusiv a celor integrate.

În finalul dezbaterilor, şi-a expus opiniile Claudiu Radu, manager zonal al Nexus ERP. În intervenţia sa, s-a bazat tot pe datele experienţei, care confirmă permanent că are loc un proces continuu de creştere a ponderii informaţiilor online. Acest proces scoate în evidenţă şi utilitatea numeroaselor proceduri noi, între care o importanţă deosebită prezintă cele care permit verificarea instantanee a veridicităţii datelor. În acest fel, se asigură o fundamentare temeinică a deciziilor. Cu toate că numeroase operaţiuni, inclusiv din sfera profesiei contabile, sunt preluate de sistemele informatice, nu se îngustează câmpul de manifestare a creativităţii profesionistului contabil. În condiţiile în care asimilarea procedurilor digitale se face în timp mai scurt şi mai temeinic, apar numeroase teme a căror rezolvare impune o atitudine creativă. În acest fel, se diversifică serviciile oferite şi de profesioniştii contabili.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.