Parteneriat strategic între profesioniştii contabili şi tehnologiile digitale

Parteneriat strategic între profesioniștii contabili și tehnologiile digitale

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile din România

Dat fiind interesul general față de lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile, continuăm să prezentăm sinteze privind dezbaterile desfășurate în sesiunile importantului forum. Reamintim că, în numerele precedente, ne-am referit la Sesiunea plenară și la Sesiunea I. De asemenea, reamintim că toți cei interesați pot să urmărească desfășurarea integrală a lucrărilor la adresele youtu.be/Vyvq44uKc0Q și youtu.be/e7_LG3VbzPg.

Sesiunea II: Profesionistul contabil în era digitală: inovare, competitivitate, servicii

Moderatorul acestei sesiuni, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele CECCAR, a subliniat că dezvoltarea tehnologică a simplificat serviciile tradiționale oferite de profesioniștii contabili și, totodată, a deschis calea spre oferirea altor servicii, între care cele de consultanță financiar-contabilă. Același proces a transformat rapid modele de afaceri sub impactul vitezei și al intensității modificărilor determinate de era digitală. Astfel, s-a ajuns la eliminarea granițelor tradiționale între diferite servicii, determinând accelerarea procesului de globalizare. Acesta este cadrul în care evoluează spiritul creator concretizat în inovare, competitivitatea, diversitatea și natura serviciilor. Ideea principală a constat în sublinierea necesității de a se realiza un parteneriat strategic între profesioniștii contabili și tehnologiile digitale.

La începutul dezbaterilor propriu-zise, a luat cuvântul Alexandra Lazăr, director în Ministerul Finanțelor Publice, care a relevat mutațiile principale care au loc în structura profesiei contabile sub impactul însușirii și aplicării noilor tehnologii. Fiind vorba despre furnizarea unei cantități tot mai mari de informații cu ajutorul tehnicilor digitale, se creează condiții pentru completarea operațiunilor de conformare cu analize care permit o mai bună fundamentare a procesului decizional. În același timp, noile mijloace tehnice permit o mult mai bună comunicare între instituțiile de reglementare cu operatorii economici, în rândurile cărora se află și profesioniștii contabili. Într-un sistem digital, informația circulă mai repede, fapt extrem de important și pentru Ministerul Finanțelor Publice, întrucât, în acest fel, se facilitează cunoașterea realităților și se asigură feed-back-ul necesar între reglementator și cei care aplică actele normative. Din punctul de vedere al utilizatorilor, investițiile în mijloace IT prezintă importanță și datorită faptului că amortizarea se face în timp relativ scurt.

Cu o serie de precizări, unele până la detalii, a venit în dezbatere Radu Dănăilă, director de marketing al companiei WinMENTOR. Vorbitorul a prezentat date și fapte concrete din care rezultă modalitățile practice prin care tehnologia ajută profesia contabilă. Instrumentele IT facilitează fructificarea competențelor profesionale, chiar dacă preiau multe dintre acestea, mai ales pe cele cu caracter repetitiv. În același timp, nu trebuie subapreciate riscurile, în special cele care se referă la slaba protecție a datelor. Dacă se privește tot mai departe în viitor, se poate aprecia că va crește rolul aplicațiilor în sfera tehnologiilor inteligente, care vor permite analize tot mai adânci, specifice. Esențialul este să se înțeleagă că noile tehnologii ajută la fundamentarea unor măsuri proactive, la formularea de predicții care au o bază științifică tot mai solidă. Tendința principală este aceea că stocarea și prelucrarea datelor se vor efectua, într-un viitor mult mai apropiat decât ne imaginăm, numai digital.

În intervenția sa, Ovidiu Bunget, președintele Filialei CECCAR Timiș, a evocat un articol apărut în urmă cu mai mulți ani, articol intitulat „Contabilitate fără contabili”. Atunci când a citit articolul, s-a întrebat dacă nu cumva și-a greșit meseria. Între timp, însă, și-a conturat o opinie din care rezultă că oricât de multe mutații ar avea loc în sfera profesiei contabile, mai ales în condițiile erei digitale, nu poate fi vorba, în niciun caz, despre dispariția unei asemenea profesii. Sistemele digitale nu vor putea înlocui niciodată raționamentul uman. În acest context, factorul TIMP capătă o importanță excepțională, atât sub aspectul operativității cu care trebuie însușite noile tehnologii, cât și al modificării valorii lui, inclusiv în spațiu, prin vitezele uriașe de culegere și prelucrare a informațiilor. Odată cu reducerea costurilor determinate de noile tehnologii, vor interveni și schimbări în „cererea de piață” privind nevoia de profesioniști contabili. Toate acestea se cer luate în considerare în vederea identificării celor mai adecvate răspunsuri la provocările erei digitale. Revenind la tema centrală, vorbitorul a afirmat că niciodată tehnologiile nu vor putea înlocui actul de conștiință, implicarea de suflet, manifestarea responsabilității.

Aspecte de ordin tehnic desprinse dintr-o experiență interesantă au fost relevate în cuvântul lui Adrian Floarea, CEO al companiei CertSIGN BY UTI. Accentul a fost pus pe asigurarea securității datelor colectate, procesate și transmise prin tehnologiile informatice. Elementul de confidențialitate absolut legitim în lumea afacerilor, pe o piață concurențială, reprezintă cheia înțelegerii specificității măsurilor de securizare. Desigur, este necesară și o selecție riguroasă, deoarece nu toate informațiile impun măsuri severe de securizare. Totodată, nu trebuie neglijat nici elementul de încredere între manager și personalul firmei, între membrii staff-urilor, între furnizor și beneficiar, deoarece înseși relațiile de piață impun respectarea cuvântului dat, reciprocitate pe bază de integritate profesională. Aceasta nu înseamnă că se diminuează importanța securizării datelor. În ceea ce privește aria de aplicare a tehnologiilor informatice, au fost evidențiate rezultate semnificative în transmiterea și semnarea contractelor, inclusiv a celor de muncă, utilizându-se formatul electronic.

Tot pe tema acumulării unor experiențe interesante a fost axată intervenția lui Zeno Caprariu, director la Deloitte Audit România. Studiile elaborate de această companie la nivel național și internațional confirmă că procesul de digitalizare a lumii afacerilor cunoaște un ritm deosebit de accentuat. Acest fapt reflectă conștientizarea în sfera managerială a unei trăsături esențiale a lumii contemporane, și anume că rămânerea în urmă în acest domeniu are consecințe negative asupra rezultatelor fiecărei firme, indiferent de dimensiunile acesteia. De aici, tendința de a se  aloca resurse tot mai mari pentru achiziționarea de echipamente, pentru harduri și softuri, deoarece experiența a demonstrat, cât se poate de convingător, că fără o adaptare la cerințele erei digitale nu există nicio șansă de succes în business. Acest proces nu se desfășoară, însă, lin, fără dificultăți, iar semne de rezistență la schimbare se întâlnesc pretutindeni. Important este că tot mai mulți antreprenori, manageri, experți contabili înțeleg că nu este vorba despre un moft, ci despre o necesitate. Vorbitorul a subliniat că se impune o abordare integrată a tuturor modalităților de foosire a tehnologiilor informaticii, nu numai pentru reducerea costurilor, ci și pentru creșterea relevanței raportărilor, inclusiv a celor integrate.

În finalul dezbaterilor, și-a expus opiniile Claudiu Radu, manager zonal al Nexus ERP. În intervenția sa, s-a bazat tot pe datele experienței, care confirmă permanent că are loc un proces continuu de creștere a ponderii informațiilor online. Acest proces scoate în evidență și utilitatea numeroaselor proceduri noi, între care o importanță deosebită prezintă cele care permit verificarea instantanee a veridicității datelor. În acest fel, se asigură o fundamentare temeinică a deciziilor. Cu toate că numeroase operațiuni, inclusiv din sfera profesiei contabile, sunt preluate de sistemele informatice, nu se îngustează câmpul de manifestare a creativității profesionistului contabil. În condițiile în care asimilarea procedurilor digitale se face în timp mai scurt și mai temeinic, apar numeroase teme a căror rezolvare impune o atitudine creativă. În acest fel, se diversifică serviciile oferite și de profesioniștii contabili.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.