Persoanele care plătesc asigurarea de boală și maternitate în anumite țări, exceptate de la plata CASS în România

Numărul 3, 31 ian. - 6 feb. 2017  »  Curier legislativ

Românii și străinii rezidenți în România care dețin o asigurare de sănătate în statele cu care România are încheiat un acord bilateral de securitate socială nu vor mai plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și în țară, potrivit unui act normativ emis în comun de ANAF și CNAS, publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial (Ordinul comun al președintelui ANAF și președintelui CNAS nr. 3.697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului Formularului 603 Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, apărut în Monitorul Oficial nr. 65/26.01.2017).

Așa cum am precizat într-un articol publicat anterior în revista noastră, concret, conform prevederilor ordinului citat, procedura de exceptare de la plata CASS vizează persoanele fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al UE, Spațiului Economic European (SEE) și din Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală și maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și care obțin venituri pentru care se datorează CASS.

În această categorie sunt incluși cetățenii români cu domiciliul în țară, cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în țara noastră, cetățenii statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni și persoanele din statele amintite care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.

Totodată, și pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în țara noastră și care își stabilesc reședința în statele enumerate mai sus sunt exceptați de la plata CASS.

Pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aceste persoane trebuie să depună la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (Formularul 603), însoțită de documente justificative precum:
  1. Document portabil A1;
  2. TR/R1 – Formular privind legislația aplicabilă;
  3. PM/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;
  4. MD/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă etc.

Documentele amintite, se precizează în actul normativ citat, se prezintă în copie și în original.

Potrivit procedurii detaliate în ordin, CASS se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condițiile de scoatere din evidență ca plătitor de contribuții de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Actul normativ prevede că pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata CASS odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere sau odată cu depunerea declarației de venit estimat/norma de venit și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabilește obligații de plată și nu emite decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de CASS. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata CASS ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere sau depunerii declarației de venit estimat/norma de venit la organul fiscal, compartimentul de specialitate desființează total sau parțial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligații de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, începând cu luna următoare celei în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru exceptare.

Persoanele care obțin venituri pentru care CASS se reține la sursă, potrivit legii, în vederea exceptării în cursul anului fiscal de la plata contribuției, au obligația prezentării plătitorului de venit a unei declarații pe propria răspundere care să conțină datele de identificare a persoanei în cauză, însoțită de documentele justificative amintite.

Prin actul normativ se aprobă și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a Formularului 603 Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.