Poziția CNIPMMR faţă de propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Poziția CNIPMMR față de propunerea legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Se apreciază că documentul va avea efecte negative semnificative asupra întregului mediu de afaceri

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că propunerea legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – ANPC (votată de Camera Deputaților la 28 iunie 2016, în prezent fiind  în procedura legislativă la nivelul Senatului – Cameră decizională) va avea, în forma actuală, efecte negative semnificative asupra întregului mediu de afaceri: va genera închiderea unor întreprinderi viabile, concedieri de personal, pierderea veniturilor bugetare din taxe, impozite, contribuții obligatorii, inclusiv creșterea cheltuielilor bugetare aferente ajutorul de șomaj și asistenței sociale, precum și blocarea investițiilor.

Proiectul include prevederi precum:

☑ Recunoașterea statutului de autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, care coordonează și realizează strategia și politica în domeniul protecției consumatorilor, care acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor;

☑ Neîngrădirea activității ANPC de nicio altă autoritate;

☑ Măsuri preventive și sancțiuni aplicate de ANPC, între care:

 • Art. 28. – (3) În raport de gravitatea și durata faptei, ANPC poate sancționa contravenientul cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării faptei săvârșite cu intenție sau din neglijență de întreprinderi sau asociații de întreprinderi.
 • Art. 29. – (1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 28 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.
 • Art. 31. – (1) Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancțiuni complementare:
  a) închiderea temporară a unității pe o durată de cel mult 6 luni;
  b) închiderea temporară a unității pe o durată de la 6 luni la 12 luni;
  c) închiderea definitivă a unității;
  d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități.
 • Art. 33 - (2) Decizia se comunică contravenientului în termen de 24 h de la data întocmirii acesteia și poate fi contestată în termen de 24 h la instanța de contencios administrativ competentă. Instanța de judecată, prin derogare de la dispozițiile art. 200 din Codul de Procedură Civilă, se pronunță prin încheiere asupra legalității deciziei în termen de 48 h de la înregistrarea cererii de chemare în judecată, cu citarea părților, în camera de consiliu. Încheierea se redactează în termen de 48 h de la pronunțare. Împotriva încheierii se poate declara apel în termen de 24 h de la pronunțare. Apelul se soluționează de urgență.
„În acest context, CNIPMMR a formulat o serie de critici față de conținutul propunerii legislative, vizând, în esență:
– atribuțiile și drepturile exagerate prevăzute pentru ANPC, peste nivelul celorlalte autorități publice, inclusiv al instanțelor judecătorești;
– nereglementarea funcției preventive, de informare și îndrumare;
– nereglementarea obligațiilor, interdicțiilor și răspunderii personalului cu atribuții de control în domeniul protecției consumatorilor, care lasă loc de abuzuri și controale excesive, neobiective, chiar dirijate politic împotriva unor întreprinzători;
– nereglementarea în detaliu a condițiilor de procedură care trebuie respectate de inspectori, astfel încât să se asigure aplicarea principiului legalității, a prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare al întreprinzătorului și accesul real la justiție (contestarea unei decizii în termen de 24 de ore la instanța de contencios administrativ competentă făcând imposibilă angajarea unui avocat și formularea unei cereri de chemare în judecată corespunzătoare);
– amenzile foarte ridicate (de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării faptei săvârșite cu intenție sau din neglijență de întreprinderi sau asociații de întreprinderi);
– instituirea unei competențe de monopol pentru exercitarea activităților de autorizare și marcare a metalelor prețioase, cu direcționarea veniturilor foarte mari aferente către îndemnizații de performanță și privilegii pentru personalul ANPC, fără limite și cu încălcarea principiilor legii salarizarii unice a personalului bugetar, deși de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare a Autorității”, precizează reprezentanții CNIPMMR.

„Sancțiunile pe care ANPC le poate da, potrivit acestui proiect, sunt cuprinse între 0,5% – 10% din cifra de afaceri a întreprinzătorilor. Majoritatea firmelor nu realizează un profit de asemenea anvergură! Sancțiunile complementare sunt de tipul închiderii temporare de până la 6-12 luni a companiei sau închiderii permanente. CNIPMMR a propus 21 de amendamente asupra legii în care vizăm aceste atribuții și drepturi exagerate ale ANPC. Senatul trebuie să respingă această lege sau să adopte legea cu amendamentele pe care noi le-am menționat. Nu este normal ca autoritățile statului să se transforme în autorități eminamente de control”, a precizat Florin Jianu, președintele CNIPMMR.

Cele 21 de amendamente formulate de CNIPMMR pentru îmbunătățirea prevederilor Regulamentului ANPC vizează, în principal:
– corelarea atribuțiilor și drepturilor ANPC cu atribuțiile celorlate autorități publice, cu respectarea Constituției și a principiilor statului de drept;
– reglementarea funcției preventive, de informare și îndrumare în domeniile sale de competență;
– completarea componenței organului colegial (Consiliul ANPC) cu  câte un reprezentant al fiecărei confederații patronale reprezentative la nivel național, pentru asigurarea obiectivității și evitarea abuzurilor, raportat la atribuțiile ANPC de supraveghere și control, precum și de inițiere de acte normative;
– reglementarea obligațiilor, interdicțiilor și răspunderii personalului cu atribuții de control în domeniul protecției consumatorilor, pentru evitarea abuzurilor și controalor excesive;
– reglementarea condițiilor de procedură, pentru asigurarea aplicării principiului legalității, a prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare al întreprinzătorului și accesul real la justiție;
– stabilirea unor limite clare ale amenzilor (în raport de gravitatea, durata faptei și consecințele negative înregistrate, cuantumul amenzilor să fie între unul și 25 de salarii minime pe economie – 12.500 lei, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind regimul contravențiilor).
– reglementarea obligației virării la bugetul de stat a taxelor încasate din activitățile de monopol pentru autorizarea, marcarea metalor prețioase, care reprezintă un serviciu public ce generează venituri foarte mari, care reprezintă venituri bugetare), în condițiile în care de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare ale ANPC și trebuie respectate principiile legii salarizarii unice a personaslului bugetar. (Al.R.)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.