Poziția CNIPMMR faţă de propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Poziția CNIPMMR față de propunerea legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Se apreciază că documentul va avea efecte negative semnificative asupra întregului mediu de afaceri

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC (votată de Camera Deputaţilor la 28 iunie 2016, în prezent fiind  în procedura legislativă la nivelul Senatului – Cameră decizională) va avea, în forma actuală, efecte negative semnificative asupra întregului mediu de afaceri: va genera închiderea unor întreprinderi viabile, concedieri de personal, pierderea veniturilor bugetare din taxe, impozite, contribuţii obligatorii, inclusiv creşterea cheltuielilor bugetare aferente ajutorul de şomaj şi asistenţei sociale, precum şi blocarea investiţiilor.

Proiectul include prevederi precum:

☑ Recunoașterea statutului de autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, care coordonează şi realizează strategia şi politica în domeniul protecţiei consumatorilor, care acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor;

☑ Neîngrădirea activității ANPC de nicio altă autoritate;

☑ Măsuri preventive şi sancţiuni aplicate de ANPC, între care:

 • Art. 28. – (3) În raport de gravitatea şi durata faptei, ANPC poate sancţiona contravenientul cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi.
 • Art. 29. – (1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 28 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.
 • Art. 31. – (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancţiuni complementare:
  a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni;
  b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni;
  c) închiderea definitivă a unităţii;
  d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi.
 • Art. 33 - (2) Decizia se comunică contravenientului în termen de 24 h de la data întocmirii acesteia şi poate fi contestată în termen de 24 h la instanţa de contencios administrativ competentă. Instanţa de judecată, prin derogare de la dispoziţiile art. 200 din Codul de Procedură Civilă, se pronunţă prin încheiere asupra legalităţii deciziei în termen de 48 h de la înregistrarea cererii de chemare în judecată, cu citarea părţilor, în camera de consiliu. Încheierea se redactează în termen de 48 h de la pronunţare. Împotriva încheierii se poate declara apel în termen de 24 h de la pronunţare. Apelul se soluţionează de urgenţă.
„În acest context, CNIPMMR a formulat o serie de critici faţă de conținutul propunerii legislative, vizând, în esenţă:
– atribuțiile și drepturile exagerate prevăzute pentru ANPC, peste nivelul celorlalte autorități publice, inclusiv al instanțelor judecătorești;
– nereglementarea funcției preventive, de informare şi îndrumare;
– nereglementarea obligațiilor, interdicțiilor și răspunderii personalului cu atribuții de control în domeniul protecției consumatorilor, care lasă loc de abuzuri și controale excesive, neobiective, chiar dirijate politic împotriva unor întreprinzători;
– nereglementarea în detaliu a condițiilor de procedură care trebuie respectate de inspectori, astfel încât să se asigure aplicarea principiului legalității, a prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare al întreprinzătorului și accesul real la justiție (contestarea unei decizii în termen de 24 de ore la instanţa de contencios administrativ competentă făcând imposibilă angajarea unui avocat și formularea unei cereri de chemare în judecată corespunzătoare);
– amenzile foarte ridicate (de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi);
– instituirea unei competenţe de monopol pentru exercitarea activităţilor de autorizare și marcare a metalelor preţioase, cu direcționarea veniturilor foarte mari aferente către îndemnizaţii de performanţă şi privilegii pentru personalul ANPC, fără limite și cu încălcarea principiilor legii salarizarii unice a personalului bugetar, deși de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare a Autorității”, precizează reprezentanţii CNIPMMR.

„Sancţiunile pe care ANPC le poate da, potrivit acestui proiect, sunt cuprinse între 0,5% – 10% din cifra de afaceri a întreprinzătorilor. Majoritatea firmelor nu realizează un profit de asemenea anvergură! Sancţiunile complementare sunt de tipul închiderii temporare de până la 6-12 luni a companiei sau închiderii permanente. CNIPMMR a propus 21 de amendamente asupra legii în care vizăm aceste atribuţii şi drepturi exagerate ale ANPC. Senatul trebuie să respingă această lege sau să adopte legea cu amendamentele pe care noi le-am menţionat. Nu este normal ca autorităţile statului să se transforme în autorităţi eminamente de control”, a precizat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

Cele 21 de amendamente formulate de CNIPMMR pentru îmbunătăţirea prevederilor Regulamentului ANPC vizează, în principal:
– corelarea atribuţiilor şi drepturilor ANPC cu atribuţiile celorlate autorităţi publice, cu respectarea Constituţiei şi a principiilor statului de drept;
– reglementarea funcţiei preventive, de informare şi îndrumare în domeniile sale de competenţă;
– completarea componenţei organului colegial (Consiliul ANPC) cu  câte un reprezentant al fiecărei confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, pentru asigurarea obiectivităţii şi evitarea abuzurilor, raportat la atribuţiile ANPC de supraveghere şi control, precum şi de iniţiere de acte normative;
– reglementarea obligaţiilor, interdicţiilor şi răspunderii personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei consumatorilor, pentru evitarea abuzurilor şi controalor excesive;
– reglementarea condiţiilor de procedură, pentru asigurarea aplicării principiului legalităţii, a prezumţiei de nevinovăţie, a dreptului la apărare al întreprinzătorului şi accesul real la justiţie;
– stabilirea unor limite clare ale amenzilor (în raport de gravitatea, durata faptei şi consecinţele negative înregistrate, cuantumul amenzilor să fie între unul şi 25 de salarii minime pe economie – 12.500 lei, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind regimul contravenţiilor).
– reglementarea obligației virării la bugetul de stat a taxelor încasate din activitățile de monopol pentru autorizarea, marcarea metalor preţioase, care reprezintă un serviciu public ce generează venituri foarte mari, care reprezintă venituri bugetare), în condițiile în care de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare ale ANPC și trebuie respectate principiile legii salarizarii unice a personaslului bugetar. (Al.R.)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.