Pregătirea profesională, în pas cu cerințele economiei, ale societății bazate pe cunoaștere, ale erei digitale

Pregătirea profesională, în pas cu cerințele economiei, ale societății bazate pe cunoaștere, ale erei digitale

Numărul 14, 17-23 aprilie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

PUBLICITATE
s="titlu-negru">Interviu cu Margareta Mureșan, expert contabil, cenzor al Filialei CECCAR Covasna

Alexandra Rizea: Vă rugăm să menționați principalele momente care au marcat opțiunea dvs. pentru profesia contabilă și evoluția modului în care ați exercitat-o până la performanțele din prezent.

Margareta Mureșan: După terminarea școlii generale, aveam mai multe opțiuni: să urmez cursurile unui liceu teoretic sau ale unui liceu cu profil economic, deorece aveam rezultate școlare bune la matematică. Până la urmă, m-am decis: am susținut examenul de admitere la Liceul Economic din Brașov. Aici am avut norocul de a întâlni dascăli foarte buni, printre care l-aș evoca pe profesorul de contabilitate N. Novac, care mi-a insuflat dragostea pentru această materie. Tot dumnealui, văzând aptitudinile mele legate de contabilitate, m-a sfătuit să urmez o facultate de științe economice. Mi-am însușit sfatul și, astfel, am urmat cursurile facultății de profil din Iași, unde, de asemenea, am beneficiat de cunoștințele, de sprijinul, de îndrumările unor profesori dedicați misiunii lor, printre care Dumitru Rusu, bine-cunoscut pentru lucrările de specialitate pe care le-a elaborat. Cu un asemenea „bagaj” de cunoștințe și aspirații, mi-am început cariera ca economist în cadrul biroului de contabilitate al Întreprinderii de Subansamble Auto din Sf. Gheorghe, județul Covasna. Aici am avut șansa să lucrez împreună cu un minunat colectiv de profesioniști. La scurt timp, am fost promovată în funcția de contabil-șef de secție. După 1990, am fost numită director economic, iar în 1996 am devenit membru al CECCAR, an în care m-am angajat la o societate comercială cu capital privat. Aici am avut condiții favorabile să învăț, atât teoretic, cât și practic, ce înseamnă cu adevărat economia de piață. În anul 2000 am hotărât că este timpul să-mi iau – cum se spune – soarta în propriile mâini și am înființat o societate de contabilitate, în care lucrez alături de familie, în calitate de administrator.

Din toate datele și faptele prezentate, ce anume considerați că a fost și este esențial pentru afirmarea dvs. în profesie, în general, și pentru cea contabilă, în special?

În primul rând, aș menționa că, din tinerețe, elementul principal l-a constituit așa-numita „dragoste la prima vedere”pentru contabilitate. A fost vorba despre intuiție, dar și despre o opțiune conștientă determinată tocmai de etapele formării mele profesionale. Cu alte cuvinte, posibilitățile personale de afirmare profesională au fost potențate de o viziune de largă perspectivă privind modul în care trebuie să-mi exercit profesia. Un alt element privește dorința permanentă de autoperfecționare, mai ales prin participarea la acțiunile inițiate de Filiala CECCAR Covasna în vederea ridicării pregătirii profesionale la nivelul unor exigențe tot mai înalte. Acestea au fost determinate și de caracteristicile economiei județului nostru, în contextul transformărilor intervenite în peisajul economic național, sub impactul unor procese și fenomene la scară regională, europeană și mondială. Nu în ultimul rând, aș menționa implicarea în soluționarea problemelor cu care se confruntă clienții noștri, competența și seriozitatea în muncă fiind temelia încrederii de care ne bucurăm în rândurile lor, cât și ale comunității profesionale și teritoriale căreia îi aparținem.

Vă propunem, în continuare, să vă referiți și la importanța implicării civice a profesioniștilor contabili, cu accent pe experiența pe care dvs. ați acumulat-o, inclusiv în exercitarea funcției de cenzor al Filialei CECCAR Covasna.

Încă din perioada când lucram la întreprinderea de stat, pe fondul tranziției complicate, uneori dură, de la economia dirijată la cea de piață, a apărut necesitatea formării cât mai multor cadre economice adaptate la noile condiții. În acest context, am fost solicitată să predau noțiuni de contabilitate chiar în cadrul fabricii și, apoi, în mediul privat. A fost un pas important în implicarea mea civică, dar și un suport de neînlocuit în afirmarea profesională propriu-zisă. Astăzi evoc cu îndreptățită mândrie faptul că foști muncitori, datorită cursurilor pe care le-am predat, au reușit să se angajeze în birouri de contabilitate și chiar sa termine o facultate de specialitate, devenind și membri ai CECCAR. În toți anii de când sunt membru al CECCAR am înscris la loc de seamă în preocupările mele participarea activă la acțiunile filialei și pentru a ajuta membrii mai tineri să se afirme în profesie. În ceea ce privește activitatea de cenzorat, am avut posibilitatea să cunosc îndeaproape activitatea filialei, modul de conformare și participare a membrilor la activitățile cu caracter de conștientizare a regulilor care călăuzesc organizația noastră profesională.

Tot în legătură cu implicarea civică, prezintă un interes deosebit modul în care atât la nivel individual, cât și la nivelul filialei, se acționează pentru creșterea contribuției profesioniștilor contabili la conceperea și realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a județului Covasna.

De-a lungul perioadei de apartenență la CECCAR am fost și vicepreședinte al filialei, perioadă în care implicarea profesională a avut și alte dimensiuni. Încă de la înființarea filialei Covasna, lunar avem întâlniri cu membrii, la care se dezbat, cu prioritate, noutățile legislative, precum și alte probleme de interes profesional. La aceste întâlniri lunare invităm, de fiecare dată, factori decizionali din instituțiile publice locale, cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Agenția de Mediu și Agenția Națională de Administrare Fiscală. De asemenea, se organizează întâlniri și mese rotunde cu întreprinzători privați prin intermediul Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – ASIMCOV. Totodată, particip la reuniunile de informare privind noutățile legislative prezentate în cadrul AJFP Covasna, după care le comunic informațiile obținute conducătorilor firmelor cărora le ofer servicii de contabilitate.

Tocmai pe baza experienței personale și colective pe care ați evocat-o, ce anume considerați că a intervenit și intervine nou în exercitarea profesiei contabile?

Consider ca este necesară o continuă îmbogățire a pregătirii profesionale, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, prin participarea la seminare conduse de lectori cu vastă experiență. Pregătirea individuală constă în special în studierea neîntreruptă a legislației fiscal-contabile, pentru a putea propune soluții adecvate firmelor cu care colaborez. În profesia noastră contează enorm optimismul și ambiția cu care abordăm întregul ansamblu de preocupări, de acte decizionale care vizează profitabilitatea firmelor, contribuțiile lor la dezvoltarea economiei județului, a întregii țări.

Dat fiind faptul că prezentul și viitorul profesiei contabile sunt nemijlocit legate de folosirea noilor tehnologii, ce anume considerați că este important să comunicați cititorilor în legătură cu preocupările personale, precum și la nivelul Filialei CECCAR Covasna, în legătură cu răspunsurile concrete la oportunitățile și provocările specifice erei digitale?

Este bine cunoscut faptul că, odată cu dezvoltarea economică în profil teritorial și la nivel național, în special prin modernizarea industrială, și dată fiind marea cantitate de informații de care dispunem, a fost și este necesar și progresul tehnologiei contabile. O condiție esențială care ne permite să facem față tuturor solicitărilor clienților noștri este aceea de a ține permanent seama de  faptul că trebuie să evoluăm continuu, să fim permanent la curent cu cele mai recente tehnologii în domeniu, cum ar fi metodele de lucru în cloud și noile soluții informatice tip ERP. În acest sens, Filiala CECCAR Covasna a organizat întâlniri de lucru cu specialiști-programatori în domeniul contabil, care ne-au prezentat noile posibilități de perfecționare a activității contabile. Aș menționa, în mod special, faptul că Filiala CECCAR Covasna folosește cu succes noile tehnologii pentru informarea membrilor cu privire la raportările ce trebuie întocmite și despre noutățile fiscale. Suntem conștienți că tehnologia este foarte utilă, dar, în același timp, este necesar să gestionăm cu înaltă răspundere informațiile de care dispunem, cu atât mai mult cu cât, în curând, va intra în vigoare Regulamentul General privind protecția datelor.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.