Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, în consultare publică

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, în consultare publică

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, pentru consultare, proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Iniţiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că noul proiect de ordin a fost elaborat cu respectarea prevederilor impuse de legislația primară, şi reglementează termenele până la care operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale au obligația conectării acestora la sistemul informatic, în funcție de categoria în care sunt încadrați. Aspectele de natură tehnică pe care părțile implicate în proces au obligația să le respecte pentru îndeplinirea procedurii de conectare sunt prezentate în cuprinsul Anexei 1. În cuprinsul aceluiași proiect de ordin sunt stipulate prevederi pentru operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice, care vor funcționa în continuare în regim offline, cărora le revine obligația completării și transmiterii unei declarații descrise în cuprinsul Anexei 2, parte din proiectul actului normativ.

„Aprobarea procedurii de conectare consolidează pârghiile folosite de Agenție în manifestarea eforturilor sale constante de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin conform dispozițiilor HG nr. 250/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, precum definirea, dezvoltarea, implementarea, furnizarea și operarea serviciilor specifice pentru contribuabili și culegerea, verificarea, prelucrarea și arhivarea datelor și informațiilor fiscale necesare desfășurării activității. De asemnenea, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF are ca scop și încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea și furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale, dar și obținerea de informații relevante pentru întreprinderea de analize de risc, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri, cât și a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale și vamale”, se menţionează în Referatul de aprobare.

Potrivit aceluiaşi document, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale și colectarea datelor fiscale înregistrate de acestea vor asigura deținerea unei evidențe complete și corecte a aparatelor de marcat electronice fiscale aflate în piață, a înregistrărilor/operațiunilor economice derulate prin intermediul acestora, asigurând totodată fluidizarea circuitului economic, atât pentru activitatea operatorilor economici, cât și a structurilor din cadrul ANAF, participând totodată la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și formularea de propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la operatorii economici, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare. Implementarea procedurii conduce de asemenea, la îmbunătățirea relației cu contribuabilii, prin creșterea calității serviciilor care le sunt destinate, concretizată în rapiditatea, consecvența și acuratețea raportării datelor transmise către sistemul informatic, concomitent cu creșterea eficienței colectării prin îmbunătățirea modalității de prognozare și raportare a veniturilor fiscale, motivat de faptul că prin procedura de conectare la sistemul informatic se asigură posibilitatea stocării, centralizării și exportării, pe tipuri de criterii, a datelor transmise de utilizatori, folosite ulterior în analize comparative în scopul conturării perspectivelor de colectare viitoare.

„Nu în ultimul rând, aprobarea procedurii își aduce contribuţia direct la împlinirea celui de al cincilea obiectiv «Modernizarea agenției» din perspectiva a două exponente. Pe de o parte, creșterea informatizării agenției va atinge un nou nivel de expansiune, permițând cumularea datelor conforme și complete privind pulsul economic direct din piață, cu reflectarea implicațiilor prezente și viitoare asupra colectării veniturilor bugetare. Pe de altă parte, prin extragerea informațiilor direct din sistemul informatic, devine mai facilă fundamentarea analizelor și documentărilor ce stau la baza schimbului de informații fiscale cu statele membre ale Uniunii Europene, la cerere sau sub formă de raportări periodice, întărindu-se astfel cooperarea internațională în domeniul fiscal”, mai menţionează iniţiatorii.

Noul proiect de ordin lansat în consultare publică a fost elaborat de Direcția Generală de Informații Fiscale, urmărindu-se aplicabilitatea și asigurarea realizării indicatorilor atât la nivelul structurilor de valorificare a datelor și informațiilor, cât și la nivel teritorial și central al ANAF, fapt ce va conduce, în același timp, și la îndeplinirea obiectivelor Agenției referitoare la eficiența instrumentelor prin care se efectuează analize asupra activității operatorilor economici, pentru întreprinderea măsurilor necesare diminuării gradului de evaziune fiscală și, implicit, pentru realizarea programului de încasări la bugetul general consolidat al statului.

Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF şi Referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul ANAF, la rubrica Transparenţă decizională

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.