Procedura de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 6 septembrie, 10:34  

Prin Ordinul nr. 301/2023 al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicat în Monitorul Oficial nr. 800 din 5 septembrie 2023, a fost stabilită Procedura de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Acesta este un program multianual de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijocii (AIMM) desemnate prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis.

Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - TIMM ediția 2023, în 3 locații care vor fi stabilite prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători/IMM și agenții economici/instituțiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM, stimularea și susținerea IMM inovative, promovarea produselor și serviciilor, stimularea și susținerea internaționalizării IMM.

Potrivit actului normativ, Programul urmărește, prin organizarea celor trei evenimente TIMM - 2023, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin: a) câștigarea de piețe interne și externe noi pentru produsele și serviciile românești; b) stimularea cererii interne de servicii și produse; c) creșterea vizibilității pe piața internă și externă a întreprinderilor românești; d) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;

Programul constă în organizarea a trei evenimente TIMM ediția 2023, în locațiile care vor fi stabilite prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pe o durată cuprinsă între minimum 3 zile și maximum 5 zile fiecare. Perioadele de desfășurare a târgurilor, precum și locațiile vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea fiecărui eveniment.

Profilul fiecărui eveniment în parte și activitățile eligibile sunt: Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii care produc și/sau dezvoltă tehnologii inovative și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare; Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile Horeca și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare; Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile IT și cyber security și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

În cadrul târgurilor, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare.

Acțiunile desfășurate în cadrul târgurilor sunt: expoziții cu vânzare a produselor și serviciilor oferite; organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către participanți, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și al îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață a acestor branduri naționale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM; activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgului național.

Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea Programului se realizează de prin cele trei AIMM-uri organizatoare, direct și/sau prin externalizare în condițiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, selectați, în condițiile legii.

În vederea desfășurării evenimentului, cele trei AIMM, în calitate de organizatori, vor coopera cu instituțiile publice și/sau organizațiile reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii la nivel național și european.

Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare și mentenanță aplicație electronică de înscriere și gestiune program, publicitate tv și radio, editare de broșuri, editare de materiale de promovare și prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferințe, seminare, mese rotunde, workshopuri și prezentări, închiriere spații, utilități, amenajare standuri și spații de conferințe, achiziție sau închiriere mijloace fixe și/sau obiecte de inventar necesare desfășurării evenimentului, transmitere de invitații, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli pentru promovare în mediul online și social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta și pe perioada târgului, achiziții de servicii necesare organizării evenimentului și alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii editia 2023 va fi organizat de cele trei AIMM prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului, a cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin decizia Directorului Executiv al AIMM. Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea Programului se realizează de către AIMM direct și/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, selectați în condițiile legii.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2023, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2024.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2023 este de 4.500 mii lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 300 de beneficiari în anul 2023.

Prin acest program, se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanții selectați în urma înscrierii electronice. Pentru anul 2023 se va acorda fiecărui participant, o sumă forfetară, în valoare de 2500 ron/beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării și cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2023 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.