Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, publicate în Monitorul Oficial

Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 14, 13-19 apr. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 955/2022 al ministrului Finanțelor privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD. Potrivit actului normativ, obiectivul principal al programului IMM PROD constă în asigurarea lichidităților pentru desfasurarea activitatii curente și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv startup-uri, din zona urbană, în vederea realizării următoarelor obiective specifice: a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție; b) reconversia de la intermediere la producție; c) digitalizarea activității; d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

În vederea realizării obiectivelor specifice, în cadrul Programului IMM PROD se pot finanța următoarele activități: a) achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție; b) construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției; c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
d) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare; e) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție.

În baza prezentei proceduri de implementare se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit cu destinație finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei în cazul creditelor de investiții, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele plafoane de finanțare, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; SAU 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; SAU o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Conform actului normativ, în cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.