Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!

Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!

Numărul 26-27, 16-29 iulie 2019  »  Agenda CECCAR

PUBLICITATE
erioada 12-15 iulie a.c., profesia contabilă a adus alături, în toată țara, cu prilejul celei de-a XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român, cei mai importanți actori ai economiei: instituții și autorități de reglementare, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți contabili și contabili autorizați – cei care joacă un rol esențial în dezvoltarea antreprenoriatului, a economiei naționale în ansamblu.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – singurul organism abilitat pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat – a organizat, la 98 de ani de la înființarea sa – la 13 iulie 1921 –, manifestări ce au avut loc în toate județele țării, dedicate profesiei contabile, fapt evocat și de președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, în cuvântul de deschidere rostit în deschiderea evenimentului de la București, desfășurat la Hotel Radisson: „Instituirea Zilei Naționale a Contabilului Român la 13 iulie este legată de decretul de promulgare a legii de constituire a Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili din România (denumirea de la acea vreme), semnat în urmă cu 98 de ani, la aceeași dată, de către Regele Ferdinand, legea fiind inițiată și promovată de Grigore Trancu-Iași, ministrul Muncii la acea vreme.

Mă bucur că la sărbătoarea noastră de astăzi avem și un reprezentant din Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Iată, deci, că această profesie a fost consacrată legal în România din inițiativa ministrului Muncii.

În prezent, cu numai doi ani înainte de marcarea Centenarului profesiei contabile reglementate în România, putem afirma că tradiția ne face să ne simțim mândri pentru ceea ce înaintașii noștri au realizat. Amintim aici, bineînțeles, de Grigore Trancu-Iași, de prof. Alexandru George, de președintele Nicolae Butculescu.

Sunt oameni care și-au dedicat viața, întreaga activitate, în scopul afirmării profesiei contabile în România, precum și cu rezultate remarcabile în influențarea dezvoltării profesiei noastre la nivel internațional.

Prezentul este, însă, la fel de onorant. Iată, după 98 de ani – sigur, cu sincopele cunoscute, trecând prin diverse regimuri – profesia contabilă este astăzi recunoscută la nivel internațional, este apreciată. Tradiția, performanța ei, sunt certificate prin faptul că experții contabili, membri ai CECCAR, susținuți de organismul nostru profesional, au fost aleși și funcționează în structurile de conducere ale unor organizații relevante la nivel european și mondial, care activează în domeniul contabil-fiscal, organizații care au drept scop promovarea profesiei contabile. Amintim aici, după cum știți deja, faptul că președinția Accountacy Europe – organizație care reprezintă profesia contabilă la nivel european – este asigurată de colegul nostru, Florin Toma. De asemenea, suntem prezenți în structurile de conducere ale Federației Europene a Consilierilor Fiscali (ETAF), ale Comitetului de Integrare Latină Europa-America (CILEA) și, nu în ultimul rând, trebuie să îi felicităm pe colegii noștri care – în urma unei selecții riguroase – au fost aleși să facă parte din comitete și grupe de lucru organizate în cadrul IFAC. Cu toții știm ce reprezintă IFAC pentru profesia contabilă.

Forța CECCAR a constat și constă în reprezentarea Corpului nostru professional la nivel national, prin intermediul filialelor din fiecare județ, precum și în implicarea proactivă a tuturor membrilor în promovarea și dezvoltarea profesiei. Fructificarea valorilor tradiției, actualizarea competențelor membrilor în raport cu realitatea economică de azi și de mâine, parteneriatele win-win cu mediul de afaceri, cu instituțiile de reglementare, promovarea interesului public, precum și a comportamentului etic reprezintă reperele marcante ale evoluției profesiei încă de la începuturile ei. De aceea putem afirma, fără să greșim, că profesia contabilă din România – reprezentată de membrii CECCAR – trăiește prezentul învățând din trecut și investește în viitor. De aici și sloganul acestui eveniment festiv – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!

Cu toții știm că profesia contabilă, atât la nivel mondial, cât și la nivelul țării noastre, s-a reinventat. Ea se actualizează continuu, inclusiv la modificarea modelelor de afaceri, modele care au trei piloni ce le asigură competitivitatea: tehnologia, globalizarea și externalizarea serviciilor-suport. Tocmai de aceea ne adresăm partenerilor noștri tradiționali – mediul antreprenorial și instituțiile și autoritățile de reglementare –, spunându-le: ContaȚI pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!

La mulți ani și mult succes!”.

Președintele CECCAR a dat apoi citire mesajului președintelui Accountancy Europe, Florin Toma: „Domnule Președinte, Stimați oaspeți, Dragi colegi și prieteni,

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa astăzi la festivitățile Zilei Naționale a Contabilului, chiar dacă, din păcate, nu am putut fi prezent în persoană. În calitate de președinte al Accountancy Europe, reprezint un milion de profesioniști contabili din Europa. Alături de organismele profesionale românești reprezentăm 49 de organizații din 35 de țări. Deoarece suntem profesioniști care lucrează pentru oameni, mesajul nostru către decidenții europeni este: Pentru că oamenii contează (Because people count).

Profesia noastră din România are o reputație internațională bună. Accesul în Uniunea Europeană, concretizat acum 12 ani și jumătate, a însemnat apropierea si de alte culturi și zone geografice. Am reafirmat angajamentul nostru european la recentele alegeri euro-parlamentare. În astfel de timpuri marcate de scepticism, trebuie să fim uniți, atât ca profesioniști, cât si ca europeni. Viitorul este luminos atunci când lucrăm împreună.

În aceste condiții, profesia contabilă trebuie să se manifeste:

  • ca o parte integrantă a procesului de decizie în stadiile incipiente ale acestuia, prin stabilirea agendei și nu prin modificarea a ceea ce a fost deja propus;
  • ca o forță inovativă pentru a rămâne relevanți în influențarea legislației viitoare;
  • ca o forță care este parte a soluției în și pentru interesul public, si nu ca parte a problemei.

Trebuie să devenim parteneri strategici ai clienților noștri, ajutând-i să ia deciziile corecte, necesare pentru dezvoltarea afacerii.

Multe dintre firmele cele mai avansate nu numai că îmbrățișează tehnologia, dar se și extind în domenii noi, ceea solicită noi cunoștințe, care vor conduce în final la schimbarea profesiei cum o cunoaștem azi. Firmele mijlocii și mici trebuie să urmărească aceste tendințe și să identifice soluții adaptate pentru a rămâne relevante pentru clienții lor.

În această zi, vă invit să vă alăturați mie și Accountancy Europe și să privim către viitor, la provocările și oportunitățile pe care acesta le oferă. Obiectivul nostru este de a satisface nevoile membrilor și da a-i încuraja să se dezvolte. Acest lucru nu este posibil decât printr-o colaborare strânsă, așa cum o avem deja cu CECCAR.

Vă mulțumesc și vă urez realizări în toate!”.

Festivitatea a continuat cu prezentarea de către Aurel Andrei, președintele Consiliului Filialei București a CECCAR, a unui cald mesaj, însoțit de înmânarea unei plachete președintelui Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, pentru toate realizările din trecutul recent care au contribuit la dezvoltarea și tot mai buna reputație a profesiei contabile la nivel național și internațional. Mulțumind, președintele CECCAR a subliniat că rezultatele evocate sunt rodul unei activități de echipă, la nivel central, precum și împreună cu președintele Filialei București a CECCAR.

În continuare, au adresat mesaje reprezentanți ai unor instituții și autorități publice, ai mediului de afaceri și ai altor organizații profesionale. Astfel, au luat cuvântul Alexandra Lazăr  - director al Direcției de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice, Mihail Adrian Oprescu  - inspector general de stat al Inspecției Muncii, Daniel Marius Staicu - președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Cosmin Nicula - vicepreședinte al Curții de Conturi, Șerban Andrei Nistor - vicepreședinte al ANAF, Bianca Georgiana Dumbravă - consilier al ministrului Justiției, Dragoș Mihalache - vicepreședinte al UGIR, Florin Jianu - președintele CNIPMMR, Dragoș Doroș – prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, Dana Ababei - președintele ANEVAR, Stan Tîrnoveanu – prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență.

Mesajele au conținut calde felicitări adresate cu prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român, odată cu exprimarea dorinței comune de a întări colaborarea cu CECCAR în numele interesului public, pentru sporirea contribuției fiecărei instituții și organizații și a tuturor, împreună, la progresul economic și social al României. S-au evocat numeroase realizări comune, ca efect al unor rodnice parteneriate, și s-a exprimat convingerea că relațiile reciproce, care s-au statornicit de-a lungul timpului, se vor consolida continuu. În acest sens, potrivit specificului activității fiecărei instituții și organizații care au adresat mesaje, s-au menționat direcții concrete de acțiune în perioada următoare, apreciindu-se unanim că profesioniștii contabili, membri ai CECCAR, au un rol esențial în perfecționarea activității în toate domeniile, competența și responsabilitatea lor constituind o garanție a creșterii eficienței economico-sociale, a respectării reglementărilor în vigoare și a promovării principiilor și normelor etice – factori puternic stimulativi pentru obținerea de noi și tot mai importante performanțe.

Președintele CECCAR a înmânat celor care au prezentat mesaje diplome prin care sunt recunoscute și apreciate rezultatele colaborării cu instituțiile pe care le reprezintă. 

Dezbaterile din panelul intitulat Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra i-au avut ca protagoniști pe Alexandra Lazăr - director al Direcției de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice, Dragoș Doroș - vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, Robert Aurelian Șova – președintele Consiliului superior al CECCAR și Aurel Andrei – președintele Consiliului Filialei CECCAR București.

Conform tradiției, manifestarea a inclus și acordarea premiilor câștigătorilor Topului național 2019 al membrilor CECCAR și Topului local 2019 al membrilor Filialei București.

 

Galerie foto
Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.