Proiect MFP: Noi prevederi privind soluționarea contestațiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Proiect MFP: Noi prevederi privind soluționarea contestațiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Numărul 43, 14-20 nov. 2017  »  Curier legislativ

O nouă procedură de soluționare a contestațiilor depuse de operatorii economici împotriva deciziilor de anulare/revocare a autorizațiilor de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator autorizat a fost pusă, recent, în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Proiectul de ordin are la bază modificările Codului fiscal, titlul VIII Accize și alte taxe speciale, aduse de Legea nr. 177/2017 privind aprobarea OUG nr. 3/2017, ce a intrat în vigoare la 24 iulie a.c.

Conform noilor dispoziții din Codul fiscal, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice. Împotriva deciziilor emise de autoritățile în a căror competență intră autorizarea/revocarea autorizațiilor de antrepozit fiscal, de destinatar înregistrat, de expeditor înregistrat și de importator autorizat, operatorii economici pot formula contestații care se soluționează de structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul MFP.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește propunerea de act normativ, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 177/2017, autorizarea operatorilor economici de natura celor menționați mai sus se realiza de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, instituită la nivel central prin OMFP nr. 219/2016 și al cărei secretariat era asigurat de Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific.

Având în vedere experiența acumulată pe linia analizei plângerilor prealabile, s-a stabilit ca atribuțiile privind soluționarea acestor contestații să fie preluate de Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific (denumită direcție de specialitate în proiectul de act normativ).

Conform Procedurii propuse de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Codul fiscal, operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale printr-o decizie emisă de autoritatea emitentă poate formula contestație.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde datele de identificare ale contestatorului, obiectul acesteia, motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura persoanei îndreptățite. Aceasta se depune la sediul structurii de specialitate, în termenul prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, respectiv în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, sub sancțiunea decăderii.

Deciziile de soluționare a contestațiilor se emit, de asemenea, în formă scrisă și vor cuprinde denumirea emitentului, datele de identificare ale contestatorului, obiectul cauzei, motivele de fapt și de drept care au format convingerea emitentului deciziei în emiterea acesteia, soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Proiectul de ordin privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultat pe site-ul ministerului, secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.