Proiect MFP: Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial vor avea un nou termen de corectare a erorilor din situațiile financiare anuale

Numărul 11, 28 martie - 3 aprilie 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect normativ ce prevede, printre altele, prelungirea termenului de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Proiectul de ordin, publicat pe site-ul ministerului, modifică și completează Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016. Modificările vizează, după cum se arată în referatul de aprobare ce însoțește proiectul de ordin, și erorile care constituie obiectul corectării situațiilor financiare anuale conform procedurii amintite.

Astfel, potrivit referatului de aprobare citat, se propune introducerea în categoria erorilor care pot fi corectate conform procedurii și a situației determinate de depunerea unor situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric. În acest sens, ar urma să fie introdus un nou punct (pct. 31), cu următorul cuprins: „Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri și situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric”.

Reamintim că, potrivit prevederilor OMFP nr. 450/2016, procedura se aplică în cazul în care operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităților teritoriale ale MFP un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale. Acest lucru se poate face numai pentru corectarea unor anumite erori, specificate în procedura amintită, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile. Erorile constatate se pot referi la completarea eronată a denumirii entității raportoare, a activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN), a formei de proprietate sau a numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul Date informative. De asemenea, procedura se aplică și în cazul:
  1. transmiterii electronice de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în locul declarației de inactivitate, precum și al transmiterii electronice a acestei declarații în locul situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale;
  2. transmiterii electronice a situațiilor amintite folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate, sau al netransmiterii electronice a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Totodată, prin proiectul normativ, așa cum am precizat mai sus, se aduc modificări și termenului maxim de corectare a erorilor. Potrivit motivației expuse în referatul citat, față de ordinul în vigoare, care prevede un termen maxim de corectare pentru toate erorile prevăzute de procedură, se propune ca un termen maxim să se aplice doar pentru cele cuprinse la pct. 31 (redate mai sus) și pct. 4 din procedură (cele referitoare la transmiterea electronică a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale). În acest sens, prevederile procedurii vor fi completate cu un nou punct, 61, cu următorul cuprins: „Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate conform pct. 31 și 4 se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori”.

Așadar, termenul maxim până la care pot fi corectate situațiile financiare anuale se extinde cu un an.

În aceste condiții, conform documentului citat, pentru erorile cuprinse la pct. 3 din procedură nu va mai fi prevăzut un termen maxim de corectare. Potrivit reprezentanților MFP, modificarea are la bază faptul că elementele prevăzute la pct. 3 sunt fie date de identificare a entității raportoare, fie informații cu caracter statistic, care pot fi verificate și pe baza altor raportări, nu doar a celor contabile.

Astfel, teza finală de la pct. 6 al procedurii, referitoare la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informații corectate, se abrogă. Potrivit OMFP nr. 450/2016, ultima dispoziție a pct. 6 este cea potrivit căreia „termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informații corectate este sfârșitul exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori”.

Totodată, proiectul normativ prevede că administratorii trebuie să precizeze și natura erorilor îndreptate în declarația pe propria răspundere depusă odată cu situațiile financiare corectate. În acest sens, penultima frază a pct. 6 ar urma să aibă următorul cuprins: „Concomitent, administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Această declarație pe propria răspundere se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declarații va fi depus la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu situațiile financiare/raportările anuale corectate”.

Proiectul de ordin al ministrului finanțelor publice, precum și referatul de aprobare ce îl însoțește pot fi consultate, cum am menționat mai sus, pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională. Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii sau opinii pe marginea proiectului normativ în termen de 10 zile de la publicarea acestuia pe site-ul instituției (documentele au fost publicate la 24 martie a.c. – n. red.), la adresa publicinfo@mfinante.ro.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.