Raport privind activitatea CECCAR în anul 2015

Raport privind activitatea CECCAR în anul 2015

Numărul 1, 29 martie - 4 aprilie 2016  »  Conferința Națională a CECCAR

PUBLICITATE
aportul Consiliului Superior privind activitatea CECCAR în anul precedent, raport prezentat la Conferința Națională de președintele Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, s-a relevat, în partea introductivă, că s-au înregistrat rezultate predominant pozitive prin îndeplinirea obiectivelor stabilite la precedenta Conferință Națională. Trecându-se la detalierea evaluărilor, s-a menționat că din cele 115 acțiuni prevăzute la nivelul Consiliului Superior s-au realizat 111 (ceea ce reprezintă peste 96%), iar la nivelul Consiliilor filialelor, din cele 75 de acțiuni s-au realizat 67 (respectiv un grad de realizare de aproape 90%). Un nivel de 100% a fost atins de filialele Brăila, Ialomița și București, 97% – filialele Bihor, Arad și Constanța, 95% – filialele Sibiu, Dâmbovița și Vâlcea, 93% – filialele Brașov, Iași și Mehedinți, 91% – filialele Bacău, Buzău, Hunedoara, Mureș, Prahova și Teleorman, 90% – filialele Dolj, Argeș, Călărași, Maramureș, Satu Mare, Alba și Timiș, 88% – filialele Bistrița, Sălaj, Tulcea și Vrancea, 85% – filialele Covasna, Giurgiu, Caraș-Severin, Suceava și Vaslui, 81% – filialele Botoșani, Galați, Gorj, Harghita și Neamț, 80% – filialele Cluj, Ilfov și Olt.

În ceea ce privește comunicarea și relațiile cu instituțiile statului, s-au relevat acțiunile întreprinse pentru o tot mai bună colaborare cu mediul de afaceri, cu Parlamentul și Guvernul României.

În scopul creșterii vizibilității organismului profesional în mediul de afaceri și promovării intereselor membrilor săi, CECCAR a participat la următoarele evenimente:

 • Conferința Internațională „Accounting and Management Information Systems” – AMIS 2015;
 • Lansarea versiunii în limba română a lucrării Carta Albă a IMM-urilor din România 2015;
 • Topul Național al Firmelor Private din România – TOP 2014;
 • A XXII-a ediție a Topului firmelor din Municipiul București.

Al treilea capitol al Raportului s-a referit la măsurile adoptate pentru creșterea competenței profesionale. Accesul la profesie s-a asigurat în primul rând prin examenul de acces la stagiu. La sesiunea desfășurată la 18 și 25 octombrie 2015 au participat 1.110 candidați, dintre care pentru categoria expert contabil – 1.001, pentru categoria contabil autorizat – 73 și pentru categoria expert contabil (CAS) – 36. La înscrierile pentru stagiu prin echivalarea examenului de acces s-au aprobat 1.585 de dosare. Activitatea de stagiu s-a caracterizat prin următorii indicatori: la 31 decembrie 2015, pentru anul I – 1.331 de stagiari (acces 2015), pentru anul I – 1.300 (acces 2014), pentru anul II – 1.118 (acces 2013). În total, s-au înregistrat 3.749 de stagiari, dintre care 3.623 experți contabili și 126 contabili autorizați.

Volumul de pregătire în sistem colectiv a totalizat 1.421 de ore de pregătire tehnică și deontologică și 1.344 de ore pentru consultații practice. În această activitate au fost antrenați 182 de lectori.

La examenul de aptitudini, sesiunea 15 și 22 noiembrie 2015, s-au înscris 1.681 de candidați. 97% dintre ei au fost experți contabili și 3% contabili autorizați.

Indicatorii statistici privind dezvoltarea profesională continuă au fost următorii: 510 cursuri și 11.327 de ore de pregătire profesională.

Au fost promovate și alte forme educative, precum cursuri pentru pregătirea examenelor de acces și de aptitudini, seminare, colocvii și mese rotunde. S-au asigurat săli proprii de cursuri la aproape toate filialele, precum și materiale-suport.

La următorul capitol, intitulat Auditul calității serviciilor profesionale, s-a pus accentul pe modul în care s-a îndeplinit obiectivul central, și anume respectarea standardelor profesionale. Au fost auditate 2.583 de cabinete, constatându-se 15.676 de deficiențe, cauzate de insuficienta atenție acordată respectării standardelor profesionale. Clasele de calitate au următoarea structură: clasa de calitate A include 5 cabinete (0,20%); clasa de calitate B – 2.168 de cabinete (83,93%); clasa de calitate C – 396 de cabinete (15,33%); clasa de calitate D – 14 cabinete (0,54%).

Au fost auditate 10.734 de rapoarte de expertiză, dintre care 7.358 – dosare civile, 1.437 – dosare penale, 1.010 – dosare comerciale, 929 – dosare fiscale. S-au refăcut 1.196 de rapoarte de expertiză, iar 138 de rapoarte au fost transmise cu referate beneficiarilor.

În capitolul consacrat eticii în profesie au fost menționate îndeplinirea tuturor obligațiilor Corpului reieșite din Declarația de Membru (SMO4) al IFAC, monitorizarea respectării Codului etic național al profesioniștilor contabili, educația etică a membrilor. Comisiile de disciplină la nivelul filialelor au înregistrat 137 de sesizări (dintre care două acțiuni pe rol la Comisia de arbitraj).

S-a acordat o atenție deosebită asigurării de condiții optime de desfășurare a activităților membrilor. 37 de filiale au sedii moderne, cu posibilități corespunzătoare pentru realizarea programelor de educație inițială și continuă. Printre serviciile pentru membri sunt de menționat, pentru eficiența lor: accesul la un bogat material documentar (program informatic legislativ); acordarea de consultații gratuite; rezolvarea unor probleme sociale; comunicare modernă prin site-urile filialelor, forumul membrilor; dialog și comunicare directă cu membrii.

Au fost organizate, la nivelul întregii țări, numeroase manifestări de amploare, printre care Forumul Național pentru Practicile Mici și Mijlocii (PMM) – ediția a VI-a „PMM – factor activ în cadrul Strategiei Europa 2020”, a XI-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, Topul local al firmelor de expertiză contabilă și de contabilitate (230 de firme premiate), Simpozionul Național „Prof. univ. dr. Marin Toma” – ediția a II-a. Totodată, au desfășurat o activitate bogată Clubul Tinerilor Experți Contabili din România (CTECR) și Fundația Măreție și Talent.

În Editura CECCAR au apărut opt titluri de carte și broșuri. De asemenea, s-a publicat e-newsletterul lunar PRO DOMO. CECCAR a participat, în anul precedent, la șase târguri și expoziții de carte, la care s-au primit diplome și alte distincții. S-au realizat, în același timp, articole și alte materiale de presă pentru mass-media tipărită și audiovizuală.

Raportul a conținut, de asemenea, o serie de date relevante privind activitatea organismelor alese la nivel central și teritorial, precum și evoluția principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2014-2015.

În ceea ce privește activitatea internațională, s-a relevat că CECCAR a fost prezent sau reprezentat la 33 de evenimente internaționale ale profesiei contabile, participând activ la ședințe ale comitetelor și consiliilor din cadrul IFAC, la acțiunile desfășurate de organismele regionale ale profesiei – FEE, FCM, FIDEF, CILEA, ECGI. A continuat, cu bune rezultate, colaborarea bilaterală cu organismele profesiei din Franța, Marea Britanie, Italia și din alte țări.

Consiliul Superior al CECCAR

Prin vot s-a reînnoit jumătate din numărul membrilor Consiliul Superior al CECCAR, care are astfel următoarea componență:

Președinte: Șova Robert Aurelian

Membri titulari:

 • Aldea Mariana Mihaela
 • Badea Teodor
 • Bădescu Ioana
 • Bunea Alexandru
 • Bunea Mariana
 • Busuioceanu Steliana
 • Cojocaru Mihaela
 • Dorneanu Elena Cristina
 • Georgescu Ioana Cristina
 • Iuhasz Giovana Lavinia
 • Malama Camelia
 • Mihu Ștefan
 • Nicorescu Oana
 • Nicula Ramona Maria
 • Petroianu Constanța
 • Pitic Aneta
 • Zaharia Mihaiela

Membri supleanți:

 • Badiu Dan Andrei
 • Bogorin Anca Elena
 • Dunlop Rodica Mirela

Cenzori:

 • Burlușanu Nicolae
 • Duția Traian
 • Ioan GeorgicaSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.