„Răspunsul nostru la toate provocările și oportunitățile poartă amprenta inconfundabilă a valorilor profesiei contabile”

„Răspunsul nostru la toate provocările și oportunitățile poartă amprenta inconfundabilă a valorilor profesiei contabile”

Numărul 39-40, 6-19 oct. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Tiberiu Voinea, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași 

Alexandra Rizea: Prin interviul pe care vi-l solicităm, vă propunem să relevați principalele elemente care au definit și definesc cariera pentru care ați optat. 

Tiberiu Voinea: Drumul de la opțiune la materializarea ei, respectiv dobândirea calității de expert contabil, a fost destul de lung, dar am avut tenacitatea de a-l parcurge etapă cu etapă. Am optat pentru această profesie deoarece mi-au plăcut totdeauna activitățile ordonate, care presupun organizarea și sistematizarea informațiilor, bazate pe reguli, pe proceduri exacte. Pentru a atinge obiectivele pe care mi le-am propus, am ales, la început, să urmez cursurile Liceului de matematică-fizică „Spiru Haret” din Tulcea (astăzi, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”) și apoi, ca un preambul la studiile economice superioare, am absolvit Școala Postliceală de Contabilitate din cadrul Colegiului Economic „Delta Dunării”. Aici am avut posibilitatea să-mi formez și să-mi consolidez o serie de convingeri, competențe și abilități specifice. Acesta a fost momentul definirii identității mele profesionale, când am aflat răspunsul la ceea ce voiam să fac cu adevărat în viață, pe plan profesional. Ghidat de aceste valori am urmat cursurile Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București și apoi, după cinci ani de experiență practică, am devenit stagiar CECCAR în vederea obținerii calificării de expert contabil, pe care am dobândit-o în anul 2008. De atunci sunt membru al Filialei CECCAR Călărași. De asemenea, experiența acumulată prin prestarea de servicii la agenți economici cu activitate preponderentă de producție sau de cercetare în agricultură mi-a permis specializarea în acest domeniu. Pentru noi, profesioniștii contabili, specializarea este foarte importantă deoarece ne ajută să ne consolidăm pozițiile pe piața serviciilor de profil. Așadar, îmi place ceea ce fac; consider că am o profesie în care tot timpul apar noi provocări, în care evoluția continuă își cere mereu drepturile și, în consecință, acționăm astfel încât să fim mai buni, mai performanți, mai deschiși la tot ceea ce este nou și avansat.

În ce măsură implicarea dvs. în activitățile Filialei CECCAR Călărași vă oferă posibilitatea, mai ales în condițiile care au fost impuse de starea de urgență și de alertă, să conlucrați eficient cu colegii în vederea dezvoltării și consolidării pieței serviciilor contabile?

În condițiile actuale, implicarea mea, precum și a colegilor mei în activitatea filialei este orientată de normele, de actele normative în vigoare, comunicarea făcându-se în proporție de 90% online. Este o situație la care încercăm să ne adaptăm din mers. Toate cursurile se desfășoară online, încercând să se păstreze interacțiunea dintre participanți din întâlnirile clasice, cu avantajul câștigării timpului consumat cu deplasările.

Care este viziunea dvs. despre rolul și locul componentei etice în consolidarea și extinderea pieței serviciilor contabile din județul Călărași?

Etica este esențială în toate demersurile noastre menite să ne asigure succesul pe termen lung în exercitarea profesiei. Un comportament etic ireproșabil reprezintă suportul de neînlocuit al încrederii. Pentru a câștiga încrederea unui client trebuie să fii onest, competent, orientat către nevoile lui, în consonanță cu toți factorii care contribuie la creșterea volumului de valoare adăugată, la obținerea unui profit în consonanță cu cerințele societății. Un comportament amoral nu are ce căuta în profesia noastră, deoarece ar distorsiona piața serviciilor contabile, ceea ce ar avea drept efect o alocare ineficientă a resurselor, cu toate consecințele care decurg de aici. În viziunea mea, componenta etică are, așadar, un rol extrem de important și, alături de faptul că economia județului Călărași este într-un continuu proces de dezvoltare, ne creează un cadru favorabil consolidării și extinderii pieței serviciilor contabile.

În contextul preocupărilor îndreptate spre reducerea decalajelor economico-sociale ale județului Călărași față de media pe țară, ce anume întreprinde filiala CECCAR pentru o tot mai activă participare a profesioniștilor contabili la sprijinirea clienților în vederea obținerii de noi și tot mai importante performanțe în derularea afacerilor?

Efectele acestor preocupări, la nivelul județului nostru, sunt tot mai vizibile în viața de fiecare zi, în evoluția principalilor indicatori care reflectă dezvoltarea economică în profil teritorial. La baza acestor rezultate se află, desigur, rezultatele obținute de clienții noștri, rezultate determinate, într-o foarte mare măsură, de strategiile și planurile la elaborarea cărora participăm activ noi, profesioniștii contabili. În acest fel propunem și soluții menite să contracareze riscurile previzionate și să maximizeze oportunitățile. Această activitate, caracterizată printr-un pronunțat simț al perspectivei, și-a dovedit din plin eficiența, mai ales în condițiile actualei pandemii. La nivelul filialei noastre au avut și au loc consultări privind modul de soluționare a problemelor economico-sociale cu care ne confruntăm. Unele dintre acestea sunt general valabile și se referă, de exemplu, la blocaje financiare determinate de neîncasarea la termen a facturilor, altele au un caracter specific societăților din agricultură, cu pondere însemnată – așa cum am mai remarcat – în economia județului. Aici vreau să punctez faptul că agricultura este un domeniu în care s-a investit foarte mult în ultima perioadă, iar agenții economici din această ramură traversează un an agricol foarte dificil, marcat de producții care nu le garantează, până acum, un minimum de profit. Împreună cu măsurile economice care se iau la nivel național, noi, profesioniștii contabili, contribuim la depășirea perioadei critice la care mă refer, prin găsirea de surse de finanțare noi sau reeșalonarea creditelor existente, măsuri necesare în vederea continuării activității prin înființarea și întreținerea noilor culturi din toamna acestui an.

Ce măsuri s-au întreprins și urmează să se întreprindă în filială, mai ales în condițiile pandemiei de COVID-19 și persistenței incertitudinilor legate de aceasta, pentru orientarea activității curente și de perspectivă în concordanță cu exigențele procesului de dezvoltare economico-socială a județului, prin luarea în considerare, în măsura necesarului și a posibilului, a avantajelor noilor tehnologii?

În acest context, la nivel de filială au fost organizate cursuri online privind cele mai importante prevederi legislative, cu accent firesc pe elementele de fiscalitate și de  contabilitate. Este de remarcat că la aceste activități au participat și participă foarte mulți membri. Tocmai datorită noilor tehnologii a fost posibil să fim permanent legați de realitățile mediului de afaceri, de măsurile adoptate la nivel județean și la scara întregii țări, în concordanță cu cerințele impuse de prelungirea pandemiei. De asemenea, și cursurile pentru pregătirea stagiarilor filialei s-au desfășurat online, iar examenele de evaluare semestrială a acestora au avut loc în condițiile impuse de respectarea cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară. Deoarece aceste măsuri își ating scopul, ne propunem, atât personal, cât și în întreaga filială, să extindem și să aprofundăm experiența acumulată în materie de utilizare a noilor tehnologii, astfel încât să gestionăm la timp și competent schimbările care vor marca în viitor exercitarea profesiei contabile. S-a confirmat că avem capacitatea de a ne adapta la tot ceea ce înseamnă digitalizare, schimbări economice și sociale, răspunsul nostru la toate provocările și oportunitățile purtând amprenta inconfundabilă a valorilor profesiei contabile.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.