„Recunoașterea și aprecierea în profesie nu sunt un dat pentru totdeauna; ele se cer confirmate și reconfirmate permanent”

„Recunoașterea și aprecierea în profesie nu sunt un dat pentru totdeauna; ele se cer confirmate și reconfirmate permanent”

Numărul 11, 24-30 mar. 2021  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Diana Dragostin, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași

Alexandra Rizea: Vă propunem să punctați principalele etape din cariera dvs., astfel încât cititorii să aibă posibilitatea de a vă cunoaște experiența personală, în contextul evoluției profesiei contabile la nivel național și internațional. Ce a fost mai important, mai semnificativ din parcursul dvs. profesional?

Diana Dragostan: În anul 1994, am absolvit cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității din București. În acest fel, am pus temelia mai multor opțiuni, cunoscut fiind faptul că matematica se află la baza multor profesii. În ceea ce mă privește, în funcție de cunoștințele acumulate în facultate, opțiunea mea pentru contabilitate a venit aproape „de la sine”. Modelul pentru decizia pe care am luat-o, fără rezerve, în deplină cunoștință de cauză, a fost oferit de părinții mei, ambii profesioniști contabili. Din acel moment, am trecut din etapă în etapă a dezvoltării mele profesionale, cu răbdare și determinare. În anul 2004, am obținut calificarea de expert contabil.

Din această perspectivă puteți, desigur, să relevați importanța apartenenței la CECCAR în evoluția dvs. profesională.

Cu siguranță. Pot fi aduse în susținerea acestei realități numeroase fapte și date. În esență, ele demonstrează că apartenența la CECCAR a însemnat și înseamnă, în primul rând, șansa și dreptul de a mă regăsi în rândurile profesioniștilor contabili care se bucură de recunoaștere și apreciere, ca rezultat nemijlocit al calității serviciilor pe care le prestăm. Recunoașterea și aprecierea nu sunt, însă, un dat pentru totdeauna; ele se cer confirmate și reconfirmate permanent. Or, noi, toți cei care beneficiem de sprijinul CECCAR, înainte de toate prin valorificarea și valorizarea modalităților de perfecționare continuă, am dovedit și dovedim că suntem deosebit de utili clienților noștri din foarte multe unghiuri de vedere, în primul rând în fundamentarea deciziilor pentru prosperitatea propriilor afaceri. Pe de altă parte, am avut ocazia să cunosc mai bine atât potențiali clienți, cât și piața serviciilor contabile pe ansamblul județului nostru, ceea ce mi-a permis diversificarea și aprofundarea cunoștințelor în domeniu, fapt reflectat cât se poate de concludent în creșterea continuă a eficienței serviciilor prestate.

În ce măsură colaborarea cu alte organizații profesionale ajută la identificarea domeniilor și temelor care permit o mai bună poziționare a experților contabili și contabililor autorizați în ierarhia domeniilor prioritare din județ?

Este cunoscut că județul Călărași, poate mai mult decât oricare altă zonă a țării, a cunoscut, în perioada tranziției spre economia de piață, importante schimbări structurale. Acestea au contribuit, desigur, la reducerea unor decalaje față de județele cu un grad mai mare de dezvoltare, însă mai avem foarte multe de făcut pentru a ne apropia de performanțele lor. Aceste schimbări structurale au impus și o serie de procese de reprofilare, de însușire a problematicii unor domenii noi. Din acest motiv și din multe altele, totdeauna când se ivesc situații și spețe profesionale, solicităm colegilor noștri și conducerii filialei opinii referitoare la modul în care putem să contribuim la soluționarea problemelor noi și complexe cu care ne confruntăm. Acest proces de adaptare la schimbări este facilitat și de faptul că mulți dintre noi facem parte și din alte organizații profesionale. Ne bazăm unii pe ceilalți, deoarece timpul a verificat și verifică trăinicia solidarității de breaslă, așa cum este ea definită teoretic și practic. Este vorba despre încrederea reciprocă pe care o consolidează permanent faptele noastre, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă, prin comunitatea de idei, de valori, de interese, toate subsumate principiilor care călăuzesc organizația noastră profesională.

V-ați referit la sprijinul acordat de CECCAR perfecționării profesionale a membrilor. Vă rugăm să dezvoltați această temă, cu precădere în contextul actual. 

Din momentul în care am devenit membru al Filialei CECCAR Călărași, am urmat an de an programele de perfecționare profesională continuă, fiind, astfel, în măsură să-mi îndeplinesc tot mai bine obligațiile în calitate de expert contabil. În același timp, am participat, în ultima vreme, mai ales prin intermediul tehnologiilor digitale, la acțiunile inițiate de filială, multe dintre ele cu un pronunțat caracter civic. Atenția noastră în această perioadă este îndreptată spre susținerea eforturilor clienților noștri de a rezista și de a face față efectelor pandemiei. Prin apelul la noua tehnologie, asigurăm condițiile necesare ca beneficiarii serviciilor noastre să fie informați operativ în legătură cu noutățile legislative, astfel încât să fie în măsură să gestioneze, să depășească dificultățile cu care se confruntă. 

Pentru că ați amintit de implicațiile noilor tehnologii, în special ale celor specifice erei digitale, vă rugăm să vă referiți la modul în care acestea influențează conținutul și formele de exercitare a profesiei contabile.

Este o temă vastă, complexă, care privește deopotrivă prezentul și viitorul profesiei noastre. Mai ales experiența din ultimul an, sub impactul prelungirii pandemiei, a demonstrat că diversitatea serviciilor contabile este un proces obiectiv care implică o permanentă legătură cu instituții diverse și un schimb alert de informații, ceea ce este în folosul nostru, al colaboratorilor și al clienților. Aceste deziderate nu mai pot fi atinse în prezent și, cu atât mai mult, în perioada care urmează, fără apelul competent la instrumentele puse la dispoziție de era digitală. Astfel că, de fiecare dată când se implementează reglementări care conduc la facilități de comunicare sau transmitere de informații pe cale electronică, se creează un real avantaj, cu beneficii pentru calitatea, pentru promptitudinea serviciilor contabile prestate. Și, de ce nu, timpul astfel câștigat poate însemna pentru noi timp liber sau timp pentru comunicare și cunoaștere. Conștientizarea tuturor acestor realități permite nu numai să ne adaptăm schimbărilor la care suntem martori și participanți, ci și să contribuim la schimbarea condițiilor în care ne exercităm profesia pornind, firește, totdeauna de la principiul de bază al CECCAR, și anume slujirea interesului public.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.