La început a fost cuvântul...

„Clișeele” noastre, cele de toate zilele

„Clişeele” noastre, cele de toate zilele

„Oamenii legii au...”. De câte ori n-aţi auzit, stimaţi cititori, această formulă rostită, mai ales, la televizor? De regulă, prin sintagma cu pricina sunt desemnaţi poliţiştii. Dar, oare, judecătorii, procurorii, lucrătorii de la ANAF şi multe alte categorii de profesionişti nu sunt, la rândul lor, „oameni ai legii”? În definitiv, este de dorit ca mai toţi cetăţenii, indiferent de meseriile lor, să devină „oameni ai legii”, adică apărători – fie şi numai prin propriul lor comportament – ai legilor, prin respectarea lor riguroasă şi manifestarea intransigenţei faţă de cei care le încalcă.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Implicare și transparență

Brașov: Ședință lărgită a Consiliului Superior cu directorii executivi ai filialelor CECCAR și ai aparatului central

Braşov: Şedinţă lărgită a Consiliului Superior cu directorii executivi ai filialelor CECCAR şi ai aparatului central

În perioada 26-28 august a avut loc, la Braşov, şedinţa lărgită a Consiliului Superior al CECCAR cu directorii executivi ai filialelor din întreaga ţară sau reprezentanţi desemnaţi ai acestora, precum şi cu participarea directorilor direcţiilor de specialitate ale aparatului central. Discuţiile au vizat subiecte de interes pentru CECCAR, pentru toţi profesioniştii contabili din România.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Agenda CECCAR

Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Naţională a Contabilului Român

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a instituit, acum mai bine de 10 ani, şi anume în 2004, Ziua Naţională a Contabilului Român, pentru a marca rolul profesioniştilor contabili în bunul mers al afacerilor şi dezvoltarea economică în general. Ziua Naţională a Contabilului Român este sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie de filialele CECCAR, prin manifestări cultural-ştiinţifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde. Programul manifestărilor şi locaţiile stabilite la nivelul fiecărei filiale sunt redate mai jos.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Filiala CECCAR Timiș: Directorul general al CECCAR, în dialog cu membrii privind relațiile cu autoritățile fiscale

Filiala CECCAR Timiş: Directorul general al CECCAR, în dialog cu membrii privind relaţiile cu autorităţile fiscale

Filiala Timiş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează vineri, 9 septembrie, în sala de cursuri „Prof. univ. dr. Cornel Olariu”, o dezbatere pe tema relaţiilor organismului profesional cu autorităţile fiscale. Începând cu ora 16.00, membrii sunt aşteptaţi la sediul filialei pentru a participa la întâlnirea ce îl va avea ca invitat pe directorul general executiv al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Filiala CECCAR Ialomița: Piața muncii – constatări și perspective

Filiala CECCAR Ialomiţa: Piaţa muncii – constatări şi perspective

La 23 august, CECCAR Ialomiţa a organizat, în colaborare cu reprezentanţi ai Uniunii Generale a Industriaşilor din România la nivel local, o întâlnire de lucru în care a fost dezbătută dinamica pieţei muncii din judeţ. La reuniune au participat şi reprezentanţi ai AJOFM Ialomiţa. Întâlnirea a constituit un prilej pentru o analiză în detaliu a situaţiei pieţei muncii la nivel local, cu accent pe programele de ocupare a forţei de muncă şi pe măsurile care trebuie luate.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Conferința Internațională Perspective în contabilitate și audit, la Timișoara

Conferinţa Internaţională Perspective în contabilitate şi audit, la Timişoara

În perioada 20-22 octombrie va avea loc la Timişoara Conferinţa Internaţională Perspective în contabilitate şi audit, eveniment de amploare, care aduce în centrul atenţiei teme de actualitate pentru profesioniştii contabili. Conferinţa se află deja la a III-a ediţie şi este organizată de Departamentul de Contabilitate şi Audit din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara, în colaborare cu parteneri strategici pe plan local.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XVII)

Trecerea în revistă a desfăşurării şi importanţei Congreselor Profesiei Contabile în perioada postdecembristă a permis, până acum, să se contureze poziţiile pe care CECCAR şi le-a consolidat continuu atât în ţară, cât şi peste hotare. Faptul că aceste evenimente autentice au fost salutate de şefii de stat din perioadele respective este de natură a sublinia că organizaţia profesioniştilor contabili din ţara noastră a reprezentat şi reprezintă un vector de primă mărime în procesul tranziţiei spre economia de piaţă.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Cadru fertil pentru dezbateri profesionale de înaltă calitate

Ediţia a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România are în vedere o problematică de actualitate care scoate în evidenţă preocupările profesioniştilor contabili în căutarea de soluţii aplicabile pentru consolidarea profesiei contabile. Având în vedere că succesul unei companii se bazează pe capacitatea acesteia de a asigura securitatea datelor, de a acţiona în baza informaţiilor colectate şi de a livra servicii care iau în calcul toate aceste date, digitalizarea este una dintre cele mai importante tendinţe ale zilelor noastre.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

România, printre țările afectate de un nou val de atacuri cibernetice în industrie

România, printre ţările afectate de un nou val de atacuri cibernetice în industrie

Aşa cum am procedat în numerele precedente, aducem la cunoştinţa cititorilor noi date referitoare la evoluţiile înregistrate în plan naţional şi internaţional în domeniul tehnologiilor de vârf, domeniu care – cum se ştie – se va afla şi în centrul atenţiei la apropiatul Congres al Profesiei Contabile. Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Kaspersky Lab, România se află printre ţările afectate de un nou val de atacuri cibernetice împotriva domeniului industrial.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Direct de la sursă

Deficitul bugetar după șapte luni din anul în curs: 0,2% din PIB

Deficitul bugetar după şapte luni din anul în curs: 0,2% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat pe cele şapte luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 1,74 miliarde de lei, respectiv 0,2% din PIB, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 129,6 miliarde de lei, reprezentând 17,1% din PIB, au fost cu 2,4% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În aceeaşi perioadă, veniturile colectate de ANAF au fost cu 1,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2015 şi cu 0,5% peste programul din acest an.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderile publice

Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participaţiilor statului în întreprinderile publice

Executivul a aprobat memorandumul cu tema Participarea statului în economie – Orientări privind administrarea participaţiilor statului în întreprinderile publice. Rolul şi aşteptările statului ca acţionar, propus de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de Ministerul Finanţelor Publice, în scopul promovării unui cadru unitar de aplicare şi implementare a conduitei statului ca acţionar şi proprietar de participaţii în întreprinderi publice.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Guvernul a aprobat înființarea Institutului Național de Administrație

Guvernul a aprobat înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

Guvernul a aprobat înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (INA), instituţie publică cu personalitate juridică ce va funcţiona în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Institutul va prelua de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi centrele regionale din subordinea acesteia personalul şi patrimoniul aferente activităţii de formare profesională, programele de formare profesională, drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

ANAF va invita contribuabilii la întâlniri de clarificare înaintea adoptării unor decizii privind TVA

ANAF va invita contribuabilii la întâlniri de clarificare înaintea adoptării unor decizii privind TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va invita contribuabilii la întâlniri de clarificare înainte de adoptarea unei decizii de respingere a solicitării sau anulării înregistrării în scopuri de TVA. „În cadrul acestor întâlniri, contribuabilii au dreptul să clarifice sau să îşi exprime propriul punct de vedere. De asemenea, schimbarea unui asociat, a administratorului sau a sediului social nu mai constituie motiv pentru redepunerea Declaraţiei 088”, se arată într-un comunicat al ANAF.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

ANOFM: Peste 14.000 de participanți la cursurile de formare profesională în primele șapte luni ale anului

ANOFM: Peste 14.000 de participanţi la cursurile de formare profesională în primele şapte luni ale anului

În perioada ianuarie-iulie 2016, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi prin intermediul furnizorilor de formare autorizaţi 14.538 de persoane.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Consumatorii pot solicita online denumirea fondului de pensii private la care sunt alocați

Consumatorii pot solicita online denumirea fondului de pensii private la care sunt alocaţi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat o aplicaţie, disponibilă pe asfromania.ro, prin intermediul căreia participanţii în cadrul fondurilor de pensii administrate privat Pilonul II pot afla, în termen de maximum 10 zile, denumirea fondului la care sunt alocaţi. „Noul instrument oferă un plus de transparenţă şi scurtează timpul de soluţionare a acestui tip de solicitări, întregul proces fiind gestionat online. Aplicaţia poate fi accesată, în condiţii de deplină siguranţă, atât de pe dispozitive desktop, cât şi de pe dispozitive mobile”, se arată într-un comunicat al ASF.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Formulare fiscale în limba engleză

Formulare fiscale în limba engleză

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că pentru a veni în sprijinul contribuabililor nerezidenţi publică pe pagina de Internet a instituţiei versiunea în limba engleză a următoarelor formulare, însoţite de instrucţiunile de completare: formularul 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”; formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”; formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”; formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate în România”.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Autorizația de securitate la incendiu se va putea obține până la 30 iunie 2017

Autorizaţia de securitate la incendiu se va putea obţine până la 30 iunie 2017

Persoanele care deţin construcţii şi amenajări ce funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu vor putea obţine acest document până cel târziu 30 iunie 2017, potrivit unei ordonanţe adoptate de Guvern. Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu rămâne în exclusivitate beneficiarilor investiţiilor.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

BEREC oferă stagii de practică plătite pentru absolvenți

BEREC oferă stagii de practică plătite pentru absolvenţi

Oficiul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (BEREC) a anunţat lansarea competiţiei pentru efectuarea unor stagii de practică remunerate cu peste 900 euro pe lună, având o durată iniţială de şase luni şi derulate la sediul BEREC din Riga, pentru profilurile Resurse Umane (Direcţia administrativ-financiară), General (Direcţia Management Programe) şi Administrativ (Direcţia Management Programe), informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Breviar statistic

BNR: Indicatori monetari – iulie 2016

BNR: Indicatori monetari – iulie 2016

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în iulie 2016 cu 0,7% (-0,4% în termeni reali) faţă de luna iunie, până la nivelul de 216,138 miliarde de lei, relevă datele publicate de Banca Naţională a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 0,5% (0,7% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,0% (exprimat în euro, a scăzut cu 0,8%).

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

BNR: Deficitul de cont curent a crescut la 2,5 miliarde de euro în primul semestru

BNR: Deficitul de cont curent a crescut la 2,5 miliarde de euro în primul semestru

În perioada ianuarie-iunie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2,507 miliarde de euro, comparativ cu 374 de milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2015; în structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1,114 miliarde de euro, respectiv cu 1,067 miliarde de euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 71 de milioane de euro, iar balanţa serviciilor, un excedent majorat cu 119 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Băncii Naţionale a României (BNR).

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Eurostat: România a avut a treia creștere anuală din UE a lucrărilor de construcții în luna iunie

Eurostat: România a avut a treia creştere anuală din UE a lucrărilor de construcţii în luna iunie

România se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană la creşterea lucrărilor de construcţii în iunie 2016 comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în urcare cu 4,6%, fiind devansată doar de Suedia, care a înregistrat o creştere de 16,3%, şi de Spania, 6,9%, potrivit datelor prezentate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Piața asigurărilor RCA a depășit pragul de două miliarde de lei la jumătatea anului, dar a crescut din nou și daunalitatea

Piaţa asigurărilor RCA a depăşit pragul de două miliarde de lei la jumătatea anului, dar a crescut din nou şi daunalitatea

Piaţa RCA, care reprezintă mai mult de jumătate din asigurările generale din România, şi-a continuat creşterea în primul semestru din acest an, în contextul temperării vizibile a dinamicii primei medii şi al consolidării echilibrului financiar pe această clasă de asigurări, obţinute în pofida unei deteriorări a daunalităţii în trimestrul al II-lea, se precizează într-un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Eurostat: România și Bulgaria, pe primul loc în UE la riscul de sărăcie și excluziune socială

Eurostat: România şi Bulgaria, pe primul loc în UE la riscul de sărăcie şi excluziune socială

România şi Bulgaria se află la egalitate pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte riscul de sărăcie şi excluziune socială, cu o pondere de 40% din totalul populaţiei în această situaţie, în 2014, reiese din datele Eurostat, preluate de Agerpres. „24,1% din totalul populaţiei Uniunii Europene se afla în risc de sărăcie şi excluziune socială în 2014. În România şi Bulgaria, în jur de 40% din populaţie se află în această situaţie în 2014. În Cehia (14,8%), în Olanda (16,5%) şi în Suedia (16,9%) se află la mai puţin de jumătate faţă de cele două ţări”, se arată în document.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Revista presei economice

Perspectivele pieței construcțiilor

Perspectivele pieţei construcţiilor

Într-un comentariu semnat de Bogdan Alecu, Ziarul Financiar din 25 august a.c. atrage atenţia că, în pofida unui reviriment bazat pe iniţiative private, proiecte rezidenţiale de birouri şi de spaţii comerciale, piaţa construcţiilor riscă să-şi reducă dimensiunile în absenţa lucrărilor de infrastructură. În acest sens, consemnează opinia lui Mihăiţă Fundeanu, directorul general al Hidroconstrucţia, cea mai mare companie cu capital privat românesc din domeniu.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Concedieri în sectorul energetic

Concedieri în sectorul energetic

Aşa cum se desfăşoară lucrurile în prezent, programele de restructurare a unor segmente ale sectorului energetic se limitează la soluţia „clasică” a disponibilizărilor de personal. Sunt avute în vedere marile complexuri din Oltenia şi Hunedoara, altădată „perle” ale acestui domeniu de activitate. Tema este deosebit de preocupantă atât sub aspect economic, cât mai ales social.

  Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Comentariul ediției

Textul, subtextul, contextul și pretextul

Textul, subtextul, contextul şi pretextul

Teodor Brateş

Există, cum lesne se va constata, multe motive pentru a reveni la tema creşterii PIB în primul semestru al anului în curs prin consemnarea şi comentarea unor ecouri la comunicatul INS din 12 august. Din păcate, n-a apărut, deocamdată, o analiză mai cuprinzătoare, inclusiv în presa economică specializată. Ceea ce atrage, însă, atenţia vizează perpetuarea unei anumite tendinţe. Din tabloul general se extrag, cu precădere, uneori exclusiv, aspectele negative, cele care sunt de natură a îngrijora, a produce temeri.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Eveniment

Campanie internațională pentru salvarea casei lui Dinu Lipatti

Campanie internaţională pentru salvarea casei lui Dinu Lipatti

Alexandra Rizea

În momentul de faţă este în plină desfăşurare o campanie internaţională pentru salvarea casei marelui muzician român Dinu Lipatti, clădire situată pe bulevardul bucureştean Lascăr Catargiu, în apropierea Academiei de Studii Economice din Piaţa Romană. Nu întâmplător amintesc de impunătoarea clădire a ASE; zeci şi zeci de generaţii de absolvenţi ai celei mai mari şi importante instituţii de învăţământ superior economic – cu o componentă majoră în sfera profesiei contabile – au trecut prin faţa casei lui Dinu Lipatti, admirând arhitectura de un farmec aparte, iar placa omagială le-a vorbit despre un înaintaş care s-a bucurat şi se bucură de o mereu înnoită faimă mondială ca strălucit pianist, inspirat compozitor, pedagog din vocaţie.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Nu există entitate economică și autoritate locală care să funcționeze fără aportul calificat, eficient, profesional și civic al colegilor noștri din CECCAR”

„Nu există entitate economică şi autoritate locală care să funcţioneze fără aportul calificat, eficient, profesional şi civic al colegilor noştri din CECCAR”

Interviu cu ec. Adrian Huci, preşedintele Filialei CECCAR Neamţ: „Noi, toţi profesioniştii contabili, avem cam acelaşi tip de devenire profesională şi civică, cu unele deosebiri legate de oportunităţile din zona în care locuim şi activăm, precum şi de anumite decizii personale ori profesionale pe care le-am luat de-a lungul vieţii. Personal, consider că segmentul de activitate care mi se potriveşte cel mai bine este un mix între contabilitate, informatică şi management.”

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Conion, din Șimleu-Silvaniei – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Sălaj

Conion, din Şimleu-Silvaniei – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Sălaj

Conion este un grup de firme care oferă servicii contabile şi complementare acestora. Compania îşi are originea în judeţul Sălaj, de unde a pornit la drum în anul 2003. Este specializată în servicii de contabilitate, deoarece îi plac cifrele şi se pricepe la ele. Conion îşi propune să ofere calitate în tot ceea ce face. Abordarea sa este puţin diferită de cea a altor firme din domeniu: înţelege avantajele tehnologiei şi le foloseşte. Se străduieşte să facă lucrurile simple şi uşoare pentru clienţii săi, îi ajută să câştige bani, să nu piardă timp inutil, să aibă o colaborare facilă, în prezent mulţumind peste 150 de clienţi din toată România.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Formularul 394 – pregătirea informațiilor și raportarea în noul format – partea I –

Formularul 394 – pregătirea informaţiilor şi raportarea în noul format – partea I –

Nicu Popa

Aplicabile de la data de 1 iulie 2016, noile prevederi privind formularul 394 „De­cla­raţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” pun contribuabilii într-o situaţie nu tocmai uşoară. Cantitatea mare de informaţii ce urmează a fi oferită fiscului prin inter­mediul acestui nou format al declaraţiei 394 poate fi obţinută numai prin modi­ficări semnificative ale sistemelor informatice utilizate, printr-o atenţie sporită a opera­torilor de date, care trebuie să respecte noi criterii pentru introducerea documentelor sau prelucrarea informaţiilor, şi, nu în ultimul rând, printr-un efort mult mai mare necesar pentru culegerea altor date care trebuie raportate.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Carta Albă a IMM-urilor 2016. Din nou despre percepția întreprinzătorilor în raporturile cu profesioniștii contabili

Carta Albă a IMM-urilor 2016. Din nou despre percepţia întreprinzătorilor în raporturile cu profesioniştii contabili

În numerele precedente am prezentat pe larg prima parte a capitolului consacrat relaţiilor dintre întreprinzători şi profesioniştii contabili, cu accent pe ajutorul dat în vederea asigurării unei eficienţe sporite a activităţii IMM-urilor. A rezultat că în condiţiile actuale creşte rolul contabililor în calitate de principali consultanţi ai patronilor şi managerilor, soluţiile propuse de colegii noştri în vederea perfecţionării activităţii entităţilor economico-sociale fiind marcate de o implicare competentă şi responsabilă.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Raport: Aproape toți antreprenorii români se bazează pe fondurile proprii pentru a demara o afacere

Raport: Aproape toţi antreprenorii români se bazează pe fondurile proprii pentru a demara o afacere

Majoritatea antreprenorilor (95%), la nivel mondial, se bazează pe fondurile proprii pentru crearea unui start-up, în România această pondere ridicându-se chiar până la 98%, conform unui raport al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) privind finanţările noilor afaceri. Raportul semnalează că în urma crizei financiare globale antreprenorii au rămas mult mai dependenţi de finanţarea proprie, în timp ce noi surse de finanţare antreprenorială, cum ar fi prin crowdsourcing, câştigă în popularitate (potrivit Wikipedia, crowdsourcing este un termen preluat din limba engleză, care înseamnă externalizarea unui serviciu, nu către un contractor sau un colaborator, ci către un grup de specialişti sau o comunitate, sub forma unei competiţii).

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Fonduri europene

MFE: 70,83 milioane de euro, prin POIM, pentru rețele moderne de distribuție a energiei electrice

MFE: 70,83 milioane de euro, prin POIM, pentru reţele moderne de distribuţie a energiei electrice

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), apelurile de proiecte pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ce vizează crearea condiţiilor tehnice necesare preluării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (20,96 milioane de euro), implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial (11,75 milioane de euro) şi instalarea de contoare inteligente la nivelul locuinţelor (38,12 milioane de euro).

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

AFIR: Precizări legate de modalitatea de retragere a cererilor și deciziilor de finanțare depuse pentru solicitarea de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR 2020

AFIR: Precizări legate de modalitatea de retragere a cererilor şi deciziilor de finanţare depuse pentru solicitarea de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR 2020

Retragerea cererii de finanţare prin PNDR 2020 care a fost depusă online pe portalul oficial al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR se poate face la cerere de solicitant, indiferent de stadiul verificărilor procedurale în care se află proiectul, până la momentul semnării contractului de finanţare cu AFIR, informează agenţia.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Curier legislativ

Noi acte normative

Noi acte normative

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.329 din 5 august 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 626/16.08.2016)

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte legislative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Ministerul Finanţelor Publice – Proiect de ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Legislație comentată

Legislaţie comentată

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea per­sonalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Lumea în care trăim

WTTC: Turismul mondial crește, în pofida amenințărilor teroriste

WTTC: Turismul mondial creşte, în pofida ameninţărilor teroriste

Turismul mondial continuă să crească, deşi într-un ritm mai lent, în pofida provocărilor ridicate de terorism, încetinirea economiei mondiale şi Brexit, a apreciat Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (WTTC), informează AP, citat de Agerpres. În pofida provocărilor cu care sectorul turistic s-a confruntat în primele şase luni, WTTC se aşteaptă la o creştere cu 3,1% în acest an a cheltuielilor globale cu turismul şi călătoriile, un avans mai mic decât cel de 3,3% preconizat în luna martie, dar peste ritmul de creştere al economiei mondiale, care, potrivit WTTC, ar urma să fie de 2,3% în 2016.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

România, locul 48 în Indexul Inovării Globale 2016

România, locul 48 în Indexul Inovării Globale 2016

Un raport recent publicat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – WIPO (o agenţie specializată a ONU), citat de Agerpres, relevă că Elveţia este cea mai inovativă economie din lume pentru al şaselea an consecutiv, în timp ce România a urcat şase poziţii comparativ cu anul trecut, situându-se pe locul 48 din 128 de state incluse în Indexul Inovării Globale.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Studiu: Managerii cu experiență apreciază că supraîncărcarea informațională, stimulentele inadecvate și birocrația conduc la greșeli în procesul decizional

Studiu: Managerii cu experienţă apreciază că supraîncărcarea informaţională, stimulentele inadecvate şi birocraţia conduc la greşeli în procesul decizional

80% dintre respondenţii unui studiu derulat în rândul managerilor de top din 16 ţări admit că au luat decizii strategice pornind de la informaţii eronate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale studiului Joining the dots: Decision making for a new era, realizat în rândul top managerilor din organizaţii mari din 16 ţări de Chartered Institute of Management Accountants – CIMA (cea mai importantă şi cea mai mare organizaţie mondială a profesioniştilor în contabilitatea de management) şi American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Roza vânturilor

Noaptea Literaturii Europene la București

Noaptea Literaturii Europene la Bucureşti

La 9 septembrie va avea loc a V-a ediţie a Nopţii Literaturii Europene la Bucureşti, eveniment organizat de clusterul EUNIC România, în parteneriat cu diverse institute culturale. Iniţiativă a Reţelei Institutelor Culturale Naţionale din Europa, Noaptea Literaturii Europene se desfăşoară anual în mai mult de 70 de oraşe din întreaga lume şi include performance-uri, discuţii, expoziţii şi proiecţii menite să aducă în atenţia cititorilor cele mai noi apariţii editoriale.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

A XI-a ediție a Bucharest Music Film Festival

A XI-a ediţie a Bucharest Music Film Festival

Melomanii sunt invitaţi să întâmpine toamna cu o serie de concerte live şi proiecţii de film ce vor avea loc în Piaţa Universităţii din Capitală, cu prilejul celei de-a XI-a ediţii a Bucharest Music Film Festival. Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, evenimentul dedicat muzicii clasice şi contemporane se va desfăşura între 9 şi 18 septembrie şi aduce în centrul oraşului dirijori şi orchestre de renume.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Expoziția Marina în pictura românească, la Muzeul Cotroceni

Expoziţia Marina în pictura românească, la Muzeul Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni găzduieşte, zilele acestea, expoziţia Marina în pictura românească, ce reuneşte lucrări din colecţii de artă particulare semnate de artişti plastici reprezentativi din perioada secolelor XIX-XXI. Expoziţia este rezultatul colaborării fructuoase pe care Muzeul Cotroceni o are cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România, membrii societăţii oferind spre expunere opere de o mare valoare patrimonială, inaccesibile, altfel, marelui public.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Toamna începe cu Bookfest la Tîrgu Mureș

Toamna începe cu Bookfest la Tîrgu Mureş

În perioada 8-11 septembrie, Salonul de Carte Bookfest revine la Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş pentru patru zile de sărbătoare a cărţii, în care publicul va avea ocazia să-şi întâlnească scriitorii preferaţi şi să consulte oferta unora dintre cele mai importante edituri din ţară. Ajuns deja la a treia ediţie, Salonul de Carte Bookfest Tîrgu Mureş este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi al Primăriei oraşului.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

A opta ediție a festivalului Oktoberfest

A opta ediţie a festivalului Oktoberfest

La Braşov se desfăşoară, în intervalul 25 august – 4 septembrie 2016, a opta ediţie a festivalului Oktoberfest. „Este primul an când Autoritatea Naţională pentru Turism încheie un protocol de colaborare cu Oktoberfest. Tocmai de aceea, în cadrul evenimentului vor fi prezentate mai multe materiale video de promovare a turismului din România. Menţionăm că materialele video vor fi traduse în limba germană. Mai mult, în cadrul festivalului va exista şi un punct turistic de informare”, se precizează într-un comunicat al ANT.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Povestea ultimului duel din istoria României, prezentată la Palatul Șuțu din București

Povestea ultimului duel din istoria României, prezentată la Palatul Şuţu din Bucureşti

Muzeul Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Medicină Legală „Dr. Mina Minovici” vă invită să vizitaţi expoziţia Scurtă istorie a revanşei. Duel sau crimă?, găzduită de Palatul Suţu, al cărei vernisaj va avea loc marţi, 30 august, începând cu ora 18.30. Expoziţia prezintă în premieră povestea duelului din anul 1898, desfăşurat la Bucureşti şi soldat cu moartea unuia dintre participanţi, Emanoil Lahovary.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Nr. 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.