La început a fost cuvântul...

Cu subiect și predicat

Cu subiect şi predicat

Printre clişeele cu o frecvenţă deosebită se află formula „dacă este să exprimăm ideea cu subiect şi predicat, atunci...” sau „X a declarat, cu subiect şi predicat, că...”. Mă rog, aceasta este „soarta” clişeelor, să se recurgă la ele, mai ales din comoditate, întrucât sunt mai la îndemână celui care doreşte să se exprime în scris sau verbal. Dar, dacă tot facem apel la cele două noţiuni, deosebit de util ar fi să evităm dezacordurile între... subiect şi predicat.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Agenda CECCAR

Bruxelles: Ședința Forumului PMM al FEE

Bruxelles: Şedinţa Forumului PMM al FEE

Membrii Forumului PMM al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE), printre care şi reprezentantul profesiei contabile din România, s-au reunit, la 3 noiembrie, într-o şedinţă de lucru desfăşurată la Bruxelles.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

20 de ani de la înființarea Institutului Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria

20 de ani de la înfiinţarea Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria

Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria organizează, la 28 noiembrie a.c., o serie de manifestări dedicate celei de-a 20-a aniversări, cu aceeaşi ocazie fiind sărbătoriţi şi cei 85 de ani de existenţă a auditului financiar şi 25 de ani de la restaurarea profesiei de audit în Bulgaria. Ceremonia, la care va lua parte şi preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, se va desfăşura în Sofia, la Hotel Balkan.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile din România

Sesiunea V: Raportarea integrată

Sesiunea V: Raportarea integrată

Încheiem în acest număr prezentarea în sinteză a lucrărilor celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, care s-au desfăşurat – după cum se ştie – în zilele de 23 şi 24 septembrie a.c., la Bucureşti. Trecerea în revistă a opiniilor exprimate atât în şedinţa ...

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Viziune și operativitate în aplicarea concluziilor Congresului Profesiei Contabile din România

Viziune şi operativitate în aplicarea concluziilor Congresului Profesiei Contabile din România

Cred că pentru început este potrivit să le reamintesc cititorilor că la scurt timp după desfăşurarea Congresului a avut loc la noi, în judeţul Arad, a XIV-a ediţie a Simpozionului ,,Pavel Ciuce”, dedicat celei de-a 95-a aniversări a organismului nostru profesional. La acest eveniment au participat, alături de preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi directorul general executiv, lect. univ. dr. Florin Dobre, preşedinţi, directori executivi, experţi contabili şi contabili autorizaţi din unsprezece judeţe, cărora ţinem să le mulţumim pentru aportul ştiinţific la reuşita manifestării.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVII)

Pe măsură ce ne apropiem de prezent (2016), trecerea în revistă a activităţii CECCAR pune tot mai pregnant în evidenţă efortul de regândire, de reevaluare a obiectivelor urmărite şi a modalităţilor de a fi realizate prin promovarea unei guvernanţe moderne, menită să susţină practicile de înaltă calitate prin competenţă, etică şi responsabilitate.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Direct de la sursă

Rolul profesiei contabile în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial

Rolul profesiei contabile în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a elaborat un nou raport privind modul în care profesia contabilă contribuie la îndeplinirea a opt obiective specifice din cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă, stabilite de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) pentru 2030. Cu alte cuvinte, raportul initulat Agenda 2030 pentru o dezvoltare sustenabilă: o analiză a contribuţiei profesiei contabile subliniază importanţa rolului profesiei contabile în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

BNR menține prognoza de inflație pentru acest an la -0,4%

BNR menţine prognoza de inflaţie pentru acest an la -0,4%

Banca Naţională a României (BNR) a menţinut la -0,4% prognoza privind inflaţia de la finalul acestui an, dar a revizuit în creştere, de la 2 la 2,1%, estimarea pentru finalul anului 2017, a anunţat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu prilejul evenimentului de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Comisia Europeană a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei României de la 4,2 la 5,2%

Comisia Europeană a îmbunătăţit estimarea de creştere a economiei României de la 4,2 la 5,2%

Comisia Europeană (CE) a îmbunătăţit estimarea de creştere a economiei României în 2016 cu un punct procentual, la 5,2%, potrivit prognozei de toamnă a CE, în care se arată că avansul este susţinut de relaxarea fiscală şi creşterile de salarii.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Contribuabilii care nu și-au încasat la timp creanțele comerciale de la instituții ale statului vor fi protejați de executarea silită

Contribuabilii care nu şi-au încasat la timp creanţele comerciale de la instituţii ale statului vor fi protejaţi de executarea silită

Prin art. 230 din Codul de procedură fiscală a fost reglementată o procedură specială de executare silită aplicabilă doar contribuabililor care, concomitent cu obligaţiile fiscale pe care le au de plătit statului, deţin şi creanţe asupra statului, concretizate în sume certe, lichide şi exigibile pe care le au de încasat de la instituţii sau autorităţi publice.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Simplificarea procedurilor de gestionare a fondurilor europene

Simplificarea procedurilor de gestionare a fondurilor europene

Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Actul normativ adaptează cadrul financiar aplicabil proiectelor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, în vederea efectuării plăţilor în valută de către autorităţile de management pentru a onora acordurile de finanţare cu entităţile gestionare ale Fondului de Fonduri.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

MENCS: Propuneri pentru modificarea modalității de recunoaștere a diplomelor sau titlurilor academice obținute în străinătate

MENCS: Propuneri pentru modificarea modalităţii de recunoaştere a diplomelor sau titlurilor academice obţinute în străinătate

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a supus consultării publice trei proiecte de metodologii privind recunoaşterea automată de către universităţile acreditate din România a diplomelor de doctor, funcţiilor didactice şi calităţii de conducător de doctorat obţinute în străinătate.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Toate unitățile administrative cu peste 10.000 de persoane vor trebui să aibă Planuri locale de locuire

Toate unităţile administrative cu peste 10.000 de persoane vor trebui să aibă Planuri locale de locuire

Strategia Naţională a Locuirii (SNL) 2016-2030 s-a aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Documentul prezintă intervenţiile necesare în următorii ani pentru ca statul să poată asigura accesul la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane. Realizarea unei strategii are avantajul de a lucra planificat, coerent şi unitar.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Monitorul european al educației și formării 2016

Monitorul european al educaţiei şi formării 2016

Ediţia din acest an a Monitorului educaţiei şi formării, publicat de Comisia Europeană, evidenţiază anumite progrese făcute de România în 2015. Totodată, raportul atrage atenţia asupra ratei mari de părăsire timpurie a sistemelor de educaţie şi formare şi ponderii scăzute de absolvenţi de studii superioare din România, dar şi asupra nivelului scăzut al cheltuielilor publice destinate educaţiei.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Breviar statistic

Deficitul comercial, 6,933 miliarde de euro în primele nouă luni din 2016

Deficitul comercial, 6,933 miliarde de euro în primele nouă luni din 2016

În primele nouă luni ale anului, exporturile şi importurile au crescut cu 4,3%, respectiv cu 6,8%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, relevă datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, în intervalul analizat, exporturile FOB au însumat 42,677 miliarde de euro, iar importurile CIF au totalizat 49,611 miliarde de euro. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 a fost de 6,933 miliarde de euro, mai mare cu 1,392 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din 2015.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Rata anuală a inflației, -0,4% în octombrie

Rata anuală a inflaţiei, -0,4% în octombrie

Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,4% în luna octombrie 2016 comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata anuală a preţurilor de consum a fost de +0,1%.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în primele trei trimestre, cu 3,9%

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în primele trei trimestre, cu 3,9%

În luna septembrie 2016, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut atât faţă de luna precedentă, cu 11,1%, cât şi faţă de luna corespunzătoare din anul anterior, cu 4,2%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. În primele nouă luni ale anului, indicatorul a crescut pe ansamblu cu 3,9% faţă de intervalul similar al anului 2015 datorită creşterii industriei prelucrătoare (+5,1%).

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

BNR: Deficitul de cont curent, 2,661 miliarde de euro pe primele trei trimestre

BNR: Deficitul de cont curent, 2,661 miliarde de euro pe primele trei trimestre

În perioada ianuarie-septembrie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2,661 miliarde de euro, comparativ cu 1,099 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2015; în structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1,369 miliarde de euro, respectiv cu 844 de milioane de euro, iar balanţa serviciilor şi balanţa veniturilor secundare au înregistrat excedente majorate cu 639 de milioane de euro, respectiv cu 12 milioane de euro, informează Banca Naţională a României (BNR).

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Conectarea la era digitală

Dragoș Doroș: ANAF se mută pe online în câteva luni și va încerca să scoată din piață evazioniștii

Dragoş Doroş: ANAF se mută pe online în câteva luni şi va încerca să scoată din piaţă evazioniştii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se va muta pe online în câteva luni şi nu va mai fi nevoită să elibereze milioane de documente ca în prezent, a declarat preşedintele instituţiei, Dragoş Doroş, în cadrul conferinţei Dezvoltarea României 2016. Şeful ANAF a menţionat că Fiscul intenţionează să elimine toate firmele care nu vor să-şi plătească taxele.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Săptămâna industriilor creative digitale – roboți umanoizi, produse tech și aplicații sociale

Săptămâna industriilor creative digitale – roboţi umanoizi, produse tech şi aplicaţii sociale

Palatul Ştirbei din Capitală găzduieşte până la 23 noiembrie Internetics Digital Week 2016, un eveniment dedicat industriilor creative digitale din România. Organizat de The Institute, cu sprijinul UPC România, Internetics Digital Week 2016 are ca scop promovarea industriilor creative digitale din ţara noastră, sublinierea apartenenţei IT-ului la industriile creative şi încurajarea colaborărilor dintre specialiştii din diverse domenii.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Comentariul ediției

Un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană

Un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană

Teodor Brateş

Un sondaj în rândurile unui eşantion reprezentativ de concetăţeni a confirmat că aproape jumătate din totalul celor întrebaţi nu şi-a amintit data la care ţara noastră a devenit membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Unii au fost chiar surprinşi când li s-a indicat ziua de 1 ianuarie 2007. Este de reţinut cel puţin o remarcă: „Vai, ce repede trece timpul!”. Sondajul nu s-a limitat, desigur, la o întrebare, ci a vizat multe aspecte de fond, de pildă raportul dintre beneficiile şi dezavantajele apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Eveniment

Dosarul Electronic de Sănătate

Dosarul Electronic de Sănătate

Alexandra Rizea

De la 12 noiembrie a devenit obligatorie utilizarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES). Dat fiind faptul că măsura, prevăzută de lege, îi vizează, practic, pe toţi asiguraţii în sistemul public de sănătate, se poate vorbi, fără rezerve, despre un eveniment autentic. Va fi, desigur, necesară o anumită perioadă pentru punerea la punct a sistemului, pentru familiarizarea, deopotrivă a medicilor şi a pacienţilor, cu noul instrument, vor apărea cu siguranţă situaţii care vor impune modificări (precizări) legislative şi măsuri suplimentare de ordin tehnic şi instituţional, dar, până la urmă, Dosarul va intra în viaţa cotidiană ca încă o expresie a normalităţii.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Servicii de calitate pentru investitorii interni și externi, pentru toți întreprinzătorii din zonă”

„Servicii de calitate pentru investitorii interni şi externi, pentru toţi întreprinzătorii din zonă”

Interviu cu Aurel Şendroni, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Hunedoara: „În diverse momente ale vieţii, asemenea multor colegi, am fost pus în situaţia de a opta pentru anumite profesii, pentru anumite funcţii şi trebuie să mărturisesc că în toate aceste împrejurări m-am călăuzit după criterii ferme. Am căutat, şi consider că în bună măsură am reuşit, să-mi îndeplinesc îndatoririle cu dăruire şi profesionalism, ceea ce a implicat totdeauna responsabilitate, angajament moral. Astfel, am lăsat în urmă postul de director la o filială a unei bănci, bifând încă o reuşită pe plan profesional.”

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Cont Consulting – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brașov

Cont Consulting – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Braşov

Cont Consulting este o companie specializată în servicii de contabilitate, audit şi consultanţă, care are, de asemenea, competenţă în fuziuni şi achiziţii, resurse umane, servicii juridice şi alte servicii profesionale legate de afaceri. Scopul său este de a-şi folosi cunoştinţele acumulate pentru succesul clienţilor, având o abordare practică, rapidă şi eficientă, destinată optimizării oricărei afaceri.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Opțiunea pentru reevaluare a firmelor românești cotate – câteva dificultăți în contabilizarea reevaluării imobilizărilor în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014 – partea a II-a –

Opţiunea pentru reevaluare a firmelor româneşti cotate – câteva dificultăţi în contabilizarea reevaluării imobilizărilor în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014 – partea a II-a –

Costel Istrate

Reevaluarea imobilizărilor este foarte frecventă în contabilitatea firmelor româneşti. Motivaţiile care duc la folosirea acestei politici contabile ţin de aspecte contabile şi de raportare financiară, dar şi de considerente fiscale ori de analiză financiară. Obiec­tivul nostru este de a trece în revistă maniera de contabilizare şi modul de cal­cul ale sumelor afectate de reevaluare, cu punerea în evidenţă a regulilor stabilite în normele contabile, dar şi cu propunerea unor soluţii acolo unde acestea nu spe­cifică nimic – vom insista asupra tratamentului ulterior al rezervei din reevaluare, cu trans­ferul eşalonat sau nu al acesteia la rezultatul reportat.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Noi facilități pentru IMM-uri în cadrul Programului Româno-Elvețian

Noi facilităţi pentru IMM-uri în cadrul Programului Româno-Elveţian

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) şi CEC Bank au perfectat un act adiţional la Convenţia de colaborare în cadrul Programului Româno-Elveţian pentru IMM-uri. Prin acest document se majorează plafonul finanţării unui client, până la suma de maximum 550.000 lei, şi se extind domeniile de activitate eligibile, prin includerea sectoarelor IT&C şi transporturi.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Sprijin din partea UE pentru crearea unei întreprinderi

Sprijin din partea UE pentru crearea unei întreprinderi

Un comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene în România informează că Executivul de la Bruxelles „a elaborat o suită de programe de finanţare directă, fără intermediari şi munţi de hârtii, reunite de activitatea Agenţiei executive pentru întreprinderi mici şi mijlocii (EASME)”, în contextul în care Europa se află astăzi în faţa unor provocări majore, dar şi a unor oportunităţi excepţionale.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Curier legislativ

Procedura actualizată de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin sedii permanente a intrat în vigoare

Procedura actualizată de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin sedii permanente a intrat în vigoare

Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, actualizată prin OPANAF nr. 3.140/2016, a intrat în vigoare la 8 noiembrie a.c., când a fost publicat actul normativ în Monitorul Oficial (nr. 893/08.11.2016). Totodată, prin acelaşi ordin se aprobă modelul şi conţinutul formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic

Despre actualizarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic am vorbit într-un material publicat anterior în CECCAR Business Magazine, în care se citau şi motivele pentru care a fost necesară. În completarea informaţiilor publicate anterior, prezentăm pe larg procedura amintită. Grupul fiscal unic este definit la art. 269 alin. (9) al Codul fiscal astfel: este considerat grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Noi reguli pentru înregistrarea nașterii copilului

Noi reguli pentru înregistrarea naşterii copilului

Hotărârea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor a fost publicată recent în Monitorul Oficial (nr. 883/03.11.2016).

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Legea cashback: instituțiile publice sunt obligate să accepte plata cu cardul

Legea cashback: instituţiile publice sunt obligate să accepte plata cu cardul

În Monitorul Oficial nr. 913/14.11.2016 a fost publicată Legea nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, promulgată săptămâna trecută de preşedintele Klaus Iohannis.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

Următoarele proiecte legislative sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Revista presei economice

Incertitudini și speranțe în urma alegerilor prezidențiale din SUA

Incertitudini şi speranţe în urma alegerilor prezidenţiale din SUA

Toate publicaţiile economice din ţara noastră (print şi online) au consacrat şi consacră spaţii ample punctelor de vedere, analizelor referitoare la perspectivele opţiunii americane pentru preşedintele ales, Donald Trump. Cum este firesc, accentul se pune pe evoluţiile probabile şi posibile în economia mondială sub impactul rezultatului – considerat de mulţi – neaşteptat.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Avantajele asocierii în agricultură

Avantajele asocierii în agricultură

Ziarul Financiar din 10 noiembrie a.c. supune analizei o temă de cel mai larg interes nu numai pentru populaţia rurală, ci şi pentru toţi consumatorii de produse agroalimentare din ţara noastră. În condiţiile în care se desfăşoară o campanie susţinută pentru promovarea produselor româneşti, limitele ofertei, ale capacităţii de negociere sunt determinate şi de forţa economică a producătorilor.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Roza vânturilor

Târgul de Crăciun din Sibiu, la a X-a ediție

Târgul de Crăciun din Sibiu, la a X-a ediţie

A X-a ediţie a Târgului tradiţional de Crăciun din Sibiu va fi inaugurată la 18 noiembrie, în Piaţa Mare, cu un concert susţinut de naistul Radu Nechifor & Friends şi cu o proiecţie specială de lumini. Evenimentul este organizat de Asociaţia Events For Tourism, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Sibiu. Ediţia 2016 a târgului care a avut loc pentru prima dată în 2007, cu prilejul desemnării oraşului Sibiu Capitală Culturală Europeană, va reuni peste 70 de expozanţi din ţară şi străinătate, precum şi atracţii numeroase pentru copii.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Expoziția Peisaje franceze în arta românească modernă, la Muzeul Colecțiilor de Artă

Expoziţia Peisaje franceze în arta românească modernă, la Muzeul Colecţiilor de Artă

La Muzeul Colecţiilor de Artă din Bucureşti poate fi vizitată expoziţia Peisaje franceze în arta românească modernă, ce reuneşte peste 80 de lucrări realizate de artişti români pe parcursul anilor de studii sau cu prilejul diferitelor călătorii. Pictori precum Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Nicolae Grant, Kimon Loghi, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Ştefan Popescu, Iosif Iser, Lucian Grigorescu şi Rodica Maniu descoperă natura şi oraşul ca motiv artistic şi le transpun pe pânză, oprindu-se cu precădere asupra Parisului şi Franţei.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Festivalul-concurs ImPuls, o incursiune în lumea teatrului vizual

Festivalul-concurs ImPuls, o incursiune în lumea teatrului vizual

Festivalul internaţional al teatrului contemporan de animaţie ImPuls se va desfăşura la Bucureşti, pe cele două scene ale Teatrului Ţăndărică, între 19 şi 28 noiembrie. Ajuns deja la a XII-a ediţie, festivalul este organizat de instituţia amintită în parteneriat cu UNIMA România, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului General al municipiului Bucureşti.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 33, 15-21 noiembrie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.