La început a fost cuvântul...

Calculul economic și cota de piață

Calculul economic și cota de piață

Într-o publicație de profil se afirmă că, în cazul unei mari companii de bricolaj, „cota de piață a depins și depinde de volumul cifrei ei de afaceri”. În termeni lingvistici, o astfel de formulare se numește tautologie, adică – sub aspect logic – mai multe cuvinte ale unei propoziții sau ale unei fraze au aceeași semnificație. Este limpede că taman „volumul cifrei de afaceri” dă și dimensiunea „cotei de piață”, fiind parte a unui întreg.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Dâmbovița organizează seminarul Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

CECCAR Dâmbovița organizează seminarul Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații

Filiala Dâmbovița a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează joi, 11 mai, începând cu ora 14.00, în colaborare cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, seminarul cu tema Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

CECCAR Călărași: Noi acte normative cu incidență în fiscalitate

CECCAR Călărași: Noi acte normative cu incidență în fiscalitate

Membrii Filialei CECCAR Călărași pot participa miercuri, 10 mai a.c., începând cu ora 14.30, la seminarul gratuit cu tema Noi acte normative cu incidență în fiscalitate. Camelia Malama, vicepreședinte al Consiliului Superior al CECCAR, și Ioana Bogdanoff, din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași – Asistență contribuabili, vor dezbate, împreună cu participanții la seminar, aspecte privind noutățile legislative din domeniul fiscal.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Noua formă a Standardului profesional nr. 35. Expertiza contabilă judiciară

Noua formă a Standardului profesional nr. 35. Expertiza contabilă judiciară

La sediul Filialei CECCAR București a avut loc miercuri, 26 aprilie a.c., seminarul cu tema Noua formă a Standardului profesional nr. 35. Expertiza contabilă judiciară. Cu acest prilej, membri ai filialei au dezbătut, alături de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert ...

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

CECCAR Ialomița: Programul Start-Up Nation România, prezentat mediului de afaceri local

CECCAR Ialomița: Programul Start-Up Nation România, prezentat mediului de afaceri local

Membri ai Filialei CECCAR Ialomița și antreprenori de la nivel local au participat, la 20 aprilie a.c., la acțiunea pe care filiala a organizat-o în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, eveniment ce a prezentat programul Start-Up Nation România. Dragoș Slăniceanu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița, și Roman Mihuț, consultant, au oferit detalii participanților privind finanțările prin programul amintit.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP Craiova

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP Craiova

La Dolj a avut loc, la 27 aprilie a.c., un seminar pe teme de fiscalitate, organizat de filiala teritorială a CECCAR în colaborare cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova. Viorel Ghencea, șeful Biroului asistență contribuabili AJFP Dolj, și Camelia Elisa Cioroianu, consilier în cadrul aceleiași instituții, împreună cu Aura Buricea, consilier din partea Administrației Contribuabililor Mijlocii Dolj, au prezentat aspecte din sfera fiscalității și au răspuns întrebărilor participanților.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Conducerea CECCAR, prezentă la întâlnirea contabililor desfășurată la Covasna

Conducerea CECCAR, prezentă la întâlnirea contabililor desfășurată la Covasna

Președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și directorul general executiv al Corpului, lect. univ. dr. Florin Dobre, au participat recent la o întâlnire a contabililor și oamenilor de afaceri desfășurată la Covasna. Tema întâlnirii, Fiscalitate redusă, întreprinderi eficiente, a adus în atenția celor prezenți măsurile de relaxare fiscală, dintre care amintim scăderea impozitului pe dividende, scutirea de la impozit a profitului reinvestit, precum și efectul pe care îl au în activitatea desfășurată de entitățile economice.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

CECCAR Constanța: Dezbateri cu reprezentanți ai DGRFP

CECCAR Constanța: Dezbateri cu reprezentanți ai DGRFP

Profesioniști contabili din Constanța au participat recent la o masă rotundă cu reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP), prilej cu care au dezbătut principalele noutăți legislative ce implică activitatea pe care o desfășoară.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

CECCAR Dâmbovița: Noutăți legislative privind ocuparea forței de muncă

CECCAR Dâmbovița: Noutăți legislative privind ocuparea forței de muncă

La Târgoviște a avut loc, la sfârșitul lunii martie, o masă rotundă cu tema Noutăți legislative privind ocuparea forței de muncă. Au participat la întrunirea organizată de Filiala CECCAR Dâmbovița experți contabili și contabili autorizați din județ, reprezentanți ai AJOFM, precum și Gabriela Anghel, președintele Consiliului filialei, Marilena Dumitrescu, vicepreședinte, și Doina Leuștean, director executiv.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Rolul expertizei contabile în procesul arbitral, dezbătut la Târgoviște

Rolul expertizei contabile în procesul arbitral, dezbătut la Târgoviște

Arbitri și experți contabili s-au întâlnit, la începutul lunii aprilie, la sediul Filialei CECCAR Dâmbovița cu prilejul unei mese rotunde organizate de filială. La reuniunea cu tema Rolul expertizei contabile în procesul arbitral au participat Rodica Vlaicu, președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat, Gabriela Anghel, președintele CECCAR Dâmbovița, Aurel Goglea, președintele Comisiei de disciplină a filialei, Doina Leuștean, director executiv.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Accountancy Europe: Ședința Grupei de lucru Etică

Accountancy Europe: Ședința Grupei de lucru Etică

Membrii Grupei de lucru Etică a Accountancy Europe s-au reunit în ședință, la începutul lunii aprilie, pentru a discuta aspecte de actualitate pentru etica profesională. La întrunirea desfășurată la Bruxelles a fost prezent și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în această grupă. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Direct de la sursă

Implementarea de către statele membre a Noilor regulamente de audit ale UE

Implementarea de către statele membre a Noilor regulamente de audit ale UE

La nouă luni după termenul de implementare a Noilor regulamente de audit ale UE, Accountancy Europe prezintă un raport al stadiului acestui proces în 31 de state europene (28 de state membre UE, plus Norvegia și Islanda). Documentul furnizează o imagine de ansamblu asupra măsurilor luate de statele membre în vederea implementării noilor dispoziții privind alte servicii decât cele de audit, rotația obligatorie a firmei de audit și organizarea supravegherii publice, conform datelor disponibile la data realizării studiului.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Noi reglementări europene privind protecția datelor

Noi reglementări europene privind protecția datelor

Așa cum a anunțat Accountancy Europe într-un recent buletin de știri, noi reglementări europene privind protecția datelor vor intra în vigoare la 25 mai 2018, reglementări ce se vor aplica tuturor entităților care utilizează informații cu caracter personal, fie că sunt în format electronic, fie în format tipărit.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Studiu Accountancy Europe: Barometru tehnologic

Studiu Accountancy Europe: Barometru tehnologic

Accountancy Europe a publicat recent un studiu referitor la cele mai noi evoluții tehnologice și despre impactul acestora asupra profesiei contabile (Technology Barometer). Rezultatele studiului se bazează pe răspunsurile primite din partea a 36 de organisme membre din întreaga Europă.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Eveniment dedicat investitorilor: O mai bună comunicare pe piețele financiare – diverse perspective

Eveniment dedicat investitorilor: O mai bună comunicare pe piețele financiare – diverse perspective

La sfârșitul lunii martie, Fundația IFRS și Institutul Analiștilor Financiari Autorizați (CFA) au organizat la Londra un eveniment comun dedicat investitorilor, cu tema O mai bună comunicare pe piețele financiare – diverse perspective. Cu acest prilej a fost analizată, din diverse perspective, comunicarea actuală și viitoare pe piețele financiare, discuțiile fiind conduse de Helena Morrissey, președintele Investment Association, Russ Houlden, director financiar – United Utilities, Gary Baker, directorul regional al Institutului CFA pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Hans Hoogervorst, președintele IASB, și Lena Komileva, economist. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

EFAA: IFRS-urile și tratamentul contabil al întreprinderilor mici și mijlocii

EFAA: IFRS-urile și tratamentul contabil al întreprinderilor mici și mijlocii

Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru întreprinderi mici și mijlocii (EFAA) a prezentat raportul Efectul de domino – IFRS-urile și contabilitatea IMM-urilor cu prilejul unei mese rotunde ce a avut loc recent la Bruxelles. Întrunirea a reunit părți interesate din profesia contabilă europeană, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România fiind, de asemenea, reprezentat la eveniment.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Conferința Științifică Internațională: Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor

Conferința Științifică Internațională: Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor

La Chișinău a avut loc, în zilele de 5 și 6 aprilie a.c., a VI-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale, organizată de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), cu sprijinul ACCA și KPMG Moldova. Evenimentul marchează Ziua profesională a contabilului din Republica Moldova, celebrată la 4 aprilie, și este dedicat promovării rezultatelor cercetării în domeniile contabilității, auditului și analizei economice, atât pentru mediul academic, cât și pentru practicieni.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Fondul European pentru Investiții: Criza capitalului de risc pentru întreprinderile europene în expansiune

Fondul European pentru Investiții: Criza capitalului de risc pentru întreprinderile europene în expansiune

Fondul European pentru Investiții (AFME) a elaborat raportul Criza capitalului de risc pentru întreprinderile europene în expansiune, publicat recent pe site-ul Accountancy Europe. Obiectivul lucrării, după cum se menționează în cuvântul-înainte, este de a explica situația de pe piața financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii din Uniunea Europeană care sunt în expansiune, precum și provocările cu care se confruntă acestea în procesul de accesare a fondurilor necesare în etapele inițiale. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Analiză a regulilor globale și a situației actuale a reglementărilor financiare

Analiză a regulilor globale și a situației actuale a reglementărilor financiare

Revista online Financial News a publicat un articol în care se prezintă un rezumat al declarațiilor făcute de Svein Andresen, secretar general al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB), cu privire la situația actuală a reglementărilor financiare. În articolul menționat, promovat de IFAC în Buletinul său de știri lunar, Svein Andresen consideră că „fără un corp comun minim de standarde, sistemele care sunt implementate azi, de care beneficiază toată lumea, nu pot fi niște sisteme viabile”. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Noutăți publicate pe Rețeaua de cunoștințe globale a IFAC

Noutăți publicate pe Rețeaua de cunoștințe globale a IFAC

Noutățile și articolele publicate pe Rețeaua de cunoștințe globale a IFAC sunt acum disponibile și pe pagina Federației Internaționale a Contabililor. Dintre cele mai relevante titluri amintim: Reinventarea managementului riscurilor întreprinderii și a auditului intern: contabilii trebuie să fie inițiatorii unor schimbări dramatice (...)

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Proiect: Bursele de merit olimpic internațional, acordate și elevilor care obțin mențiuni la astfel de competiții

Proiect: Bursele de merit olimpic internațional, acordate și elevilor care obțin mențiuni la astfel de competiții

Guvernul a modificat unele condiții de acordare a burselor de merit olimpic internațional pentru elevii premiați la olimpiadele școlare internaționale, astfel încât de aceste burse să beneficieze și elevii care obțin mențiuni la respectivele competiții, indiferent de disciplina de învățământ.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

A fost lansată inițiativa Sate inteligente. Se urmărește crearea de grupuri tematice axate pe întreprinderi rurale inteligente

A fost lansată inițiativa Sate inteligente. Se urmărește crearea de grupuri tematice axate pe întreprinderi rurale inteligente

Comisarii europeni Corina Crețu – politică regională, Phil Hogan – agricultură și dezvoltare rurală, și Violeta Bulc – transporturi au lansat recent inițiativa Sate inteligente. „Această idee datează de acum doi ani, când, împreună cu colegul meu, comisarul Phil Hogan, ne-am gândit la o inițiativă care să vizeze satele.”

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Executivul finanțează realizarea unui studiu privind românii din diaspora

Executivul finanțează realizarea unui studiu privind românii din diaspora

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, plata unei contribuții financiare de 75.000 euro la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru realizarea unui studiu privind comunitățile românești din străinătate. „Acordul privind realizarea studiului a fost semnat la 6 martie 2017, între Ministerul Afacerilor Externe și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, iar partea română are la dispoziție trei luni pentru a notifica OCDE cu privire la finalizarea procedurilor interne care să permită intrarea în vigoare a acordului”, precizează Executivul, într-un comunicat.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Breviar statistic

MFP: Excedent bugetar de 1,52 miliarde de lei în primul trimestru

MFP: Excedent bugetar de 1,52 miliarde de lei în primul trimestru

Execuția bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent de 1,52 miliarde de lei, reprezentând 0,19% din PIB, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit MFP, veniturile bugetului general consolidat, care însumează 59,53 miliarde lei și reprezintă 7,3% din PIB, au fost cu 7,1% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

BNR: Balanța de plăți și datoria externă – februarie 2017

BNR: Balanța de plăți și datoria externă – februarie 2017

În perioada ianuarie-februarie 2017, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un excedent de 204 milioane euro, comparativ cu un deficit de 139 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2016, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În structură, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 243 milioane euro, balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare s-au încheiat cu excedente mai mici cu 90 milioane euro, respectiv cu 50 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a devenit excedentară.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de ani), 61,6% în 2016

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de ani), 61,6% în 2016

Anul trecut, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de ani) a fost de 61,6%, în creștere față de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Ca în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbați (69,7%, față de 53,3% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (62,6%, față de 60,2% în mediul rural).

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Eurostat: România, cea mai scăzută inflație anuală din UE, în martie

Eurostat: România, cea mai scăzută inflație anuală din UE, în martie

Țara noastră a înregistrat în luna martie cea mai scăzută inflație anuală din Uniunea Europeană, de 0,4%, în timp ce la nivelul UE a fost de 1,6%, iar în zona euro, de 1,5%, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică, Eurostat, citate de News.ro. Niveluri scăzute ale indicatorului au mai consemnat Irlanda și Olanda, ambele de 0,6%.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaților cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, și anume Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Prim-plan decizional

Programul România educată

Programul România educată

Proiectul România educată intră în a doua etapă, prin constituirea, de către Administrația Prezidențială, a șapte grupuri de lucru pe teme care au întrunit un nivel ridicat de interes în dezbaterile anului 2016. Informația a fost furnizată de Ligia Deca, consilier de stat în Departamentul Educație și Cercetare din Administrația Prezidențială.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Document

Evaluare BNR: Optimism prudent

Evaluare BNR: Optimism prudent

Banca Națională a României a dat publicității minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR din luna aprilie a.c. În document se arată că, în cadrul ședinței, Consiliul de administrație a discutat și a adoptat decizia de politică monetară pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și monetare curente și de perspectivă prezentate de direcțiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Analize și sinteze

Comisia Națională de Prognoză reconfirmă estimarea privind creșterea PIB în acest an cu 5,2%

Comisia Națională de Prognoză reconfirmă estimarea privind creșterea PIB în acest an cu 5,2%

Comisia Națională de Prognoză (CNP) a dat publicității varianta „de primăvară” privind evoluția economiei românești în acest an și până în 2020 inclusiv. Astfel, instituția reconfirmă prognoza „de iarnă“, prin care estima că, în 2017, produsul intern brut va crește cu 5,2%. Cum este firesc, acest „total” a rezultat din însumarea contribuțiilor preconizate ale ramurilor principale din economia românească.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Comentariul ediției

Șansele economiei românești de a rămâne pe podiumul UE

Șansele economiei românești de a rămâne pe podiumul UE

Teodor Brateș

Cel puțin două foarte recente documente sunt de natură a aduce un consistent plus de substanță analizelor referitoare la evoluția economiei românești și la perspectivele ei pe termen scurt. Am în vedere revizuirea pe o scară superioară a estimărilor Fondului Monetar Internațional privind creșterea economică în România pe anul în curs și minuta referitoare la dezbaterea din 5 aprilie a.c. în Consiliul de administrație al BNR a unor teme esențiale de politică monetară, tot în contextul evoluțiilor de ansamblu ale economiei noastre naționale.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Eveniment

Campionatele Europene de Gimnastică: România, din nou la cote înalte de performanță

Campionatele Europene de Gimnastică: România, din nou la cote înalte de performanță

Alexandra Rizea

Interesul cu care au fost urmărite Campionatele Europene de Gimnastică desfășurate la Cluj-Napoca este pe deplin explicabil: avem parte, destul de rar, de manifestări sportive internaționale de amploare găzduite de țara noastră, iar atunci când se organizează astfel de manifestări, ele depășesc cu mult domeniul specific, constituindu-se în teste ale ospitalității, ale prestigiului nostru național.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Ne adaptăm la exigențele erei digitale, astfel încât să ținem pasul cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței serviciilor contabile

Ne adaptăm la exigențele erei digitale, astfel încât să ținem pasul cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței serviciilor contabile

Interviu cu Laviniu Buda, expert contabil, expert evaluator, membru al Filialei CECCAR Bihor: „În momentul în care am promovat examenul de licență și am absolvit Facultatea de Științe Economice, în anul 2000, nu aveam intenția de a mă îndrepta spre profesia contabilă și, probabil, cel mai important, sau cel puțin primul pas făcut spre profesia contabilă, a fost undeva prin primăvara anului 2005, când am decis să-mi folosesc timpul de după serviciu în firma unui fost coleg de facultate, care avea calitatea de expert contabil.”

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

ES CONSULTING SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Sibiu

ES CONSULTING SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Sibiu

ES CONSULTING este o societate din Sibiu care oferă servicii de contabilitate, expertiză contabilă, consultanță fiscală, salarizare-personal, audit financiar, lichidări și radieri de entități. Serviciile puse la dispoziție acoperă o gamă largă din necesitățile pe care le au firmele.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Amortizare contabilă versus amortizare fiscală

Amortizare contabilă versus amortizare fiscală

Lucian Cernușca

Articolul de față face o scurtă prezentare a conceptelor de amortizare conta­bi­lă și amortizare fiscală, precum și a diferențelor dintre acestea. Problematica supusă aten­ției se referă la analiza amortizării din perspectiva referențialelor contabile european și internațional, precum și a Codului fiscal.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Curier legislativ

Noi clarificări privind normele de aplicare a Codului fiscal

Noi clarificări privind normele de aplicare a Codului fiscal

Guvernul a modificat și a completat Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată. Potrivit reprezentanților Executivului, modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin OUG nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin OUG nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Guvernul a aprobat Tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale

Guvernul a aprobat Tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale

Tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale au fost aprobate de Guvern, printr-o hotărâre. Proiectul Codului finanțelor publice locale își propune să sistematizeze și să concentreze, într-o structură unitară, reglementările din domeniul finanțelor publice locale, subordonate principiilor descentralizării financiare și autonomiei locale, respectiv: finanțele publice locale, criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, administrarea impozitelor și taxelor locale, procedura fiscală locală.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

ANAF: Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

ANAF: Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, aprobată recent prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1.023/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 277/20.04.2017.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Normele de aplicare a Legii privind impozitul specific unor activități, publicate în Monitorul Oficial

Normele de aplicare a Legii privind impozitul specific unor activități, publicate în Monitorul Oficial

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități au fost aprobate prin ordin comun al ministrului turismului și ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial (Ordinul nr. 264/464/2017, apărut în MO nr. 266/14.04.2017). 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a fost modificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), printr-un act normativ emis recent. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.232/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 262/13.04.2017 și se va aplica începând cu deconturile cu sume negative de TVA depuse după 1 mai a.c. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

MFP: Proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

MFP: Proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ordin care prezintă comunicarea în procedura de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare. Proiectul stabilește că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va transmite către bănci actele de executare în format PDF, cu XML anexat.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

În dezbatere publică, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În dezbatere publică, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică normele de aplicare a legii care oferă clienților posibilitatea de a retrage maximum 200 lei în momentul plății prin card a contravalorii unor bunuri sau servicii. Proiectul clarifică etapele pe care trebuie să le parcurgă și documentele pe care trebuie să le emită comercianții.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Termenul de plată retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, prelungit

Termenul de plată retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, prelungit

Persoanele care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare vor putea să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioadele în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, până la 31 decembrie 2017.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Piața de capital

Bursa de Valori București a organizat, la New York, Romania Investors Day

Bursa de Valori București a organizat, la New York, Romania Investors Day

Bursa de Valori București (BVB) a organizat, pentru a treia oară consecutiv la New York, conferința anuală Romania Investors Day. La eveniment – desfășurat la 19 aprilie a.c. – 43 de reprezentanți de la 32 de fonduri de investiții, care administrează peste 750 de miliarde de dolari, s-au întâlnit cu 13 companii românești, potrivit unui comunicat al BVB.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Fonduri europene

Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis recent ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020, ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd: modificarea prevederilor ghidului cu privire la preponderența procesului competitiv al apelurilor lansate în cadrul POR 2014-2020  (...)

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Bugetul Orizont 2020, suplimentat cu 200 milioane de euro

Bugetul Orizont 2020, suplimentat cu 200 milioane de euro

Parlamentul European a aprobat recent suplimentarea cu 200 milioane de euro a bugetului pentru Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării. „Decizia a fost adoptată pe baza unui compromis, la care s-a ajuns împreună cu statele membre, în ceea ce privește evaluarea intermediară a bugetului UE.”

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Autoritățile de Management au acum posibilitatea să contracteze proiecte în MySMIS2014

Autoritățile de Management au acum posibilitatea să contracteze proiecte în MySMIS2014

Serviciul Coordonare SMIS din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a anunțat că, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a pus la dispoziția Autorităților de Management (AM) și viitorilor beneficiari de fonduri europene modulele de contractare și de achiziții pentru proiectele depuse și evaluate în MySMIS2014.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Conectarea la era digitală

Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică

Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică

Într-un recent articol publicat de revista online Accountancy Age și promovat de IFAC Knowledge Gateway, Stephen Franklyn, director al Lithium Services și specialist în externalizarea tehnologiilor și asistenței IT, discută despre motivele pentru care firmele de contabilitate trebuie să perceapă securitatea cibernetică drept o prioritate pentru activitățile lor zilnice și pentru succesul pe termen lung al afacerii lor, recomandând și câțiva pași pentru protecția datelor și a reputației unei firme.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Aplicația Messenger Lite, disponibilă și în România

Aplicația Messenger Lite, disponibilă și în România

Messenger Lite, versiunea simplificată a aplicației Facebook Messenger, este acum disponibilă, cu câteva excepții, la nivel global, potrivit unui anunț al companiei, citat de News.ro. Începând de vineri, aplicația este disponibilă în peste 130 de țări, inclusiv în România.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Asigurătorii vor investi semnificativ în sistemele de asistență virtuală a clienților, în următorii trei ani

Asigurătorii vor investi semnificativ în sistemele de asistență virtuală a clienților, în următorii trei ani

Companiile de asigurări vor investi masiv în sistemele de asistență virtuală a clienților, fiind tot mai probabil ca un robot să răspundă întrebărilor clienților, în locul unui angajat, potrivit unui studiu realizat de compania Accenture, transmite Bloomberg, citat de News.ro. Aproximativ două treimi dintre asigurători folosesc deja asistenții virtuali bazați pe inteligența artificială, se arată în raportul firmei de consultanță.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Google Translate: Traduceri mai precise în limba română, printr-o nouă tehnologie

Google Translate: Traduceri mai precise în limba română, printr-o nouă tehnologie

Google Translate a început să utilizeze o nouă tehnologie, disponibilă acum și pentru traducerile din română în engleză și invers: „traducerea neurală” (în original, „neural translation”), a anunțat compania. „Traducerea neurală este mult mai bună decât vechiul sistem bazat pe traducerea de cuvinte disparate și bucăți de text, întrucât acum sunt traduse frazele întregi.”

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Expoziție tehnologizată de locuințe

Expoziție tehnologizată de locuințe

În perioada 5-7 mai a.c. va avea loc, la Băneasa Shopping City, expoziția de locuințe Imobiliarium. Peste 60 de dezvoltatori imobiliari își vor prezenta oferta la eveniment, iar vizitatorii vor avea ocazia să exploreze spațiul locuințelor din oferte cu ajutorul ochelarilor VR, puși la dispoziție de expozanți. Potrivit organizatorilor, accesul vizitatorilor la eveniment este gratuit pe baza înregistrării online pe www.imobiliarium.ro, până la 4 mai.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Roza vânturilor

Festivalul Unfinished aduce la București peste 20 de lideri creativi, antreprenori și artiști internaționali

Festivalul Unfinished aduce la București peste 20 de lideri creativi, antreprenori și artiști internaționali

Sala Dalles din București va găzdui, în perioada 25-28 mai, Festivalul Unfinished. Este un festival hibrid aflat la intersecția dintre fotografie, artă, tehnologie și antreprenoriat. Tema principală a acestui an este impactul pe care creativitatea îl poate avea în dezvoltarea pozitivă a comunităților și societății în care trăim.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Nottara 70 – șapte decenii de profesionalism, talent și pasiune

Nottara 70 – șapte decenii de profesionalism, talent și pasiune

Teatrul Nottara sărbătorește 70 de ani de existență printr-o serie de evenimente care vor avea loc în perioada 14-21 mai. Sub sloganul Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată se vor prezenta unele dintre cele mai renumite producții ale instituției și sunt programate numeroase manifestări conexe.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

East European Comic Con

East European Comic Con

A V-a ediție a East European Comic Con (EECC), unul dintre cele mai mari evenimente dedicate benzilor desenate, pasionaților de filme, seriale și jocuri video, va avea loc la Romexpo, în perioada 5-7 mai. Întâlniri cu actorii preferați și concursuri de cosplay îi așteaptă pe vizitatori la EECC 2017. Și-au anunțat prezența la București actori din seriale celebre precum Game of Thrones / Urzeala tronurilor, Stargate SG-1, Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Muzeul Național Cotroceni va fi deschis vizitatorilor, de 1 mai

Muzeul Național Cotroceni va fi deschis vizitatorilor, de 1 mai

Muzeul Național Cotroceni va fi deschis vizitatorilor în ziua de 1 mai și propune publicului bucureștean o incursiune în istorie și istoria artei decorative, prin vizitarea expoziției permanente și a celor temporare, informează News.ro.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.