Rolul fondurilor de garantare în sprijinirea IMM-urilor

Rolul fondurilor de garantare în sprijinirea IMM-urilor

Numărul 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

Claudia Florea, expert contabil
Cornelia Mariana Oprea, expert contabil
București

REZUMAT
În vederea susţinerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, atât Uni­u­nea Europeană, cât și România, ca stat membru, încearcă să găsească soluţii alter­na­tive de finanţare care să vină în ajutorul acestora. În cadrul articolului de faţă vom face o scurtă prezentare a fondurilor care vizează sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în ţara noastră.

Termeni-cheie: IMM-uri, Fondul European de Investiţii, fondul JEREMIE, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

Clasificare JEL: G20

➔ Fondul European de Investiţii

La nivelul Uniunii Europene, sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor este realizat prin Fondul European de Investiţii (FEI), acţionarul majoritar al acestei instituţii fiind Banca Europeană de Investiţii (BEI).

Rolul BEI este acela de a contracta împrumuturi pe piețele de capital și de a acorda finanțări, în condiţii avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele Uniunii Europene. Majoritatea finanţărilor (peste 90%) sunt acordate în interiorul UE și nu provin niciodată de la bugetul acesteia.

Înființat în anul 1994, Fondul European de Investiţii este activ în toate statele membre ale Uniunii Europene, în ţările candidate, în Norvegia și Liechtenstein, și are ca acţionari, pe lângă Banca Europeană de Investiţii, Comisia Europeană și diverse instituţii financiare.

FEI are rolul de a acorda finanţare întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de a oferi garanţii instituţiilor financiare care acordă împrumuturi IMM-urilor.

România, ca stat membru al UE, contribuie la susţinerea IMM-urilor cu aproximativ 100 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar împrumuturile sunt acordate prin băncile care joacă rolul de intermediari și care au semnat acorduri cu Fondul, printre care Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Patria Credit și Bancpost.

Un exemplu de finanţare îl reprezintă fondul JEREMIE  („Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii”), care este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiţii în vederea utilizării fondurilor structurale europene pentru facilitarea finanţării IMM-urilor prin intermediul fondurilor de participare.

În ţara noastră, iniţiativa JEREMIE este administrată prin Fondul European de Investiţii și susţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Aceasta promovează utilizarea de instrumente de inginerie financiară pentru îmbunătățirea accesului la finanţare al IMM-urilor prin intermediul intervenţiilor fondurilor structurale, urmărindu-se:
 • crearea de noi afaceri sau extinderea celor existente;
 • accesul la investiţii de capital al întreprinderilor (în special IMM-uri) pentru modernizarea şi diversificarea activităţilor lor, dezvoltarea de noi produse, mai sigure, şi extinderea posibilităţii de a pătrunde pe piaţă;
 • afaceri orientate spre cercetare şi dezvoltare, transfer tehnologic, inovare şi antreprenoriat;
 • modernizarea tehnologică a structurilor productive în vederea reducerii emisiilor de carbon;
 • investiţii productive în scopul creării şi păstrării de locuri de muncă durabile.

Pe perioada anterioară de programare (2007-2013) creditele au fost acordate atât în lei, cât și în euro, și au avut ca destinaţie finanţarea investiţiilor şi acoperirea nevoilor de capital de lucru, cum ar cheltuieli cu materii prime, semifabricate și stocuri, utilităţi, cheltuieli cu forţa de muncă, creanţe comerciale etc.

Creditele cu garanţie JEREMIE au putut fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri. Întreprinderile mici şi mijlocii care au solicitat creditare erau obligate să îndeplinească anumite condiţii, printre care să nu fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, să îşi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fie obiectul unor decizii anterioare de recuperare ale Comisiei Europene etc. De asemenea, acestora li s-a impus să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanția JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis.

Garanțiile JEREMIE acoperă în proporţie de 80% valoarea creditului, fără niciun cost pentru societăţi.

Prin programul JEREMIE nu se sprijină activităţile de producţie şi comerţ de tutun şi băuturi alcoolice, de producţie şi comerţ de arme şi muniții, şi nici cazinourile.

➔ Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

În România, sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor este realizat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). Înființat în decembrie 2001 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001, FNGCIMM a fost creat în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfășoare activităţi economice potrivit acestei legi), având drept unic acţionar statul român.

Reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este un instrument al Guvernului României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector, care constituie o prioritate a politicii economice şi sociale. Rolul instituţiei este acela de a facilita accesul la finanțări prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Fondul derulează un program multianual, pe o perioadă de 36 de luni, de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de către finanțatori, cu garanţie de stat, de linii de credit pentru capital de lucru. Aceste sume se pot utiliza doar pentru finanţarea capitalului de lucru, nepermiţându-se refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Un rol important al FNGCIMM îl constituie garantarea creditelor destinate finanţării proiectelor cofinanţate din fonduri europene nerambursabile. Valoarea maximă a garanţiei aprobată de fond este de 2.500.000 de euro, echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data aprobării garanţiei.

Poate beneficia de garanția acestui Fond orice microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care urmează să realizeze investiţii cofinanţate din fonduri europene nerambursabile şi îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:
 • are statut juridic de IMM dovedit, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, cu declaraţie pe propria răspundere;
 • deţine un contract de finanţare încheiat cu organismul de implementare/autoritatea de management;
 • se încadrează în cerinţele normelor de finanţare/garantare a finanțatorului/Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

FNGCIMM asigură un procent de 80% din valoarea finanţărilor destinate implementării proiectelor cofinanţate din fonduri europene nerambursabile. Garanția fondului se asigură în maximum 90 de zile calendaristice din momentul transmiterii la bancă a cererii de plată.

➔ Concluzii

Fondurile de garantare reprezintă un alt instrument menit să sprijine întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării activităţii acestora, ele fiind considerate motorul oricărei economii sănătoase.

BIBLIOGRAFIE
 1. www.ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/special-support-instruments/jeremie/#3
 2. www.eif.europa.eu/what_we_do/where/ro/index.htm
 3. www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_ro
 4. www.fngcimm.ro/index.phpSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.