Rolul fondurilor de garantare în sprijinirea IMM-urilor

Rolul fondurilor de garantare în sprijinirea IMM-urilor

Numărul 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

Claudia Florea, expert contabil
Cornelia Mariana Oprea, expert contabil
București

REZUMAT
În vederea susținerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, atât Uni­u­nea Europeană, cât și România, ca stat membru, încearcă să găsească soluții alter­na­tive de finanțare care să vină în ajutorul acestora. În cadrul articolului de față vom face o scurtă prezentare a fondurilor care vizează sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în țara noastră.

Termeni-cheie: IMM-uri, Fondul European de Investiții, fondul JEREMIE, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Clasificare JEL: G20

➔ Fondul European de Investiții

La nivelul Uniunii Europene, sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor este realizat prin Fondul European de Investiții (FEI), acționarul majoritar al acestei instituții fiind Banca Europeană de Investiții (BEI).

Rolul BEI este acela de a contracta împrumuturi pe piețele de capital și de a acorda finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele Uniunii Europene. Majoritatea finanțărilor (peste 90%) sunt acordate în interiorul UE și nu provin niciodată de la bugetul acesteia.

Înființat în anul 1994, Fondul European de Investiții este activ în toate statele membre ale Uniunii Europene, în țările candidate, în Norvegia și Liechtenstein, și are ca acționari, pe lângă Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană și diverse instituții financiare.

FEI are rolul de a acorda finanțare întreprinderilor mici și mijlocii, precum și de a oferi garanții instituțiilor financiare care acordă împrumuturi IMM-urilor.

România, ca stat membru al UE, contribuie la susținerea IMM-urilor cu aproximativ 100 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar împrumuturile sunt acordate prin băncile care joacă rolul de intermediari și care au semnat acorduri cu Fondul, printre care Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Patria Credit și Bancpost.

Un exemplu de finanțare îl reprezintă fondul JEREMIE  („Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii”), care este o inițiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiții în vederea utilizării fondurilor structurale europene pentru facilitarea finanțării IMM-urilor prin intermediul fondurilor de participare.

În țara noastră, inițiativa JEREMIE este administrată prin Fondul European de Investiții și susținută prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Aceasta promovează utilizarea de instrumente de inginerie financiară pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor prin intermediul intervențiilor fondurilor structurale, urmărindu-se:
 • crearea de noi afaceri sau extinderea celor existente;
 • accesul la investiții de capital al întreprinderilor (în special IMM-uri) pentru modernizarea și diversificarea activităților lor, dezvoltarea de noi produse, mai sigure, și extinderea posibilității de a pătrunde pe piață;
 • afaceri orientate spre cercetare și dezvoltare, transfer tehnologic, inovare și antreprenoriat;
 • modernizarea tehnologică a structurilor productive în vederea reducerii emisiilor de carbon;
 • investiții productive în scopul creării și păstrării de locuri de muncă durabile.

Pe perioada anterioară de programare (2007-2013) creditele au fost acordate atât în lei, cât și în euro, și au avut ca destinație finanțarea investițiilor și acoperirea nevoilor de capital de lucru, cum ar cheltuieli cu materii prime, semifabricate și stocuri, utilități, cheltuieli cu forța de muncă, creanțe comerciale etc.

Creditele cu garanție JEREMIE au putut fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri. Întreprinderile mici și mijlocii care au solicitat creditare erau obligate să îndeplinească anumite condiții, printre care să nu fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor și taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale și să nu fie obiectul unor decizii anterioare de recuperare ale Comisiei Europene etc. De asemenea, acestora li s-a impus să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanția JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis.

Garanțiile JEREMIE acoperă în proporție de 80% valoarea creditului, fără niciun cost pentru societăți.

Prin programul JEREMIE nu se sprijină activitățile de producție și comerț de tutun și băuturi alcoolice, de producție și comerț de arme și muniții, și nici cazinourile.

➔ Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

În România, sprijinul pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor este realizat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Înființat în decembrie 2001 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001, FNGCIMM a fost creat în scopul susținerii activităților întreprinzătorilor (IMM-uri, societăți cooperatiste și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice potrivit acestei legi), având drept unic acționar statul român.

Reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este un instrument al Guvernului României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector, care constituie o prioritate a politicii economice și sociale. Rolul instituției este acela de a facilita accesul la finanțări prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Fondul derulează un program multianual, pe o perioadă de 36 de luni, de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de către finanțatori, cu garanție de stat, de linii de credit pentru capital de lucru. Aceste sume se pot utiliza doar pentru finanțarea capitalului de lucru, nepermițându-se refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Un rol important al FNGCIMM îl constituie garantarea creditelor destinate finanțării proiectelor cofinanțate din fonduri europene nerambursabile. Valoarea maximă a garanției aprobată de fond este de 2.500.000 de euro, echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data aprobării garanției.

Poate beneficia de garanția acestui Fond orice microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care urmează să realizeze investiții cofinanțate din fonduri europene nerambursabile și îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:
 • are statut juridic de IMM dovedit, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu declarație pe propria răspundere;
 • deține un contract de finanțare încheiat cu organismul de implementare/autoritatea de management;
 • se încadrează în cerințele normelor de finanțare/garantare a finanțatorului/Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

FNGCIMM asigură un procent de 80% din valoarea finanțărilor destinate implementării proiectelor cofinanțate din fonduri europene nerambursabile. Garanția fondului se asigură în maximum 90 de zile calendaristice din momentul transmiterii la bancă a cererii de plată.

➔ Concluzii

Fondurile de garantare reprezintă un alt instrument menit să sprijine întreprinderile mici și mijlocii în vederea dezvoltării activității acestora, ele fiind considerate motorul oricărei economii sănătoase.

BIBLIOGRAFIE
 1. www.ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/special-support-instruments/jeremie/#3
 2. www.eif.europa.eu/what_we_do/where/ro/index.htm
 3. www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_ro
 4. www.fngcimm.ro/index.phpSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.