Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în contextul crizei provocate de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în contextul crizei provocate de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 17 iunie 2022  

În Monitorul Oficial nr. 588 din 16 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 882/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19”, aferentă Programului operațional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, acțiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19”.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea entităților din domeniul agroalimentar în cadrul măsurilor economice „Sprijin pentru România”, precum și în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), este administratorul schemei, pentru implementarea Măsurii 1 – microgranturi.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și STS, este administratorul schemei pentru implementarea Măsurii 2 – granturi pentru capital de lucru.

Ajutoarele se acordă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014—2020 și din fonduri de la bugetul de stat.

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro, din care 150 milioane euro FEDR-REACT-EU și 150 milioane euro fonduri de la bugetul de stat împărțit între cele două măsuri după cum urmează: ▪ Măsura 1 – Microgrant în sumă fixă, sub formă de sumă forfetară: echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro, din care 25 milioane euro din FEDR-REACT-EU, 25 milioane euro fonduri de la bugetul de stat; ▪ Măsura 2 – Grant pentru capital de lucru pentru domeniul agroalimentar, sub formă de sumă forfetară: echivalentul în lei al sumei de 250 milioane euro, din care 125 milioane euro din FEDR-REACT-EU, 125 milioane de euro fonduri de la bugetul de stat.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este cursul INFOREURO valabil în luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 lei.

Valoarea ajutoarelor pentru microgranturi și capital de lucru, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile, respectiv din economii, relocări de fonduri între axele prioritare ale programului operațional, cheltuieli neeligibile declarate de autoritățile competente, precum și din orice alte asemenea cauze, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat.

♦ Pentru Măsura 1 – Microgrant în sumă fixă pentru sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară, valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabilă o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de sumă forfetară. Beneficiarii de ajutor de stat ai Măsurii 1 sunt: a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețineau salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă, respectiv în anexa la OUG nr. 61/2022; b) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa la prezenta schemă, respectiv în anexa la OUG nr. 61/2022.

Beneficiarii Măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță; e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale; f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare pentru reluarea activității; g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale. Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activitățile/subactivitățile codului CAEN REV 2 pentru care s-a solicitat finanțare. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 10.000.

Pentru Măsura 2Grant pentru capital de lucru pentru sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară, valoarea ajutorului se stabilește astfel: a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 de euro, valoarea grantului este de 5.000 de euro; b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 de euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 de euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

Beneficiarii Măsurii 2 sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa la prezenta schemă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru pentru susținerea următoarelor tipuri de cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță; e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale; f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale; g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale. Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru trebuie să fie în legătură cu activitățile/subactivitățile codului CAEN REV 2 pentru care s-a solicitat finanțare. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 10.000.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.