Sprijin financiar pentru organizațiile de cercetare, IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate de CDI prin schema de ajutor de stat „Centrul de competență”

Sprijin financiar pentru organizațiile de cercetare, IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate de CDI prin schema de ajutor de stat „Centrul de competență”

Telex » Știri 3 octombrie 2022  

Organizațiile de cercetare, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari cu activitate de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) menționată în statut vor putea beneficia de sprijin financiar prin schema de ajutor de stat „Centrul de competență”, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, investiția 5 „Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență”, aprobată prin Ordinul nr. 21.451/2022 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, publicat în Monitorul Oficial nr. 953 din 30 septembrie 2022.

Schema are ca scop fragmentarea tematică a sistemului național de CDI pentru cele cinci misiuni europene, prin susținerea financiară a entităților menționate mai sus (organizații de cercetare, IMM+uri și întreprinderilor mari cu activitate de CDI specificată în statut). Cele 5 domenii de importanță strategică în cadrul programului Orizont Europa sunt: a) cancer; b) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală; c) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; d) orașe inteligente, climatic neutre; e) sănătatea solului.

Această schemă de ajutor are ca obiectiv principal sprijinirea cercetării și dezvoltării. Obiectivul secundar este inovarea.

Pentru a putea să beneficieze de ajutor, beneficiarii se obligă să adere, în primele 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, la principiile consacrate ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și ale Cartei europene a cercetătorului.

Un beneficiar poate primi finanțare în temeiul acestei scheme doar în situația în care ajutorul are un efect stimulativ asupra sa. Se consideră că ajutoarele acordate prin această schemă au un efect stimulativ dacă cererea de finanțare este transmisă înainte de demararea proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare și conține cel puțin următoarele informații: a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; c) locul de desfășurare a proiectului; d) lista costurilor proiectului pe care acesta le va suporta; e) tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

IMM-urile partenere din cadrul unui proiect au obligația de a suporta o cofinanțare totală de minimum 250.000 euro, echivalent în lei, la data semnării contractului de finanțare.

Pentru a putea să beneficieze de ajutor, membrii consorțiului centrului de competență se obligă ca în primii 2 ani de activitate să realizeze activități-suport sub forma unor studii de fezabilitate referitoare la misiunile Orizont Europa în România, incluzând un roadmap național al infrastructurilor de cercetare existente pe domeniul misiunii respective. Potrivit definiției enunțate în Ordinul nr. 21.451/2022, consorțiul centrului de competență reprezintă „parteneriatul realizat de 10 entități (dintre care 5 organizații de cercetare și 5 IMM-uri) pe care acestea îl formează pentru depunerea propunerii de proiect. Suplimentar față de cele 10 entități, în structura consorțiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari. Fiecare centru de competență este o rețea de excelență, cu structură flexibilă (in, out), care reunește instituții relevante, publice și private, din domeniul CDI, care dezvoltă împreună o agendă strategică de cercetare și inovare, care să fie conexată cu agenda europeană a misiunii respective și să ajute la implementarea ei prin activități CDI. Având în vedere conceptul de misiune din Orizont Europa și susținerea soluțiilor derivate din cercetare, care să corespundă provocărilor comunităților locale, autoritățile publice vor fi implicate în implementarea de soluții identificate de cercetătorii din centrele de competență. În plus, autoritățile locale vor putea fi implicate și în ajustarea agendei strategice de cercetare și inovare a centrului de competență pentru a răspunde nevoilor locale ale comunității și pentru a crește impactul rezultatelor cercetării la nivel local”.

Ajutoarele acordate în temeiul acestei scheme constau în finanțare nerambursabilă, sub formă de grant, plătibilă în una sau mai multe tranșe. Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, fără a depăși intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăși suma prevăzută în contractul de finanțare.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect de cercetare în cadrul acestei scheme de ajutor de stat este de 6 milioane euro, echivalent în lei.

Proiectele se realizează prin colaborarea a 5 întreprinderi mici și mijlocii și 5 organizații de cercetare-dezvoltare și inovare. Suplimentar față de cele 10 entități, în structura consorțiului pot fi integrate exclusiv întreprinderi mari.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.