Tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite online cu cardurile bancare prin Sistemul Național Electronic de Plăți, publicate în Monitorul Oficial

Tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite online cu cardurile bancare prin Sistemul Național Electronic de Plăți, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 octombrie 2020  

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 949 din 15 octombrie 2020 Ordinul nr. 2809/2020 al ministrului Finanţelor Publice privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți. Prevederile actului normativ se aplică atât persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală pentru tipurile de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 1, cât și persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 2.

Creanţele fiscale care se plătesc de contribuabili persoane fizice sunt:

Impozit pe venit: Impozit pe veniturile din activități independente; Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor; Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor; Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate; Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate; Impozit pe veniturile din pensii din străinătate; Impozit pe veniturile din premii; Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar; Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură; Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; Impozit pe veniturile din jocuri de noroc; Impozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice. Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice; Regularizări.

♦ Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoanele fizice: Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente; Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente; Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente; Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente; Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment; ▪ ▪ Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române; Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente; Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România; Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente; Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente.

♦ Accize: Accize încasate din vânzarea de alcool etilic; Accize încasate din vânzarea de țigarete; Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31.12.2006; Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete.

♦ Contribuţii de asigurări sociale: Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați; Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator;  Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice; Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

♦ Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator.

♦ Contribuţii de asigurări sociale de sănătate: Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați); Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator; Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauza unui accident de muncă sau boală profesională; Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală. Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri; Regularizări.

♦ Contribuţii de asigurări pentru şomaj: Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați; Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator.

♦ Taxa pe valoarea adăugată: Taxa pe valoarea adăugată.

♦ Amenzi, penalităţi şi confiscări: Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscală; Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate; Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente; Amenzi judiciare; Penalități datorate în cazul eșalonării la plată; Penalități de nedeclarare.

♦ Contribuţia asiguratorie pentru muncă: Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire.

♦ Obligaţii fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice: Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice în curs de distribuire. 

Creanţele fiscale care se plătesc de contribuabili persoane juridice sunt: Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale; Redevențe miniere; Redevențe petroliere; Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă; Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc; Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces; Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc; Taxa specială pentru videoloterie; Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine; Taxa lunară aferentă taxelor de participare. 

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.