(UPDATE) Noi prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea TVA, prevăzute la art. 314 și 315 din Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial

(UPDATE) Noi prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea TVA, prevăzute la art. 314 și 315 din Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 29-30, 28 iul.-10 aug. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

UPDATE: Ordinul ANAF nr. 3.039/2020 modifică Procedura de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prestează servicii pe cale electronică, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016, ca urmare a transpunerii în legislația națională a prevederilor Regulamentului UE nr. 815/2012 în ceea ce privește regimul special pentru persoanele impozabile care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de televiziune sau radiodifuziune către persoane neimpozabile.

Prezentăm în continuare, în plus față de știrea publicată anterior, o sinteză a principalelor prevederi ale actului normativ, menționând, comparativ, și prevederile legislative înlocuite de noul ordin.

Anexa la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 25/10.01.2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.

Vechea prevedere: Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.

2. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE se menționează în registrul contribuabililor.

Vechea prevedere: Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, se înscrie în vectorul fiscal, la rubrica „Taxă pe valoarea adăugată”, calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE [...].

3. Se consideră că persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special în situații cum ar fi: (...)

c) persoana impozabilă, care utilizează regimul UE și care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278 (8) din Codul fiscal, nu optează ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar (prevedere nou-introdusă).

4. Pentru aplicarea prevederilor de la lit. c), organul fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele impozabile care utilizează regimul Mini One Stop Shop și care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315 alin. (6) din Codul fiscal, au declarat prestări de servicii a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul special Mini One Stop Shop și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.

Selecția se face anual, în perioada 20 aprilie – 1 mai, pe baza declarațiilor speciale de TVA depuse pentru anul precedent și pentru trimestrul I al anului în care se face selecția.

Organul fiscal competent notifică, prin intermediul mesajelor electronice, persoanele impozabile care sunt cuprinse în listă în legătură cu dreptul acestora de a opta ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.

Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085) Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui ANAF, în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Persoanele impozabile care, în urma notificării, optează să aplice prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv prestează servicii pentru care locul prestării este la beneficiar sunt eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special.

Persoanele impozabile care, în urma notificării, nu depun formularul (085) în termen de 15 zile de la primirea notificării nu mai îndeplinesc condițiile pentru utilizarea regimului special. În această situație, potrivit prevederilor art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, locul prestării de servicii se consideră a fi la prestator, situație în care informațiile privind valoarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată.

* * *

Știrea inițială: Ordinul nr. 3.039/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020.

Potrivit noului act normativ, în ceea ce privește prevederile privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, noul act normativ prevede, între altele, că „persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia”.

De asemenea, potrivit noului Ordin, „pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE se menționează în registrul contribuabililor. Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.