2016 – anul calității noi, superioare în activitatea CECCAR

2016 – anul calității noi, superioare în activitatea CECCAR

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Mesajul Consiliului Superior al CECCAR

PUBLICITATE
ceste zile ale finalului de an, toți membrii CECCAR, întreaga noastră comunitate profesională avem deplina îndreptățire să consemnăm, cu satisfacție, realizări de seamă în demersurile comune pentru propria perfecționare în vederea sporirii contribuțiilor individuale, de echipă și pe ansamblul Corpului la dezvoltarea economică și socială a României.

A fost un an bun, prin ritmul creșterii economice, cel mai înalt la nivelul Uniunii Europene, prin cotele superioare atinse la numeroși alți indicatori, în timp ce s-au adoptat soluții pentru contracararea riscurilor și provocărilor interne și externe care nu ne-au ocolit. În acest context, este de apreciat că toate structurile CECCAR, de la cele teritoriale până la cele centrale, au făcut din nou dovadă de echilibru, de competență și de responsabilitate, promovând o nouă concepție managerială, bazată pe principii consecvent democratice, pe susținerea adevăratelor valori, a inițiativelor novatoare, a tot ceea ce contribuie efectiv, în practică, la slujirea interesului public.

O trecere în revistă – fie și numai sumară – a activității CECCAR din anul pe care îl vom încheia în curând atestă o mai bună valorizare a tradițiilor și experiențelor acumulate de-a lungul a peste nouă decenii și jumătate, ceea ce a asigurat afirmarea mai puternică în viața Cetății, prin implicarea directă și calificată în susținerea, deopotrivă, a intereselor breslei noastre și a cerințelor întregii societăți românești, prin participarea activă, unanim apreciată, la acțiunile desfășurate de organismele regionale, europene și mondiale ale profesiei contabile.

O perioadă de vârf, care a reconfirmat într-o manieră tonică, deosebit de concludentă, tot ceea ce înseamnă CECCAR în prezent și va însemna în viitor, a fost săptămâna în care s-au desfășurat manifestările prilejuite de ziua noastră națională, de a VII-a ediție a Forumului PMM și, mai cu seamă, de Congresul Profesiei Contabile. Marcând împlinirea a 95 de ani de existență a CECCAR, aceste manifestări au oferit nu numai o imagine veridică a forței, a dinamismului, a influenței celei mai puternice organizații profesionale din țara noastră și pe plan regional, ci și temeiuri solide pentru progrese și mai mari, mai consistente în viitorul apropiat și mai îndepărtat.

Schimbările pozitive înregistrate de CECCAR în numeroase domenii, începând cu propria organizare, cu îmbunătățirea procesului decizional, cu o largă viziune strategică, inclusiv în ceea ce privește perfecționarea structurilor decizionale și executive, în conceperea și desfășurarea acțiunilor de educație inițială și formare continuă, de certificare a calității serviciilor prestate beneficiarilor, de deschidere spre tot ceea ce este nou și avansat în profesie, în condițiile erei digitale, de întărire a parteneriatelor cu alte organizații profesionale interne și internaționale, a colaborării cu instituțiile de reglementare, toate acestea au contribuit esențial la creșterea prestigiului CECCAR atât în țară, cât și peste hotare.

Programele de activitate adoptate la Conferința Națională din primăvara acestui an, actualizate continuu, orientările rezultate din lucrările celei de-a XXI-a ediții a Congresului Profesiei Contabile, desfășurarea unei rodnice și permanente interacțiuni cu filialele din toată țara, participarea la importante manifestări ale IFAC, FEE (actuala Accountancy Europe), ale unor organizații profesionale din numeroase țări au conferit Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România un nou loc și rol de seamă în demersurile îndreptate spre punerea în valoare a noilor oportunități și adoptarea de răspunsuri adecvate la noile provocări.

Se poate, deci, aprecia – prin ceea ce definește bilanțul activității din 2016 – că organizația noastră a gestionat la un nivel calitativ superior profesia contabilă din România, a promovat cu mai multă eficiență comandamentele de bază – calitate, educație, etică –, fapt care a contribuit substanțial la creșterea prestigiului profesionistului contabil, a încrederii clientului în competența sa, la promovarea de servicii integrate în exercitarea funcției de principal partener al întreprinzătorilor în conceperea și aplicarea deciziilor, în însușirea exigențelor societății bazate pe cunoaștere.

Putem astfel să vorbim și despre un real parteneriat al profesionistului contabil cu noile tehnologii, în condițiile proceselor complexe de globalizare, integrare și digitalizare, ceea ce confirmă și reconfirmă capacitatea CECCAR, a membrilor noștri de a sesiza din timp principalele tendințe în evoluția profesiei, în derularea vieții economice interne și internaționale și de a acționa calificat, vizionar, la riscuri și provocări.

Împărtășind bucuria tuturor colegilor din întreaga țară față de împlinirile din acest an, felicitându-i din toată inima pentru ceea ce au realizat, îi asigurăm că le vom îndreptăți – și în viitor – încrederea pe care ne-o acordă, suportul obligațiilor de a ne perfecționa în continuare întreaga activitate de conducere a CECCAR. Încă o dată, stimați colegi, vă adresăm cele mai calde și sincere felicitări și urări de mai bine, sub semnul înălțător al sfintei sărbători a Crăciunului, sub semnul emblematic al unui An Nou dătător de speranțe către un mai bine pentru fiecare dintre noi, pentru întreaga națiune, pentru lumea în care trăim, pe care o dorim să prospere, să se bucure de pace, de valorile perene ale umanității.

La mulți ani!

Consiliul Superior al CECCAR
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.