A doua rectificare bugetară din 2016. Priorităţi: sănătatea, investițiile, agricultura

A doua rectificare bugetară din 2016. Priorități: sănătatea, investițiile, agricultura

Numărul 35-36, 29 nov. - 12 dec. 2016  »  Direct de la sursă

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an, ce include alocări financiare suplimentare, cu prioritate pentru sănătate, investiții, agricultură, politici și programe finanțate prin bugetele administrației publice locale.  Prin rectificarea bugetară se asigură sumele necesare plății integrale a drepturilor de asistență socială – indemnizații pentru creșterea copilului, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoane cu handicap –, plata drepturilor salariale aferente personalului bugetar, precum și plata pensiilor militare recalculate și restituirea sumelor cuvenite. De asemenea, Executivul a adoptat rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, asigurând fondurile necesare pentru plata integrală și la timp a drepturilor de asigurări sociale.

Rectificarea a avut în vedere păstrarea echilibrului macroeconomic și a țintei de deficit bugetar la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash, respectiv 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA. Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei creşteri economice de 4,8% faţă de 4,1%, cât se estima la elaborarea legii bugetului de stat şi un produs intern brut în valoare nominală de 758,5 miliarde lei, faţă de 746,6 miliarde lei cât s-a estimat iniţial. De asemenea, se prognozează reducerea numărului de șomeri de la 450.000 cât s-a preconizat la elaborarea proiectului de buget, la 429.000 la sfârșitul anului. Câștigul salarial mediu brut este în creștere, de la 2681 lei, la elaborarea bugetului de stat, la 2815 lei, cât se estimează la sfârșitul anului.

Rectificarea bugetară a avut în vedere redistribuirea unor fonduri care nu mai pot fi cheltuite până la sfârșitul anului 2016, în scopul asigurării finanțării unor programe și politici publice aflate în derulare.

Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 1,02 miliarde lei.

Pentru domeniul sănătății, se alocă suplimentar credite de angajament în sumă de 2,21 miliarde de lei în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat, pentru aria terapeutică hepatită cronică. Aceste alocări bugetare vor permite continuarea tratamentului pentru pacienții cu ciroză hepatică aflați în stadiul F4 și extinderea programului pentru pacienții cu ciroză hepatică aflați în stadiile F2 și F3.

Totodată, Ministerul Sănătății a identificat economii de aproximativ 260 milioane lei, rezultate, în principal, din cheltuielile cu salariile personalului din aparatul central al ministerului și din fondurile alocate pentru achiziționarea ambulanțelor SMURD. Din cauza întârzierii procesului de licitație publică pentru achiziționarea ambulanțelor, care se estimează că va fi încheiat la începutul anului viitor, banii alocați inițial nu vor putea fi folosiți până la sfârșitul anului. Prin urmare, fondurile disponibilizate de Ministerul Sănătății vor intra în Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, pentru a fi folosiți în situații neprevăzute. Astfel, cu această suplimentare, Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului va ajunge la aproximativ 380 de milioane de lei.

Bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este suplimentat prin această rectificare cu 1,09 miliarde de lei. Guvernul precizează că pe lângă această sumă alocată la rectificare, în luna noiembrie au mai fost asigurate resurse suplimentare în valoare totală de 1,7 miliarde lei pentru MADR prin redistribuiri de sume de la alți ordonatori principali de credite, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016. Cele 1,7 miliarde lei alocate suplimentar ministerului din redistribuiri vor fi utilizate pentru plățile în avans aferente schemelor de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) pentru campania agricolă din 2016, care se acordă în proporție de 69% din cuantumul unitar al acestora, în limita sumei de 3,8 miliarde lei (echivalentul a circa 850 milioane euro).

Banii alocaţi prin ordonanța de rectificare bugetară vor permite începerea la 1 decembrie a unor plăți finale aferente acelorași scheme de plăți directe, în limita sumei de 1,09 miliarde lei (echivalentul a aproximativ 250 milioane euro), reprezentând diferența de 31% din cuantumul unitar al acestora. Realizarea acestor plăți de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la sfârșitul acestui an, în valoare totală de 4,89 miliarde lei, va asigura atingerea unui grad de utilizare de 56% din plafonul financiar de 7,9 miliarde lei (echivalentul a 1,773 miliarde euro) alocat de Comisia Europeană plăților directe pentru anul de cerere 2016.

Pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aflat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se asigură 1,255 miliarde de lei, sume care vor acoperi plățile necesare până la finalul acestui an pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii școlare și de drumuri. Alte 47,9 milioane de lei au fost realocate pentru finanțarea Acordului de împrumut „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”. Suma va fi folosită pentru închiderea proiectului finanțat din credite externe rambursabile.

La bugetele locale sunt alocate 1,7 miliarde de lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale. Banii vor fi folosiți astfel:

 • 170 milioane lei pentru cheltuieli de personal aferente unităţilor de învățământ preuniversitar,
 • 14,7 milioane lei pentru programul-pilot „Masa caldă”,
 • 101,5 milioane lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului,
 • 74,7 milioane lei pentru centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap,
 • 392,3 milioane lei pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
 • 4,1 milioane lei pentru programul „Fructe în şcoli”,
 • 6,9 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale,
 • 938,3 milioane lei sume pentru echilibrarea bugetelor locale.

În vederea desfăşurării normale a activităţii până la finele anului, Ministerului Energiei i-au fost alocate 222,4 milioane de lei, din care 200 milioane de lei sunt pentru schema de ajutor de stat pentru închiderea a două mine din Complexul Energetic Hunedoara.

Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională i-au fost alocate 75,5 milioane de lei, în principal pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Poșta Română”- S.A.

Pentru plata pensiilor militare recalculate, precum și pentru restituirea diferențelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, au fost alocate 336,7 milioane de lei în bugetele Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării Naționale și al Serviciului Român de Informații.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a primit 142,4 milioane de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap).

Ministerului Afacerilor Externe i-au fost redistribuite 66,8 milioane de lei, în principal pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale la care instituția este parte.

Sumele reduse provin din economiile ministerelor rezultate din analiza plăților efectuate pe primele 10 luni. Câteva exemple în acest sens:

 • Ministerul Finanțelor Publice a economisit 1,18 miliarde de lei. Banii provin din dobânzi și din contribuția României la bugetul UE, dar și din economii la cheltuieli de personal, despăgubiri civile și cheltuieli de capital.
 • În bugetul Ministerului Transporturilor au fost identificate economii în sumă de 254 milioane de lei, în principal la investiții ale agenților economici, cheltuieli neeligibile ISPA și reparații curente la infrastructura feroviară publică. În schimb, au fost asigurate sumele necesare pentru decontarea facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite categorii sociale și pentru majorarea capitalului social la Metrorex.
 • Ministerul Apărării Naționale a identificat 359,8 milioane de lei, bani care nu mai pot fi utilizați până la finele anului pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile și cheltuieli de capital. De asemenea, se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de 5 miliarde de lei pentru demararea achizițiilor de tehnică și echipamente specifice.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a făcut economii de 49,6 milioane de lei, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri de 33,7 milioane de lei, iar Ministerul Justiției de 33,6 milioane de lei.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.