A fost actualizat Codul fiscal cu legislația europeană în domeniu

A fost actualizat Codul fiscal cu legislația europeană în domeniu

Telex » Știri 31 august 2021  

Update: Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021.

Executivul a aprobat propunerea Ministerului Finanțelor de modificare și completare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuțiile sociale obligatorii, informează ministerul, într-un comunicat. Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aduce și o serie de clarificări necesare în domeniul taxei pe valoarea adăugată referitoare la comerțul electronic. Potrivit reprezentanților ministerului, actul normativ transpune legislația europeană în domeniu și cuprinde măsuri legate de:

Impozitul pe profit:

1. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre;

2. Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, în sensul majorării limitei de deducere de la 30 la 50%, de la 1 ianuarie 2022;

3. Reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul fiscal în ceea ce privește transpunerea unor prevederi referitoare la „impozitarea la ieșire” din Directiva 2016/1164/UE;

4. Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârșitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii:

1. Includerea în veniturile din activități agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;

2. Reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români;

3. Este clarificată situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidență fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor;

4. Au fost introduse modificări referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;

5. Clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;

6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

Impozitul pe veniturile nerezidenților:

– reglementări privind dividendele distribuite trimestrial și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea;

– scutirea de impozit a dividendelor plătite unui rezident dintr-un stat UE de către persoana juridică rezidentă în România care nu este supusă impozitului pe profit, ci substitutului său;

– scutirea de impozit a dividendelor plătite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura același tratament fiscal aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice române;

– certificatele de rezidență fiscală se pot depune prin Spațiul Privat Virtual și se acceptă în copie conformă cu originalul;

– Declarația 207 se depune și când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Taxa pe valoarea adăugată:

1. Efectuarea anumitor corelări de ordin tehnic în contextul aplicării noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;

2. Reglementarea posibilității ca anumite persoane impozabile să nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142;

3. Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

În domeniul impozitelor și taxelor locale au fost introduse următoarele prevederi:

1. Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;

2. Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport;

3. Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

4. Creșterea autonomiei locale, în sensul că autoritățile publice locale hotărăsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989;

5. Clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formă electronică și semnate cu semnătură electronică calificată;

6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.