A fost stabilită Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

A fost stabilită Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

Telex » Știri 30 martie 2023  

Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate a fost reglementată, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2023 a OMF nr. 1.178/2023. Procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluției fiscale individuale anticipate privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Contribuabilii/plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse. Cererea, documentația și orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cererea pentru emiterea soluției fiscale conține propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacțiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări, însoțită de informațiile detaliate referitoare la tranzacțiile propuse și de argumentele care susțin această propunere.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare. Cererea pentru organizarea discuției preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum și o scurtă prezentare a obiectului discuției. Cererea pentru organizarea discuției preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent. Discuția preliminară nu se mai organizează în situația în care, anterior datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluției fiscale.

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/plătitorului informații suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate. Discuția preliminară, inclusiv afirmațiile sau comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale. Participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale și nu afectează ordinea de soluționare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil/plătitor.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale. Analiza prealabilă are ca obiect verificarea respectării condițiilor de formă, precum și confirmarea încasării taxei pentru emiterea soluției fiscale. În cadrul analizei prealabile, cererea pentru emiterea soluției fiscale nu este luată în considerare în oricare din următoarele situații: a) cererea sau documentația nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanță; b) cererea sau documentația nu conține cel puțin unul dintre elementele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin; c) cererea sau documentația nu este lizibilă, conține date sau informații discordante sau nu are legătură cu contribuabilul/plătitorul solicitant; d) temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluția fiscală solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfășurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii de emitere a soluției fiscale; e) cererea pentru emiterea unei soluții fiscale vizează mai multe obligații fiscale; f) taxa pentru emiterea soluției fiscale nu a fost efectiv încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfășurarea analizei prealabile.

Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul/plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și conține: a) denumirea organului fiscal emitent; b) data la care a fost emisă și data de la care este aplicabilă; c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al soluției fiscale; d) obiectul soluției fiscale; e) obligația fiscală principală care face obiectul soluției fiscale; f) motivul de fapt; g) temeiul de drept; h) referințe la completările documentației/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluției fiscale; i) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare; j) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul soluției fiscale; k) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situației fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea de emitere a soluției fiscale; l) prezumțiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluției fiscale; m) orice alte mențiuni cu privire la aplicarea soluției fiscale.

În situația în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu soluția fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, o notificare la organul fiscal competent. Soluția fiscală pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.