ANAF a publicat formularul PDF inteligent necesar pentru transmiterea situațiilor financiare pe 2022

ANAF a publicat formularul PDF inteligent necesar pentru transmiterea situațiilor financiare pe 2022

Numărul 2-3, 18-31 ian. 2023  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, PDF-ul inteligent necesar pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2022. Formularul poate fi descărcat aici.

PUBLICITATE
♦ S1002-S1003-S1005 Situații financiare anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml (care conține formularele cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40), la care trebuie atașat și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situațiile financiare anuale, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declarația scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilității, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.

♦ S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile prevăzute la pct. 1.1. din Anexa 2 la OMF nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea  și completarea unor reglementări contabile, respectiv: entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității; persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportările contabile anuale la 31 decembrie 2022, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2022, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml (care conține formularele cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.