ANAF: Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

ANAF: Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Numărul 11, 26 mar. - 1 apr. 2019  »  Curier legislativ

Sursa: Ordinul nr. 819/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare - Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019

Legea nr. 30/2019 a adus modificări Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal și a introdus noi reglementări în ceea ce privește acordarea facilităților fiscale plătitorilor de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a faptului că au realizat sponsorizări.

În acest moment, societățile plătitoare de impozit pe profit pot scădea din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu sponsorizarea în limita minimă dintre 5‰ din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat, indiferent cine este entitatea nonprofit sau unitatea de cult beneficiară. În cazul microîntreprinderilor, acestea pot scădea din impozitul pe venit datorat cheltuielile cu sponsorizarea în limita a 20% din valoarea impozitului dacă beneficiarii sponsorizării sunt entități nonprofit sau unități de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Începând cu 1 aprilie 2019, conform Legii nr. 30/2019, sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către entități nonprofit sau unități de cult vor putea fi scăzute de acestea din impozitele datorate doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Prin Ordinul nr. 819/2019 se reglementează procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum formularele specifice înregistrării.    

Acest registru se organizează de ANAF și se afișează pe site-ul instituției, www.anaf.ro. Pentru a putea fi înscrisă în registru, entitatea nonprofit sau unitatea de cult beneficiară trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

  • Să desfășoare activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
  • Să își fi îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  • Să nu aibă obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • Să fi depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  • Să nu fi fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 163 Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-ul ANAF și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cererea se soluționează în termen de zece zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuții în gestiunea registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult.

Menționăm totodată că, prin Legea nr. 30/2019 se menționează că acest Registru al entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale va impacta și redirecționarea impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice. Astfel, aceștia din urmă vor putea redirecționa 3,5% din impozitul pe salarii, veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau  cedarea folosinței bunurilor, către entități nonprofit sau unități de cult, începând cu data de 1 aprilie 2019, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.