Bunele practici, sub impactul businessului digital

Bunele practici, sub impactul businessului digital

Numărul 18, 11-17 mai 2022  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

Dacă ar fi să identificăm un fenomen care a căpătat dimensiuni fără precedent, cu siguranță, ne-am concentra atenția asupra interdependențelor dintre micro, macro și mondoeconomie. Crizele suprapuse afectează, practic, întregul mapamond, cu intensități diferite la nivel regional, național și local, dar efectele sunt resimțite de fiecare entitate economico-socială. De aici, interesul major al tuturor întreprinzătorilor și al principalilor lor colaboratori, profesioniștii contabili, față de ceea ce se petrece în lume, începând cu zonele învecinate și terminând cu cele de la Antipozi.

Odată cu această constatare, apare, inevitabil, întrebarea: cum pot fi contracarate, la nivel de firmă, influențele negative, la rândul lor, fără precedent, astfel încât afacerile să continue și, pe cât posibil, să fie profitabile? Sigur, există domenii, precum industria farma, care au beneficiat și beneficiază de stările de fapt din sfera sănătății publice, însă cea mai mare parte a ramurilor economiei este puternic afectată de evoluțiile periculoase, de riscurile și provocările de pe plan mondial, inclusiv cele determinate de războiul din Ucraina.

Primul și cel mai simplu răspuns la întrebarea fundamentală menționată vizează, în aproape toate cazurile, transformarea posibilității de folosire a oportunităților în realități. O examinare, fie ea și rapidă, a soluțiilor adoptate de firmele performante din toate ramurile de activitate demonstrează, pe viu, cum se spune, că una dintre cheile succesului în afaceri a constituit-o, o constituie și, neîndoios, o va constitui mărirea capacității de adaptare la schimbările de pe piețele specifice interne și externe. Flexibilitatea politicilor de firmă reprezintă, așadar, axul acțiunilor curente și de perspectivă, dar cu un amendament: asigurarea sprijinului statului sub cele mai diverse forme de parteneriat.

O asemenea orientare este facilitată de echilibrul dinamic dintre modalitățile practice de folosire a celor două categorii principale de avantaje – comparative și competitive. Dacă ne vom referi, bunăoară, la lanțurile de aprovizionare la scară globală, va fi evident că marile dificultăți actuale pot fi cel puțin diminuate prin recursul operativ la resursele interne ale economiei noastre naționale și, deopotrivă, la șansele de creștere a forței concurențiale prin promovarea progresului științifico-tehnic. Și în această privință, parteneriatul dintre stat și sectorul privat are un cuvânt greu de spus prin modalitățile cele mai variate, de la stimularea inovării în materie de producere a bunurilor și serviciilor până la marketing și gestionarea eficientă a forței de muncă.

Realizarea acestor deziderate este condiționată, într-o foarte mare măsură, de accesul la informație, de capacitatea de receptare și de interpretare corectă a acesteia. Aici, rolul profesioniștilor contabili este esențial, deoarece o diagnoză corectă, funcțională reprezintă un element fundamental al deciziilor. Identificarea tendințelor ca premisă a unor măsuri optime este totdeauna facilitată de competența, de percutanța și responsabilitatea specifice profesiei contabile. Bineînțeles, informația utilă vine și din exteriorul firmei, acoperind o gamă extrem de variată de procese și fenomene locale, regionale, naționale, europene și mondiale. Dat fiind volumul uriaș al acestor tipuri de informații, se impune o operație permanentă de selectare a surselor și, implicit, a temelor abordate. Este vorba despre o selecție care implică alegerea și aplicarea de principii și criterii ferme, dar factorii decizionali își cunosc, de regulă, interesele și știu să discearnă ceea ce este principal în raport cu secundarul, mai ales prin prisma propriilor afaceri.

Este faza în care digitalizarea reprezintă caracteristica de bază a actualei perioade, care poate fi definită și prin conceptul de tranziție globală la bussinessul digitalizat. În special experiența acumulată în cei doi ani de pandemie a atestat că avem de-a face cu o nouă etapă în evoluția lumii afacerilor, etapă marcată de un stadiu superior al revoluției științifico-tehnice.

Tehnologiile în curs de extindere și de perfecționare continuă nu mai reprezintă un adaos la modalitățile de concepere și derulare a afacerilor, ci tind să se generalizeze în toate elementele componente ale businessului digital. Cine nu ține pasul cu acest proces riscă să piardă iremediabil.

Cum se vede, există antidot la crizele multiple cu care avem de luptat la toate nivelurile și în toate domeniile. Firește, în fiecare caz în parte, contează foarte mult dozajul, ponderile diferitelor mijloace de acțiune, însă nota dominantă o constituie parteneriatele reușite între stat și lumea afacerilor și simbioza între experiență și cutezanță.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.