Clarificări privind datele de la care categoriile de contribuabili trebuie să transmită fișierul standard de control fiscal

Clarificări privind datele de la care categoriile de contribuabili trebuie să transmită fișierul standard de control fiscal

Numărul 11, 23-29 mar. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 373/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. Anexa 5 vizează data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control.

PUBLICITATE
ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în  Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021, a fost publicat OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, care cuprinde 5 anexe și care reglementează următoarele aspecte: definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului; implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierul standard de control fiscal (Declarația informativă D406); modalitatea de transmitere a D406; stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii; stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea D406.

Ulterior publicării OPANAF nr. 1783/2021, având în vedere și faptul că ANAF a procedat la stabilirea listei marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru o claritate mai mare a datelor de la care categoriile de contribuabili sunt obligate la depunerea fișierului SAF-T, urmare și întrebărilor adresate de contribuabili s-a impus modificarea Anexei 5 la ordinul menționat.

În acest context, modificările aduse prin OPANAF nr. 373/2022 vizează clarificarea următoarelor aspecte:

data de la care contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la 31 decembrie 2021 și care nu mai fac parte din această categorie începând cu data de 1 ianuarie 2022, sunt obligați să depună Declarația D406, respectiv data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023) sau data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care aceștia sunt încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;

data de la care contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scopuri de TVA în România sunt obligați să depună Declarația D406, respectiv data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

faptul că denumirea de contribuabili mici este utilizată pentru categoriile de contribuabili care nu fac parte din categoria marilor contribuabili și a contribuabililor mijlocii.

Totodată, se introduc în categoria contribuabililor pentru care data de la care intervine obligativitatea depunerii Declarației D406 este data de referință stabilită pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare (1 ianuarie 2023) și categoria societăților de intermediere/brokeraj în asigurări încadrați în categoria marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Potrivit ANAF, modificările menționate au fost stabilite avându-se în vedere noutatea și complexitatea acestui tip de declarație (Declarația D406), respectiv eventualele impedimente de natură tehnică ce pot interveni în generarea acestei declarații, ținând cont inclusiv de faptul că contribuabilii utilizează softuri specifice de contabilitate, care au capabilități diferite și care pot fi adaptate mai simplu sau mai complicat la noua cerință, precum și planuri de conturi diferite, reglementate de diverse instituții (BNR, ASF).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.